Pięć poziomów przywództwa

John C. Maxwell jest jednym z największych autorytetów w zakresie przywództwa na świecie. Napisał kilkadziesiąt książek, opracował wiele programów szkoleniowych nastawionych na rozwój umiejętności liderskich.

Fot. Unsplash

W wyniku ponad 30-letnich obserwacji, rozmów z przywódcami na całym świecie oraz przeprowadzonych szkoleń opracował pięć poziomów przywództwa. Wskazują one przede wszystkim kierunek rozwoju każdego lidera. Pokazują, jakie działania należy podejmować, a czego unikać, żeby być przywódcą z krwi i kości. Jeżeli pełnisz rolę lidera w organizacji, sprawdź, na którym poziomie przywództwa obecnie jesteś oraz jakie działania powinieneś podjąć, żeby wejść na wyższy poziom.

Poziom pierwszy: stanowisko

Jest to najniższy poziom. Stając się liderem, otrzymujesz stanowisko i dysponujesz tylko tytułem. To właśnie ono skłania pracowników do wykonywania poleceń. Objęcie stanowiska należy traktować jako początek rozwoju kompetencji liderskich, a nie jako cel sam w sobie. Zarządzanie na tym poziomie opiera się o wytyczne, procedury i przepisy funkcjonujące w organizacji. A kontrola odbywa się wyłącznie na podstawie podległości służbowej.

Niebezpiecznym aspektem tego poziomu jest pokusa pozostania na nim. W końcu pracownicy wykonują zadania, bo muszą. Natomiast jest to krótkowzroczna perspektywa, ponieważ pracownicy wykonają tylko to, czego się od nich wymaga. Zadania wymagające dodatkowego zaangażowania rzadko zostaną zrealizowane.

Dlatego chcąc wejść na wyższy poziom przywództwa, warto stosować poniższe podejście:

– myśleć z pozycji partnerskiej, a nie stanowiska,

– wpływać na pracowników osobowością, a nie nazwą stanowiska,

– zachęcać do działania poprzez inspirowanie, a nie formalne wymagania.

Poziom drugi: relacje

Ten poziom skupia się w całości na relacjach interpersonalnych. Głównym celem jest poznawanie swoich pracowników oraz budowanie z nimi dobrych stosunków. Poprzez okazywanie sympatii, szacunku, zaufania powstają solidne i trwałe więzi.

Zmienia się także sposób myślenia z ja na my. Taka postawa pozwala zjednywać sobie ludzi, a miejsce pracy staje się przyjemniejsze. Pracownicy realizują zadania nie z obowiązku, ale z chęci wspólnej pracy.

Maxwell podsumowuje ten poziom stwierdzeniem: możesz lubić ludzi, nie przewodząc im, ale nie możesz przewodzić ludziom, jeśli ich nie lubisz.

Zachowania wzmacniające drugi poziom przywództwa:

– budowanie samoświadomości: przed poznaniem pracowników warto poznać samego siebie,

– działania oparte na otwartości i ciekawości,

– stosowanie reguły: traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Poziom trzeci: skuteczność

Dobre przywództwo opiera się przede wszystkim na osiąganych efektach, na wymiernych korzyściach dla organizacji głównie wyrażonych w liczbach. Tego poziomu nie da się zafałszować: wyniki są albo ich nie ma. Jest to bezlitosna ocena działań przywódcy.

Na tym poziomie lider staje się inicjatorem zmian. Mierzy się z trudnymi sytuacjami, podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Dzięki zbudowanym na poziomie drugim relacjom oraz pozytywnemu wywieraniu wpływu zespół wchodzi na wyższy poziom efektywności. Skuteczność w realizacji zadań buduje poczucie zadowolenia. Ludzie zaczynają podążać za liderem, ponieważ dostrzegają pozytywny wpływ zarówno na zespół, jak i na całą organizację.

Liderzy będący na trzecim poziomie przyciągają przede wszystkim pracowników, którzy wykazują wysoką efektywność, oraz tych, którzy do niej dążą. Dzięki wspólnej pracy wpływają na rozwój firmy.

Zachowania wzmacniające trzeci poziom przywództwa:

– przedstawianie wizji podejmowanych działań,

– określanie priorytetów realizowanych zadań,

– ustalanie każdorazowo celów do osiągnięcia,

– wyszukiwanie i inicjowanie zmian usprawniających procesy.

Poziom czwarty: rozwój pracowników

Kolejnym poziomem po zbudowaniu relacji z pracownikami oraz osiąganiu wyników jest kształcenie przyszłych liderów. Na tym poziomie dobry przywódca przygląda się swoim pracownikom pod kątem ich predyspozycji. Zaczyna inwestować czas i energię w ludzi, u których będzie rozwijał umiejętności przywódcze.

Działania te opierają się głównie na przekazywaniu wiedzy oraz delegowaniu zadań i odpowiedzialności ze swojego zakresu działania. Organizacja dzięki temu zyskuje nowych przywódców, którzy są skutecznymi pracownikami. Jednocześnie pracownicy chętnie podążają za liderami z tego poziomu, ponieważ uzyskują osobiste korzyści.

Zachowania wzmacniające czwarty poziom przywództwa:

– budowanie zespołu dzięki pracownikom z potencjałem,

– delegowanie zadań rozwijających umiejętności przywódcze,

– pokazywanie działań na własnym przykładzie,

– wspieranie w wykonywaniu zadań,

– ocenianie i zachęcanie do osiągania lepszych wyników.

Poziom piąty: autorytet

Ostatni poziom jest najtrudniejszy i niewielu liderów go osiąga, ponieważ wymaga doskonałego opanowania wcześniejszych poziomów oraz dodatkowych umiejętności i autentycznej postawy. Przywódcy na piątym poziomie budują autorytet poprzez wpływ na organizację i tworzenie kultury.

Przywódcy ci widzą szybciej, więcej i dalej i często wykraczają poza instytucję, a nawet branżę, w której funkcjonują. Pracownicy podążają za liderami z poziomu piątego z powodu tego, kim są i co sobą reprezentują. Posiadają naturalnych zwolenników i naśladowców.

Zachowania wzmacniające piąty poziom przywództwa:

– wspieranie innych liderów w dążeniu do osiągnięcia poziomu piątego,

– tworzenie sukcesji,

– przewidywanie i wyprzedzanie tego, co ma nastąpić,

– tworzenie grupy osób, które dążą do rozwoju organizacji,

– budowanie pozytywnego dziedzictwa.

Pięć poziomów przywództwa jasno określa kierunek rozwoju każdego lidera. Warunkiem koniecznym osiągnięcia wyższych poziomów jest w pełni opanowanie tych niższych. Możliwe jest to tylko dzięki ciężkiej pracy i świadomej ocenie stanu obecnego. Dlatego warto szukać i naśladować przywódców, którzy znajdują się już na wyższych poziomach.

Źródło:

– John C. Maxwell, 5 poziomów przywództwa. Sprawdzone etapy maksymalizacji osobistego potencjału, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 2013.

Przemysław Giziewski
Biznes Partner, trener umiejętności przywódczych, wykładowca, coach
giziewski.p@gmail.com

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.