Cel: skuteczne zarządzanie efektywnością

Zarządzanie efektywnością pracy ściśle powiązane jest z modelem zarządzania przez cele, znanym jako „management by objectives”. W przeszłości niejednokrotnie ograniczany był on do jednostronnego narzucania celów i ich przymusowej realizacji, co prowadziło do nieadekwatnego oceniania wyników pracy. Zarzut ten doprowadził do pozbawienia wiarygodności modelu zarządzania przez cele, jednocześnie zaczęto poszukiwać innych, bardziej stosownych rozwiązań.

fot. freepik

Przez ostatnie lata przedsiębiorstwa doświadczają bardzo dynamicznego rozwoju, co za tym idzie również szeregu restrukturyzacji organizacyjnych. Wpływa to między innymi na zmianę dotychczasowych form kierownictwa oraz wzrost wymagań ze strony pracowników, co przekłada się na sposób zarządzania, silnie oddziałując na zmianę i formułowanie nowego stanowiska w sposobie określania celów, kontrolowania ich realizacji oraz opiniowania rezultatów. „Zarządzanie przez efekty jest to sformalizowany i zintegrowany proces kształtowania cech, zachowań oraz wyników działań ludzkich związanych z wykonywaną pracą, którego ogólnym celem jest tworzenie i dostarczanie wartości dla odbiorców” [1].

Zarządzanie przez efekty może być wykorzystywane w wielu aspektach organizacyjnych przedsiębiorstwa, zaczynając od oceny indywidualnych wyników pracownika aż do efektywności całego przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że system ten winien obejmować trzy ważne elementy – są to: zarządzanie efektywnością organizacji jako całości, zarządzanie efektywnością pracowników oraz integracja zarządzania na różnych stopniach organizacji.

System ten posiada ogromne znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Obejmuje kluczowe elementy, takie jak wyznaczenie celów działań indywidualnych i zespołowych, wzbudzanie zaangażowania pracowników w realizację misji firmy, mierzenie osiąganych efektów dla doskonalenia umiejętności, wzmacnianie procesów komunikowania się wynikających z zapewnienia feedbacku i rzetelnej oceny. Zarządzanie przez efekty przybiera najczęściej formę cyklu. Składają się na niego przede wszystkim: zaplanowanie efektów, aktywizowanie pracowników do podejmowania zachowań efektywnych i ewaluacja postępowania. Ważny jest tutaj czas trwania takiego cyklu, ponieważ wiąże się on bezpośrednio z pomiarem efektów oraz dostarczeniem pracownikom informacji zwrotnych. Istotne jest, aby równolegle pojedyncze sprzężenia zwrotne były przekazywane na bieżąco. Obecnie stosuje się regularne okresy cyklów, na przykład pół roku, kwartał czy okres trwania określonego projektu. W przypadku nieskomplikowanych prac okres ten może być krótki, nawet jednodniowy czy kilkugodzinny, natomiast przy projektach bardziej złożonych może trwać nawet kilka lat. Najlepszym okresem kontroli efektów, w przypadku prac projektowych, jest półmetek trwania działań.

Jednym z najważniejszych warunków powodzenia w tworzeniu oraz wprowadzaniu systemu zarządzania przez efekty jest opracowanie spójnych celów dla całej organizacji, adekwatne ich rozdzielenie na cele grupowe i na prace indywidualne. Niewątpliwie kluczowa jest tutaj rola procesu komunikacji w przedsiębiorstwie. Poprawne wyznaczenie obszarów efektywności i określenie w nich poszczególnych zadań mają duży wpływ na dalszy przebieg zarządzania przez efekty. Określając cele, należy kierować się kilkoma cechami, które te cele powinny posiadać. Najbardziej znane ujęcie tych cech przedstawia model SMART (specific, measurable, agreed, realistic, time-bounded), co odpowiednio oznacza:

– konkretność – niezbędne jest, aby cele były formułowane jasno i zrozumiale,
– mierzalność – wszystkie postawione cele powinny zostać ujęte w formę weryfikowalną,
– osiągalność – należy pamiętać o uwzględnieniu możliwości pracowników oraz organizacji,
– istotność – każdy cel powinien mieć określone, szczególne i wysokie znaczenie,
– adekwatność – zgodność założeń z misją firmy, głównymi jej celami.

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów!

Zaloguj się, załóż konto, zamów bezpłatną prenumeratę
i miej dostęp do wszystkich materiałów na www.miesiecznik-benefit.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!


Co otrzymasz będąc naszym czytelnikiem?

  • Bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na łamach Miesięcznika „Benefit”
  • Bezpłatny dostęp do wszystkich archiwalnych wydań

Dowiedz się więcej o prenumeracie

Osiągnięty cel powoduje szczęście i satysfakcję. Im większy wysiłek, tym większa radość.

Małgorzata Wojtaczka

Pobierz wydanie 01/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.