Wynagrodzenia w Polsce w 2018 r.

W roku 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP średnie wynagrodzenie nominalne w 2018 r. wzrosło o 6,8 proc.

fot. pexels

Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2018 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 5 proc. Według raportu najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6 proc. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 5 proc., również kadra kierownicza otrzymała podwyżki w wysokości 5 proc. Warto zaznaczyć, że według raportu planowane na rok 2019 podwyżki płac są już nieco niższe.

Wykres 1. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej
w 2018 r. 
Źródło: opracowanie na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń

Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu 2018 bezrobocie rejestrowane wynosiło 6,8 proc., a w listopadzie 5,7 proc. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8 proc. wobec 4,7 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Według tej samej instytucji liczba wolnych miejsc pracy na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 19,8 proc. w ujęciu rocznym.

W Raporcie o inflacji NBP (listopad 2018) czytamy: „W warunkach umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost płac pozostaje relatywnie wysoki (22,3 proc. w III kw. 2018 roku), choć obniżył się w ostatnich kwartałach. W rezultacie wynagrodzenia nominalne w gospodarce rosną w tempie szybszym niż w poprzednich latach, ale nie następuje ich dalsze przyspieszenie”. Może to potwierdzać liczne prognozy gospodarcze, które mówią o spowolnieniu gospodarczym w 2019 r.

Średnia płaca w gospodarce narodowej w 2017 r.

średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4272 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6,8 proc., w 2018 kwota ta wyniesie 4562 PLN. Prognoza ta odpowiada aktualnym danym, gdyż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale wyniosło 4580 PLN przy dynamice r/r wynoszącej 7,3 proc.

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2009 – 2018 brutto Źródło: opracowanie na podstawie GUS *prognoza NBP

Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób. Nie obejmują zatem mikroprzedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5275 PLN i było o 6,2 proc. wyższe niż we wrześniu oraz o 6,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W siedmiu miesiącach dynamika płac przekroczyła 7 proc. w ujęciu rocznym. Dla całego 2018 r. kwota ta wyniosła 4825 PLN.

Wykres 3. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. Źródło: opracowanie na podstawie GUS

Wynagrodzenia w sekcjach PKD

W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była informacja i komunikacja, gdzie w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8402 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłacana. W listopadzie wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach. Najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 18,7 proc. Wyższy niż przeciętny wzrost płac odnotowano również w zakwaterowaniu i gastronomii (9,2 proc.) oraz w budownictwie (8,1 proc.).

Wykres 4. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD w listopadzie 2018 r. Źródło: opracowanie na podstawie GUS

Inflacja i PKB

W kontekście wynagrodzeń warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych siła nabywcza płac wzrasta. Wskaźnik dynamiki zarobków w Polsce od wielu lat przewyższa inflację.

W 2018 r. obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen. Najwyższa inflacja wystąpiła w czerwcu, lipcu i sierpniu – 2 proc. r/r. Oprócz sierpnia i grudnia, we wszystkich miesiącach realna dynamika wzrostu wynagrodzenia była wyższa w ujęciu rocznym w porównaniu z 2017 r.

Wykres 5. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (r/r w %) Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

W 2018 r. dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 r. jedynie w czterech miesiącach była wyższa. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

Wykres 6. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (m/m w %)

Wyższej niż w poprzednich latach dynamice wynagrodzeń towarzyszy wysoka dynamika wydajności pracy związana z wysokim wzrostem PKB. Jednak pensje rosną szybciej, niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2018 r. na poziomie 4,8 proc., podczas gdy płace miały wzrosnąć o 6,8 proc. Oznacza to, że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.

Należy mieć na uwadze, że prognozy ekonomiczne na rok 2019 są mniej optymistyczne niż sytuacja w 2018 r.

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Zawsze mówiłam, że możesz wszystko, tylko przestań się bać.

Agnieszka Rylik

Pobierz wydanie 07-08/2019

Zobacz również

Pokolenie Y a wypalenie zawodowe

Młodzi funkcjonują na rynku pracy z większym dynamizmem niż którekolwiek pokolenie przed nimi. Częste zmiany zatrudnienia, niestabilna sytuacja zawodowa i konieczność nieustannego rozwoju – obawy przed wypaleniem zawodowym (ang. fear of burning out) pojawiają się na długo zanim pracownik zacznie faktycznie je odczuwać.

Pracownicy, którzy zawsze są online

Wyzwaniem towarzyszącym pracodawcom na polskim rynku pracy niezmiennie pozostaje niedobór odpowiednich kandydatów, spadek lojalności pracowników oraz wysokie i precyzyjne oczekiwania – zwłaszcza przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Eksperci rynku pracy zwracają jednak uwagę, że kluczowe jest nie tyle odpowiadanie na potrzeby przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, ale dopasowanie firm do cyfrowego świata i potrzeb pracowników przyzwyczajonych do korzystania z technologii na każdym kroku.

Zarobki testerów w branży IT w 2018 roku

Testerzy w branży IT to grupa pracowników odpowiadająca za sprawdzenie i zapewnienie jakości dostarczanego oprogramowania. Weryfikują oni, czy oprogramowanie jest zgodne z założeniami, zanim trafi ono do klienta.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.