Relacje i komunikacja – „must have”

Relacje interpersonalne to nieodłączny i niezmiernie istotny element ludzkiego życia. W życiu prywatnym, ale i w zawodowym ludzie komunikują się w różnorodny sposób, a dzięki rozwojowi technologii nabiera ona nowego wymiaru. Odbywa się za pośrednictwem kolejnych coraz nowszych technologicznie kanałów, takich jak, chociażby wideochat, czy komunikatory internetowe. Warto podkreślić, że w dobie koronawirusa budowanie pozytywnych relacji i skuteczna komunikacja nabrały szczególnego znaczenia zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

fot. unsplash

Budowanie relacji służbowych zaczyna się już na etapie rekrutacji, gdzie mamy do czynienia z interakcją organizacja – kandydat. Proces rekrutacji to nie tylko wstępna selekcja pracowników. Dzięki kontaktowi z rekruterem, zwłaszcza podczas pierwszej rozmowy, nawiązywana jest relacja, której jakość może zaowocować zatrudnieniem kandydata. Najczęściej właśnie na podstawie kontaktu potencjalny pracownik tworzy swój własny subiektywny wizerunek organizacji, na który składają się ważne czynniki niewizualne, takie jak zachowanie pracowników, ich wygląd, maniery, sposób prowadzenia rozmów, w tym telefonicznych, czy korespondencji. Co ważne, proces budowania wizerunku firmy jako potencjalnego pracodawcy zaczyna się na tym etapie bez względu na to, czy rekrutacja prowadzona jest w formie offline, czy ostatnio dość często — online. Rekruter, jako osoba reprezentująca organizację oraz jego energia (pozytywna lub negatywna) odgrywają w procesie nawiązywania pierwszej relacji z pracodawcą szczególną rolę.

Szacunek i pozytywne nastawienie

Nie jest istotne czy komunikacja odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy jest to rozmowa na żywo, rozmowa telefoniczna, poprzez wideochat, komunikator, czy portal społecznościowy – szacunek i pozytywne nastawienie otwierają drzwi do nawiązania dobrych relacji. Brak umiejętności budowania relacji może natomiast być poważnym zagrożeniem, gdyż to rekruter jako pierwsza linia frontu w organizacji, jest jej wizytówką i jego działania powinny wpływać na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zatem nieumiejętne budowanie relacji może skutkować wyciągnięciem przez kandydata niewłaściwych wniosków, a mianowicie, że w organizacji panuje niemiła atmosfera lub że komunikacja nie przebiega właściwie i finalnie zakończyć się niepodjęciem współpracy, mimo pozytywnej decyzji przekazanej przez rekrutera. Dlatego by nie dopuścić do utraty wartościowych kandydatów, osoby rekrutujące powinny przede wszystkim posiadać bardzo wysoki poziom kultury osobistej, ale również mieć wykształconą umiejętność nawiązywania relacji i z łatwością komunikować się z drugim człowiekiem. Często pracodawcy zadają mi pytanie: „Jak uniknąć negatywnych komentarzy na temat mojej organizacji?” Odpowiadam wtedy: „Należy wyjść na pierwszą linię frontu, bo być może konieczne jest przeszeregowanie żołnierzy”. Odpowiedź brzmi być może kontrowersyjnie, ale często jest tak, że pracodawcy nie weryfikują poziomu relacyjności swoich rekruterów. Warto o to zadbać zapewniając im chociażby opiekę osoby bardziej doświadczonej, skierować na dodatkowe szkolenie, czy skorzystać z pomocy psychologa. Uczymy się przecież całe życie. Należy także pamiętać, że raz pozytywnie zbudowana relacja, po pierwsze — skutkuje pozytywnie w przyszłości, bo dzięki niej można otrzymywać od kandydata, nawet tego niezatrudnionego, rekomendacje lub można zatrudnić go w przyszłości. Po drugie – niepodtrzymywana relacja wygasa i w końcu po trzecie – żadna relacja nie musi trwać wiecznie, bo tak jak się ją zbudowało, tak samo można ją zburzyć.

Pozytywne relacje = zaangażowanie

Budowanie pozytywnych relacji nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy kandydat zostaje zatrudniony i rozpoczyna pracę. Musi on bowiem nie tylko poznać zespół, ale i efektywnie w nim funkcjonować, co wiąże się z koniecznością konstruktywnego komunikowania się. Warto odpowiedzieć zatem na pytanie, czym skutkuje budowanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w pracy? Podstawową korzyścią jest przede wszystkim wzrost zaangażowania pracownika, co przejawia się zainteresowaniem swoją pracą, poczuciem sensu jej wykonywania oraz odpowiedzialnością za swoje działania. Zaangażowanie z kolei skutkuje osiąganiem pozytywnych efektów pracy, co przynosi wymierne korzyści dla pracodawcy.

Na bazie własnych prowadzonych przez wiele lat pracy z ludźmi obserwacji, doszedłem do wniosku, że pracownik utrzymujący pozytywne relacje w firmie chętniej przychodzi do pracy, czuje się w niej komfortowo oraz przede wszystkim odczuwa mniejszy poziom stresu, który jest niestety dość częstym towarzyszem życia zawodowego.

Zaangażowanie w wykonywane zadania staje się zatem kluczowe, ponieważ ściśle wiąże się z efektywnością pracy oraz wpływa korzystnie na kondycję psychiczną pracownika. Warto też podkreślić, że zaangażowanie w pracy zmniejsza liczbę niepożądanych objawów, jakimi są, chociażby symptomy depresyjne. Tak więc pracownik wykazujący wysoki poziom zaangażowania cieszy się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz wykazuje wyższy poziom i skuteczność podczas wykonywania pracy. To wszystko powoduje, że środowisko pracy staje się dla niego przyjaznym miejscem, w którym czuje się komfortowo i do którego z chęcią się udaje.

Trzeba ponadto zaznaczyć, że relacje interpersonalne są jednym z kluczowych elementów determinujących sprawność funkcjonowania nie tylko jednostki, ale całych zespołów, a więc i organizacji. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w pracy skutkuje zatem nie tylko dobrem pracownika, ale również rozwojem organizacji w aspekcie globalnym. Powyższe świadczy o tym, że firmy powinny zwracać uwagę na aspekt relacji i wzmacniać konstruktywne praktyki w tym zakresie. Szczególnie w dobie kryzysu, jakim jest pandemia koronawirusa, pracodawcy muszą położyć największy nacisk na budowanie i rozwój pozytywnych relacji między pracownikami.

Ostatnie półrocze to czas niepewności, stresu, zmian i niestety zwolnień pracowników w wielu organizacjach, dlatego tak ważne jest dbanie o właściwą komunikację w firmie, także, jeżeli praca wykonywana jest zdalnie. Istotny jest fakt, że wymienione wyżej działania pozwolą na zaspokojenie jednej z ważniejszych potrzeb zatrudnionej kadry – potrzeby bezpieczeństwa. Należy podkreślić zatem, iż dla pracowników niezwykle ważna jest kultura organizacyjna oparta na relacjach oraz panujący w firmie klimat. Kultura organizacyjna to jedno z niematerialnych narzędzi do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, gdyż komunikuje wewnętrznym i zewnętrznym odbiorcom, jakim pracodawcą jest firma, jakie reprezentuje wartości oraz jakie ma cele. Jeśli organizacja działa zgodnie z zasadami etyki, buduje swój pozytywny wizerunek i tym samym tworzy oraz umacnia własną reputację, skuteczniej pozyskuje i utrzymuje pracowników.

Podsumowując, podkreślę, że budowanie relacji interpersonalnych oraz właściwa komunikacja to bardzo ważne umiejętności życia zawodowego. Tworzenie kultury organizacyjnej praktykującej pozytywne relacje oraz wspieranie poczucia bezpieczeństwa, ale i satysfakcji z wykonywanych zadań u pracownika jest jednym ze skutecznych narzędzi najpierw pozyskiwania, a po zatrudnieniu utrzymania kadry w firmie. Wniosek jest zatem taki, że związek organizacji oraz pracownika jest jak związek między ludźmi – należy o niego dbać.

Literatura:
– Sasin, M. (2018). Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał.

Artur Dzięgielewski
HR Manager, założyciel inicjatywy HR Pogotowie
Artur.dziegielewski74@gmail.com

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.