Zadbaj o kondycję pracownika

Zaledwie 10–15 proc. specjalistów HR w Polsce zna pojęcie wellbeing w pracy. Benefity kojarzone z wellbeingiem są jednak powszechnie obecne w polskich firmach – ok. 60 proc. pracodawców oferuje karty sportowe, a 55 proc. prywatną opiekę medyczną. Jak w Polsce dba się o pracowników i jak powinno się dbać – o tym w najnowszym raporcie Well.hr dotyczącym profilaktyki zdrowotnej i programów wellbeingowych. Partnerem merytorycznym raportu jest firma PwC.

istockphoto

Opieka medyczna jest wciąż najbardziej pożądanym przez pracowników świadczeniem dodatkowym. W swojej podstawowej wersji nie przyciąga już jednak kandydatów i nie pozwala utrzymać pracowników. Dlatego pracodawcy inwestują w profilaktykę zdrowotną, a najlepsi także w rozbudowane programy wellbeingowe.

Kto inwestuje w wellbeing?

Dane Krajowego Centrum Promocji zdrowia w miejscu pracy mówią, że co trzecia średnia i duża firma w Polsce zwiększyła w ostatnich kilku latach zaangażowanie w sprawy zdrowia pracowników. Programy wellbeingowe są popularne głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, gdzie niedobór pracowników jest najbardziej odczuwalny. Tam spotkamy je nawet w firmach zatrudniających kilkadziesiąt osób, zwłaszcza jeśli będą to firmy IT. Poza branżą informatyczną programy wellbeingowe wdrażane są także przez duży konsulting, instytucje finansowe i shared serwisy. Bardzo rozbudowany pakiet świadczeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oferują także niektóre firmy produkcyjne, głównie z branży FMCG i motoryzacyjnej.

Co znajdziemy w ofercie?

Aby przyciągnąć kandydatów i utrzymać pracowników, firmy poszerzają zakres świadczeń medycznych i zapewniają dostęp do nich także członkom ich rodzin. Coraz więcej firm, zwłaszcza produkcyjnych, otwiera w swoich siedzibach zakładowe przychodnie, a także centra fitness i rehabilitacji. Podobne rozwiązania mają np. Mars i Volkswagen. Z kolei pracodawcy zatrudniający pracowników biurowych oferują im masaże manualne, pokoje relaksu i zajęcia zdrowy kręgosłup.

Badania diagnostyczne i porady zdrowotne

Rośnie popularność badań typu CheckUp, czyli dobrowolnych, cyklicznych przeglądów zdrowia, które mają na celu oszacowanie kondycji zdrowotnej pracowników i zapobieganie chorobom. PKN Orlen w ramach programu „Profilaktyka na wyciągnięcie ręki” zaprasza do swoich siedzib specjalistów z mobilnym sprzętem diagnostycznym. W 2017 r. pracownicy firmy i członkowie ich rodzin mogli wykonać nieodpłatnie m.in.: USG piersi, mammografię, USG dla dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów, badania densytometryczne i badania na oznaczenie poziomu PSA. W ofertach pracodawców znajdziemy także m.in. badania stylu życia, porady dietetyka, badania wzroku i słuchu w siedzibie firmy, konsultacje z rehabilitantem lub fizjoterapeutą oraz różne formy wsparcia w rzucaniu palenia.

Profilaktyka nowotworowa

Coraz więcej firm organizuje również akcje dotyczące profilaktyki nowotworowej, podczas których pracownicy mogą się przebadać i dowiedzieć, jak zapobiegać chorobom i wcześnie je wykrywać. Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przeprowadziła akcję profilaktyki raka jąder obejmującą badania laboratoryjne oraz USG jąder pod hasłem: „Masz jaja?”. Badania poprzedziła akcja teaserowa, w trakcie której na biurkach pracowników pojawiły się kurze jajka oraz specjalne ulotki informujące o chorobie i możliwości jej zapobiegania.

Badania genetyczne

Ciekawym, choć jeszcze rzadko stosowanym przez pracodawców benefitem są badania genetyczne pod kątem profilaktyki nowotworowej. Firma Deloitte w ramach programu „BadamyGeny.pl” sfinansowała podobne badania ponad 1100 pracownikom.

Dbałość o psychikę

Koszty związane z problemami natury mentalnej w 28 krajach członkowskich UE przekraczają rocznie 600 mld euro. W Polsce kwestia profilaktyki chorób o podłożu mentalnym jest wciąż zaniedbanym obszarem, natomiast w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, jest traktowana priorytetowo.

W maju 2016 r. firma PwC w Wielkiej Brytanii przeprowadziła kampanię Green Light to Talk, której zadaniem było podniesienie świadomości pracowników w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Przeszkolono wszystkich pracowników, aby umieli rozpoznawać symptomy problemów, słuchać współpracowników oraz udzielać im wsparcia. PwC w Polsce także wprowadziło regularne konsultacje psychoterapeutyczne w miejscu pracy, life coaching wymierzony w poprawę jakości życia oraz szkolenia i warsztaty z zakresu mental health. Dodatkowo pracownicy mają możliwość testowania aplikacji Mind & Soul Business służącej do samodzielnego rozwoju i pomagającej w osiągnięciu wewnętrznego spokoju.

Skąd popularność wellbeingu?

Siłą napędową rosnącej popularności profilaktyki zdrowotnej i programów wellbeingowych są w Polsce trudności z pozyskaniem pracowników. Firmy, które dbają o dobrostan pracowników, są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji. Pracodawcy dostrzegają także dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia tych programów, takie jak: ograniczenie absencji, wzrost zaangażowania i produktywności. Projektując programy wellbeingowe, coraz więcej firm stawia sobie konkretne cele, często wyrażone liczbowo. Jest o co kruszyć kopie. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Harvarda pracodawcy mogą liczyć na 2,5-krotny zwrot z inwestycji w przedsięwzięcia zdrowotne adresowane do pracowników.

Wellbeing w organizacji

Jeśli zarząd firmy rozważa wprowadzenie całościowego programu profilaktyki zdrowotnej i wellbeing w organizacji, powinien się zastanowić, czy ma na pokładzie osoby, które będą w stanie przygotować samodzielnie taki program, czy może lepiej na początek skorzystać z pomocy zewnętrznego eksperta. Wzrost popularności idei wellbeingu wpłynął na rozwój rynku dostawców, więc ze znalezieniem partnera nie powinno być problemów. Pojedyncze rozwiązania czy akcje wellbeingowe można również wprowadzać samodzielnie i stopniowo – w zależności od sytuacji firmy.

Jak zacząć?

Wdrożenie pojedynczych praktyk wellbeingowych nie jest skomplikowane i nie wiąże się z dużym ryzykiem. Aby inwestycja w wellbeing przyniosła najlepsze efekty, wybrane praktyki warto dostosować do grup zawodowych reprezentowanych w firmie i czynników ryzyka, na które są narażone. Takich danych wraz z propozycją rozwiązań dostarcza raport Well.hr.

Określenie celu. Wdrożenie programu wellbeing należy rozpocząć od określenia celu (najlepiej spełniającego kryteria SMART). Wdrożenie wellbeingu to dobra okazja nie tylko do tego, by zadbać o zdrowie pracowników, lecz także o ich motywację i zaangażowanie, oraz aby kształtować pożądaną kulturę organizacyjną. Definiując cel, warto wziąć pod uwagę specyfikę zespołu. Analiza danych kadrowych pomoże pomóc odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek powinien przybrać program – warto wziąć pod uwagę poziom absencji, wiek i sytuację życiową pracowników oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Badanie potrzeb pracowników. Wybór inicjatyw powinien odpowiadać potrzebom i problemom pracowników. Można je zidentyfikować np. za pomocą anonimowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia, stylu życia, samopoczucia i preferowanych aktywności.

Włączanie pracowników w tworzenie programu. Najlepsze programy wellbeingowe powstają we współpracy z pracownikami. Do prac warto zaprosić przedstawicieli różnych obszarów organizacji. Zaangażowani na tym etapie ludzie w większym stopniu identyfikują się z programem, mają na jego temat większą wiedzę i chętniej z niego korzystają.

Opracowanie założeń programu. Główne i szczegółowe cele programu powinny być jasno zdefiniowane, podobnie jak odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu projektowego, harmonogram działań, kosztorys oraz to, w jaki sposób firma będzie mierzyć efekty wdrożenia programu. Planując konkretne działania, warto pamiętać, że program powinien być urozmaicony: zawierać elementy edukacyjne, konkretne świadczenia i praktyczne strategie, mające na celu zmianę zachowań. Należy postawić na różnorodność i dać pracownikom wybór.

Promocja programu. O sukcesie działań decyduje nie tylko ich atrakcyjność, lecz także skuteczna komunikacja. Pracownicy powinni mieć stały dostęp do informacji o programie i wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić z pytaniami. Jeśli to możliwe, w działania komunikacyjne trzeba zaangażować zarząd firmy. Dzięki temu pracownicy poczują, że program jest naprawdę ważny dla organizacji – jego start powinien być prawdziwym wydarzeniem.

Monitorowanie efektów. Nieodłącznym elementem programów promocji zdrowia w miejscu pracy jest ocena ich efektów. Może ona obejmować różne metody, jak monitorowanie poziomu zainteresowania pracowników działaniami oferowanymi w ramach programu, poziomu satysfakcji z oferowanych świadczeń czy jego wpływu na absencję, produktywność i rotację pracowników. Na tej podstawie mogą być planowane kolejne akcje i działania.

Czy wellbeing to krótkotrwała moda?

Nic na to nie wskazuje.

– W kolejnych latach zainteresowanie dobrostanem pracowników jeszcze się umocni ze względu na niekorzystne trendy demograficzne. W 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób – tłumaczy Ewa Ułamek. – Wellbeing został uznany za jeden z najważniejszych trendów HR w 2018 r. w Polsce [1], a wdrożenie elementów programów z tego zakresu w ciągu najbliższych 3 lat rozważa 54 proc. firm w naszym kraju [2].

Wellbeing przynosi również konkretne, mierzalne efekty. Firmy, dbające o dobrostan pracowników, są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji. Nie są też narażone na utratę wartościowych osób – programy promujące zdrowie wpływają pozytywnie na stabilizację zespołu. Niższy poziom rotacji po wdrożeniu programu wellbeing odnotowało aż 33 proc. firm w Wielkiej Brytanii3. Wreszcie pogramy wpływają na produktywność zespołu. Według danych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera połowa działających w Polsce przedsiębiorców po wdrożeniu działań prozdrowotnych dostrzegła zwiększenie wydajności pracy.

Raport „Na zdrowie! Jak zadbać o dobrostan pracowników?” otwiera cykl opracowań eksperckich portalu Well.hr poświęconych różnym sposobom dbania o pracowników. Eksperci Well.hr przeanalizowali praktyki blisko 50 firm działających w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Efektem tej analizy jest opracowanie zawierające inspiracje, rekomendacje i podpowiedzi dla pracodawców, ilustrowane przykładami konkretnych wdrożeń. Raport zawiera także studia przypadku i komentarze ekspertów z Polski i ze świata. Partnerem publikacji jest firma PwC.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie: https://well.hr/pl/article/32/na-zdrowie-darmowy-raport-pe-en- -inspiracji-.html

Przypisy:
1 Health at Work: Economic Evidence Report 2016.
2 2017 Poland Benefits Trends Survey, Willis Towers Watson 2017. 3 Trendy HR 2018, Deloitte

Magdalena Pancewicz
od ponad 8 lat działa w branży hr oraz komunikacji i marketingu
Well.hr

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.