Szefowa i lider - kobiety na rynku pracy

W środowisku biznesowym nie brakuje określania różnic, które cechują style zarządzania kobiet i mężczyzn. Wiele z nich wynika jednak z kierowania się stereotypami. Tymczasem z doświadczeń ekspertów Hays oraz badań nad różnorodnością wynika, że skuteczność w zarządzaniu nie ma płci, a pracodawcom charakteryzującym się równym traktowaniem pracowników łatwiej jest pozyskać i zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

istockphoto

Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów firm w Polsce. Aż 84 proc. respondentów badania Hays Poland wskazało, że najwyższe stanowisko w ich firmie zajmuje mężczyzna. Podobną tendencję widzimy na stanowiskach menedżerskich – dla 60 proc. ankietowanych bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna. Kobiety dominują natomiast na stanowiskach specjalistek w ramach zespołów podległych menedżerom – niemal połowa respondentów wskazała, że większość ich współpracowników – członków zespołu – to kobiety. 

Pomimo większej liczebności mężczyzn na kluczowych stanowiskach w firmach, globalne badania nad różnorodnością w miejscu pracy pokazują, że sytuacja kobiet na polskim rynku – w porównaniu do wielu innych państw – jest bardzo dobra. W tegorocznej edycji raportu „Women in Work Index”, opublikowanego przez PwC, Polska zajęła wysokie, ósme miejsce wśród 33 krajów OECD. Wnioski publikacji jasno wskazują, że w Polsce obserwowana jest stosunkowo niewielka różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, a także występuje niska stopa bezrobocia wśród kobiet.

Co ciekawe, o ile styl zarządzania niekoniecznie determinowany jest przez płeć, o tyle płeć menedżera w pewnym stopniu określa kształt zespołu. Z badań Hays wynika, że kobiety chętniej budują zespoły żeńskie. W przypadku 71% respondentów, których przełożonym jest kobieta, zespół składa się w większości z pań. Gdy przełożonym jest mężczyzna zespół częściej stanowią panowie, aczkolwiek odsetek respondentów wskazujących na to zjawisko jest mniejszy.

Jakiej płci są członkowie zespołu, w którym pracujesz?

 

Przełożonym jest kobieta

Przełożonym jest mężczyzna

Zespól stanowią w większości kobiety

71%

29%

Zespól stanowią w większości mężczyźni

11%

49%

Zespół składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn

18%

22%

Źródło: Raport Hays Poland, Kobiety na rynku pracy 2018

Siła różnorodności
Również niezależnie od płci, menedżerowie tak samo dbają o plany rozwoju swoich pracowników oraz możliwość osiągnięcia indywidualnych celów. Niewielkie różnice widoczne są w sposobach realizacji tych planów. O ile wszyscy menedżerowie tak samo często dają pracownikom możliwości udziału w szkoleniach zewnętrznych, o tyle przełożone częściej proponują swoim zespołom doradztwo lub mentoring, organizują wewnętrzne sesje wymiany wiedzy i wykazują większą otwartość na rozmowę o perspektywach awansu. Dzięki temu członkowie zespołów zarządzanych przez panie częściej mają poczucie, że ich plany zawodowe i ambicje są słyszane i rozumiane w organizacji.

Czy Twój bezpośredni przełożony ma świadomość, jakie są Twoje ambicje?

 

Przełożonym jest kobieta

Przełożonym jest mężczyzna

Tak

60%

50%

Nie

19%

26%

Nie wiem

21%

24%

Źródło: Raport Hays Poland, Kobiety na rynku pracy 2018

Mimo większego poczucia bycia wspieranym i rozumianym, większe zadowolenie z pracy deklarują członkowie zespołów zarządzanych przez mężczyzn. Różnica nie jest jednak spektakularna, ponieważ wobec 70% zadowolonych pracowników zespołów zarządzanych przez panów, o takiej samej satysfakcji mówi 65% członków zespołów kierowanych przez kobiety.

Czy jesteś zadowolony/ zadowolona z poziomu obecnie zajmowanego stanowiska?

 

Przełożonym jest kobieta

Przełożonym jest mężczyzna

Bardzo zadowolony/a

7%

18%

Zadowolony/a

58%

52%

Trudno powiedzieć

19%

16%

Niezadowolony/a

12%

12%

Zdecydowanie niezadowolony/a

4%

2%

Źródło: Raport Hays Poland, Kobiety na rynku pracy 2018

Przykład idzie z góry

Rosnący rok do roku poziom zadowolenia wpływa na to, że kobiety mają coraz większy apetyt na sukces. Nadal jednak to mężczyźni częściej dążą do objęcia wyższych stanowisk – dla 21 proc. mężczyzn (wobec 12 proc. kobiet) główną aspiracją zawodową jest poziom dyrektora zarządzającego lub prezesa, dla 27 proc. stanowisko dyrektorskie, a dla 12 proc. (wobec 8 proc. kobiet) rola właściciela firmy. Okazuje się, że te aspiracje przekładają się na członków zespołów zarządzanych przez kobiety i mężczyzn. Członkowie zespołów zarządzanych przez mężczyzn komunikują wyższe aspiracje niż członkowie zespołów zarządzanych przez panie.

Jaki poziom stanowiska musisz objąć, aby uważać siebie za osobę, która odniosła sukces?

 

Przełożonym jest kobieta

Przełożonym jest mężczyzna

Specjalista

1%

2%

Samodzielny Specjalista

16%

8%

Menedżer/ Kierownik

40%

22%

Dyrektor

21%

30%

Dyrektor Zarządzający/ Prezes

11%

24%

Właściciel

7%

10%

Inne*

4%

4%

*Wśród innych respondenci wymieniali stanowiska eksperckie, funkcje związane z nauką, role zarządowe oraz niezależne – np. doradca. Podkreślali również społeczny wymiar sukcesu, niezwiązanego z zajmowanym stanowiskiem.
Źródło: Raport Hays Poland, Kobiety na rynku pracy 2018

– Płeć determinuje również podejście do elastyczności w pracy – cenionej coraz bardziej przez ogół pracowników, niezależnie od pokolenia do którego należą. Jednak elastyczność okazuje się nieco bliższa kobietom. Może to wynikać z większej konieczności godzenia zobowiązań zawodowych i prywatnych przez panie, które nadal w życiu rodzinnym pełnią wiodącą rolę i więcej czasu poświęcają opiece nad dziećmi – komentuje Paulina Łukaszuk, Communications Manager w Hays Poland. Nie zmienia to jednak faktu, iż pracownicy równie często korzystają z dostępnych rozwiązań pracy elastycznej – bez względu na płeć przełożonego.

Czy w twoim zespole występuje możliwość pracy elastycznej?

 

Przełożonym jest kobieta

Przełożonym jest mężczyzna

Tak

68%

55%

Nie

28%

39%

Nie wiem

4%

6%

Źródło: Raport Hays Poland, Kobiety na rynku pracy 2018

Siła stereotypu

Kobieta jest ugodowa i troszczy się o innych, podczas kiedy mężczyzna krzyczy i dużo wymaga? Z badań wynika, że to stereotyp. Występują pewne różnice w stylach zarządzania, natomiast wynikają one nie z płci szefa, lecz z faktu, iż kobiety wciąż stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych i tym samym stanowią mniejszą grupę porównawczą. W Polsce kobiety stanowią zaledwie kilka procent prezesów firm, niewiele ponad 10 proc. składu zarządów, a ponad 60 proc. organizacji nie ma żadnej kobiety w zespole zarządzającym. Podobnie wygląda sytuacja na stanowiskach menedżerskich.

Tymczasem różnorodność pozwala na tworzenie lepszych produktów i usług. – Dzięki dyskusji, ścieraniu się odmiennych punktów widzenia i współpracy, dochodzi do podejmowania trafniejszych decyzji. Sam proces jest znacznie ciekawszy – twierdzi Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland. – Różnorodny zespół to także nowe sposoby rozwiązywania istniejących wyzwań i odkrywanie nowych obszarów biznesowych. Obecność kobiet w poszczególnych zespołach i na stanowiskach kierowniczych jest jednym ze środków do osiągnięcia tego celu – dodaje.

Na szczęście coraz więcej sygnałów świadczy o poprawiającej się sytuacji. Firmy chętnie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania swoich pracownic. Coraz więcej organizacji realizuje inicjatywy wspierające rozwój zawodowy w miejscu pracy – bez względu na płeć. Pracodawcy widzą coraz wyraźniej, że różnorodność w strukturze firmy to jednak nie tylko dobra praktyka czy element odpowiedzialnego biznesu, ale też lepsze wyniki i kondycja spółki.

Zofia Nowak
PR Specialist
znowak@hays.pl

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.