Zadbaj o kondycję pracownika

Zaledwie 10–15 proc. specjalistów HR w Polsce zna pojęcie wellbeing w pracy. Benefity kojarzone z wellbeingiem są jednak powszechnie obecne w polskich firmach – ok. 60 proc. pracodawców oferuje karty sportowe, a 55 proc. prywatną opiekę medyczną. Jak w Polsce dba się o pracowników i jak powinno się dbać – o tym w najnowszym raporcie Well.hr dotyczącym profilaktyki zdrowotnej i programów wellbeingowych. Partnerem merytorycznym raportu jest firma PwC.

istockphoto

Opieka medyczna jest wciąż najbardziej pożądanym przez pracowników świadczeniem dodatkowym. W swojej podstawowej wersji nie przyciąga już jednak kandydatów i nie pozwala utrzymać pracowników. Dlatego pracodawcy inwestują w profilaktykę zdrowotną, a najlepsi także w rozbudowane programy wellbeingowe.

Kto inwestuje w wellbeing?

Dane Krajowego Centrum Promocji zdrowia w miejscu pracy mówią, że co trzecia średnia i duża firma w Polsce zwiększyła w ostatnich kilku latach zaangażowanie w sprawy zdrowia pracowników. Programy wellbeingowe są popularne głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, gdzie niedobór pracowników jest najbardziej odczuwalny. Tam spotkamy je nawet w firmach zatrudniających kilkadziesiąt osób, zwłaszcza jeśli będą to firmy IT. Poza branżą informatyczną programy wellbeingowe wdrażane są także przez duży konsulting, instytucje finansowe i shared serwisy. Bardzo rozbudowany pakiet świadczeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oferują także niektóre firmy produkcyjne, głównie z branży FMCG i motoryzacyjnej.

Co znajdziemy w ofercie?

Aby przyciągnąć kandydatów i utrzymać pracowników, firmy poszerzają zakres świadczeń medycznych i zapewniają dostęp do nich także członkom ich rodzin. Coraz więcej firm, zwłaszcza produkcyjnych, otwiera w swoich siedzibach zakładowe przychodnie, a także centra fitness i rehabilitacji. Podobne rozwiązania mają np. Mars i Volkswagen. Z kolei pracodawcy zatrudniający pracowników biurowych oferują im masaże manualne, pokoje relaksu i zajęcia zdrowy kręgosłup.

Badania diagnostyczne i porady zdrowotne

Rośnie popularność badań typu CheckUp, czyli dobrowolnych, cyklicznych przeglądów zdrowia, które mają na celu oszacowanie kondycji zdrowotnej pracowników i zapobieganie chorobom. PKN Orlen w ramach programu „Profilaktyka na wyciągnięcie ręki” zaprasza do swoich siedzib specjalistów z mobilnym sprzętem diagnostycznym. W 2017 r. pracownicy firmy i członkowie ich rodzin mogli wykonać nieodpłatnie m.in.: USG piersi, mammografię, USG dla dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów, badania densytometryczne i badania na oznaczenie poziomu PSA. W ofertach pracodawców znajdziemy także m.in. badania stylu życia, porady dietetyka, badania wzroku i słuchu w siedzibie firmy, konsultacje z rehabilitantem lub fizjoterapeutą oraz różne formy wsparcia w rzucaniu palenia.

Profilaktyka nowotworowa

Coraz więcej firm organizuje również akcje dotyczące profilaktyki nowotworowej, podczas których pracownicy mogą się przebadać i dowiedzieć, jak zapobiegać chorobom i wcześnie je wykrywać. Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przeprowadziła akcję profilaktyki raka jąder obejmującą badania laboratoryjne oraz USG jąder pod hasłem: „Masz jaja?”. Badania poprzedziła akcja teaserowa, w trakcie której na biurkach pracowników pojawiły się kurze jajka oraz specjalne ulotki informujące o chorobie i możliwości jej zapobiegania.

Badania genetyczne

Ciekawym, choć jeszcze rzadko stosowanym przez pracodawców benefitem są badania genetyczne pod kątem profilaktyki nowotworowej. Firma Deloitte w ramach programu „BadamyGeny.pl” sfinansowała podobne badania ponad 1100 pracownikom.

Dbałość o psychikę

Koszty związane z problemami natury mentalnej w 28 krajach członkowskich UE przekraczają rocznie 600 mld euro. W Polsce kwestia profilaktyki chorób o podłożu mentalnym jest wciąż zaniedbanym obszarem, natomiast w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, jest traktowana priorytetowo.

W maju 2016 r. firma PwC w Wielkiej Brytanii przeprowadziła kampanię Green Light to Talk, której zadaniem było podniesienie świadomości pracowników w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Przeszkolono wszystkich pracowników, aby umieli rozpoznawać symptomy problemów, słuchać współpracowników oraz udzielać im wsparcia. PwC w Polsce także wprowadziło regularne konsultacje psychoterapeutyczne w miejscu pracy, life coaching wymierzony w poprawę jakości życia oraz szkolenia i warsztaty z zakresu mental health. Dodatkowo pracownicy mają możliwość testowania aplikacji Mind & Soul Business służącej do samodzielnego rozwoju i pomagającej w osiągnięciu wewnętrznego spokoju.

Skąd popularność wellbeingu?

Siłą napędową rosnącej popularności profilaktyki zdrowotnej i programów wellbeingowych są w Polsce trudności z pozyskaniem pracowników. Firmy, które dbają o dobrostan pracowników, są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji. Pracodawcy dostrzegają także dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia tych programów, takie jak: ograniczenie absencji, wzrost zaangażowania i produktywności. Projektując programy wellbeingowe, coraz więcej firm stawia sobie konkretne cele, często wyrażone liczbowo. Jest o co kruszyć kopie. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Harvarda pracodawcy mogą liczyć na 2,5-krotny zwrot z inwestycji w przedsięwzięcia zdrowotne adresowane do pracowników.

Wellbeing w organizacji

Jeśli zarząd firmy rozważa wprowadzenie całościowego programu profilaktyki zdrowotnej i wellbeing w organizacji, powinien się zastanowić, czy ma na pokładzie osoby, które będą w stanie przygotować samodzielnie taki program, czy może lepiej na początek skorzystać z pomocy zewnętrznego eksperta. Wzrost popularności idei wellbeingu wpłynął na rozwój rynku dostawców, więc ze znalezieniem partnera nie powinno być problemów. Pojedyncze rozwiązania czy akcje wellbeingowe można również wprowadzać samodzielnie i stopniowo – w zależności od sytuacji firmy.

Jak zacząć?

Wdrożenie pojedynczych praktyk wellbeingowych nie jest skomplikowane i nie wiąże się z dużym ryzykiem. Aby inwestycja w wellbeing przyniosła najlepsze efekty, wybrane praktyki warto dostosować do grup zawodowych reprezentowanych w firmie i czynników ryzyka, na które są narażone. Takich danych wraz z propozycją rozwiązań dostarcza raport Well.hr.

Określenie celu. Wdrożenie programu wellbeing należy rozpocząć od określenia celu (najlepiej spełniającego kryteria SMART). Wdrożenie wellbeingu to dobra okazja nie tylko do tego, by zadbać o zdrowie pracowników, lecz także o ich motywację i zaangażowanie, oraz aby kształtować pożądaną kulturę organizacyjną. Definiując cel, warto wziąć pod uwagę specyfikę zespołu. Analiza danych kadrowych pomoże pomóc odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek powinien przybrać program – warto wziąć pod uwagę poziom absencji, wiek i sytuację życiową pracowników oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Badanie potrzeb pracowników. Wybór inicjatyw powinien odpowiadać potrzebom i problemom pracowników. Można je zidentyfikować np. za pomocą anonimowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia, stylu życia, samopoczucia i preferowanych aktywności.

Włączanie pracowników w tworzenie programu. Najlepsze programy wellbeingowe powstają we współpracy z pracownikami. Do prac warto zaprosić przedstawicieli różnych obszarów organizacji. Zaangażowani na tym etapie ludzie w większym stopniu identyfikują się z programem, mają na jego temat większą wiedzę i chętniej z niego korzystają.

Opracowanie założeń programu. Główne i szczegółowe cele programu powinny być jasno zdefiniowane, podobnie jak odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu projektowego, harmonogram działań, kosztorys oraz to, w jaki sposób firma będzie mierzyć efekty wdrożenia programu. Planując konkretne działania, warto pamiętać, że program powinien być urozmaicony: zawierać elementy edukacyjne, konkretne świadczenia i praktyczne strategie, mające na celu zmianę zachowań. Należy postawić na różnorodność i dać pracownikom wybór.

Promocja programu. O sukcesie działań decyduje nie tylko ich atrakcyjność, lecz także skuteczna komunikacja. Pracownicy powinni mieć stały dostęp do informacji o programie i wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić z pytaniami. Jeśli to możliwe, w działania komunikacyjne trzeba zaangażować zarząd firmy. Dzięki temu pracownicy poczują, że program jest naprawdę ważny dla organizacji – jego start powinien być prawdziwym wydarzeniem.

Monitorowanie efektów. Nieodłącznym elementem programów promocji zdrowia w miejscu pracy jest ocena ich efektów. Może ona obejmować różne metody, jak monitorowanie poziomu zainteresowania pracowników działaniami oferowanymi w ramach programu, poziomu satysfakcji z oferowanych świadczeń czy jego wpływu na absencję, produktywność i rotację pracowników. Na tej podstawie mogą być planowane kolejne akcje i działania.

Czy wellbeing to krótkotrwała moda?

Nic na to nie wskazuje.

– W kolejnych latach zainteresowanie dobrostanem pracowników jeszcze się umocni ze względu na niekorzystne trendy demograficzne. W 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób – tłumaczy Ewa Ułamek. – Wellbeing został uznany za jeden z najważniejszych trendów HR w 2018 r. w Polsce [1], a wdrożenie elementów programów z tego zakresu w ciągu najbliższych 3 lat rozważa 54 proc. firm w naszym kraju [2].

Wellbeing przynosi również konkretne, mierzalne efekty. Firmy, dbające o dobrostan pracowników, są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji. Nie są też narażone na utratę wartościowych osób – programy promujące zdrowie wpływają pozytywnie na stabilizację zespołu. Niższy poziom rotacji po wdrożeniu programu wellbeing odnotowało aż 33 proc. firm w Wielkiej Brytanii3. Wreszcie pogramy wpływają na produktywność zespołu. Według danych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera połowa działających w Polsce przedsiębiorców po wdrożeniu działań prozdrowotnych dostrzegła zwiększenie wydajności pracy.

Raport „Na zdrowie! Jak zadbać o dobrostan pracowników?” otwiera cykl opracowań eksperckich portalu Well.hr poświęconych różnym sposobom dbania o pracowników. Eksperci Well.hr przeanalizowali praktyki blisko 50 firm działających w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Efektem tej analizy jest opracowanie zawierające inspiracje, rekomendacje i podpowiedzi dla pracodawców, ilustrowane przykładami konkretnych wdrożeń. Raport zawiera także studia przypadku i komentarze ekspertów z Polski i ze świata. Partnerem publikacji jest firma PwC.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie: https://well.hr/pl/article/32/na-zdrowie-darmowy-raport-pe-en- -inspiracji-.html

Przypisy:
1 Health at Work: Economic Evidence Report 2016.
2 2017 Poland Benefits Trends Survey, Willis Towers Watson 2017. 3 Trendy HR 2018, Deloitte

Magdalena Pancewicz
od ponad 8 lat działa w branży hr oraz komunikacji i marketingu
Well.hr

Zawsze mówiłam, że możesz wszystko, tylko przestań się bać.

Agnieszka Rylik

Pobierz wydanie 07-08/2019

Zobacz również

Pokolenie Z – wyzwanie dla HR

Z roku na rok coraz większą grupę pracowników stanowią osoby z pokolenia Z, dla których nowoczesna technologia jest czymś tak naturalnym, jak dla wcześniejszych pokoleń kartka i długopis. Jest to duże wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą dostosować do tej grupy procesy, narzędzia oraz szeroko rozumiane środowisko pracy.

Wdrożenie wellbeingu

Sir Richard Branson, który dla wielu jest inspiracją zarówno pod względem budowania dochodowego biznesu, jak i budowania go w oparciu o wartości, często wskazuje, jak ważna jest dla niego kultura organizacyjna, która wspiera ludzi.

B Corpy − Firmy Dobra Wspólnego

"I often wonder to what extent business can help society in its goals to alleviate poverty, preserve ecosystems, and build strong communities and institutions… B Lab has proven that there is a way." Często zastanawiam się, w jakim stopniu biznes może pomóc społeczeństwu w realizacji jego celów w zakresie łagodzenia ubóstwa, ochrony ekosystemów i budowania silnych społeczności i instytucji… B Lab udowodniło, że istnieje sposób. Madeleine Albright, Former U.S. Secretary of State

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.