Badanie zaangażowania czy satysfakcji?

Badania zaangażowania i satysfakcji stosowane są zazwyczaj zamiennie, bez głębszej refleksji nad tym, co właściwie podlega pomiarowi. Czy zaangażowanie i satysfakcja to dwa różne wymiary funkcjonowania zawodowego, czy po prostu inne nazwy tego samego zjawiska? A jeśli tak, to co powinniśmy badać, od czego zacząć?

fot. istockphoto

Zarządzanie zaangażowaniem pracownika to podejście w zarządzaniu biznesem bazujące na uwzględnieniu wpływu, jaki wywiera angażowanie się pracownika w działania na rzecz organizacji na politykę personalną, politykę rozwoju organizacji oraz produktywność przedsiębiorstwa.

Pracownik zaangażowany to taki, który koncentruje się na swojej pracy, jest entuzjastycznie nastawiony do jej wykonywania oraz realizuje bądź przekracza stawiane przed nim cele biznesowe, działając w interesie przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie

Jeśli w firmie występuje problem z niską efektywnością, możemy przypuszczać, że pracownikom brakuje zaangażowania. Zaangażowanie mierzy się w trzech wymiarach:

Kultura – zaangażowanie związane z funkcjonowaniem w kulturze organizacyjnej, w pewnym klimacie organizacyjnym. Przywiązanie do stylu przywództwa, wizji, misji i wartości firmy, komunikacji, strategii działania i polityki personalnej.

Współpraca – zaangażowanie oparte na wzajemnych relacjach w organizacji (z przełożonymi, ze współpracownikami), chęć do współdziałania w grupie na rzecz osiągnięcia celów organizacji.

Przyjmowanie odpowiedzialności – zaangażowanie związane z podejmowaniem inicjatywy, wzięciem odpowiedzialności za działanie i poczuciem wpływu na kształtowanie rzeczywistości oraz lojalność względem organizacji. Instytut Gallupa wykazuje silne powiązanie dobrego samopoczucia pracownika w miejscu pracy (warunki emocjonalne i materialne, benefity pracownicze) z umową psychologiczną na poziomie emocjonalnym (produktywność, wewnętrzna motywacja do wysiłku, przywiązanie do firmy) pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Menedżerowie powinni regularnie mierzyć poziom zaangażowania po to, by zwracać większą uwagę na sukcesy i porażki oraz móc analizować wszelkie różnice pomiędzy tym, czego oczekują, a tym, co rzeczywiście się dzieje. Jeśli już wiadomo, co szwankuje, z pewnością będzie łatwiej poczynić pewne kroki w tej sprawie.

Satysfakcja

Satysfakcja z pracy to globalna ocena pracy. Składają się na nią opinie pracownika o pracy i emocje, jakich w tej pracy doświadcza (Westover, 2011). W takim ujęciu pracownik może być zaangażowany w pracę, ale może być z niej niezadowolony. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem badania satysfakcji jest zbadanie realnych potrzeb pracowników w codziennym funkcjonowaniu w organizacji, określenie obszarów, gdzie zauważają jakiś brak (np. sfera rozwojowa, rekrutacja), i umożliwienie im wskazania korzystnych dla nich rozwiązań.

Efektem badania jest zdobycie informacji o funkcjonowaniu pracowników, chęć wprowadzenia praktycznych zmian w organizacji oraz wskazanie pracownikom ich sprawczej funkcji w organizacji.

Obszar badania obejmuje między innymi następujące elementy:

– warunki pracy,
– system motywacyjny,
– współpraca z innymi (współpracownikami, przełożonymi, działami),
– organizacja pracy,
– jakość komunikacji wewnętrznej,
– możliwości rozwoju,
– motywacja do pracy,
– identyfikacja z firmą,
– wykorzystanie potencjału pracownika,
– poczucie sensu wykonywanej pracy,
– kultura organizacyjna,
– duma z przynależności do organizacji.

Satysfakcja vs. zaangażowanie

To co odróżnia satysfakcję od zaangażowania, to poziom energii pracownika. Pracownik zaangażowany cechuje się zadowoleniem i wysokim poziomem energii, natomiast pracownik usatysfakcjonowany jest zadowolony, ale jego poziom energii jest niższy. W takim rozumieniu możemy założyć, że satysfakcja z pracy będąca pozytywną oceną pracy jest niejako punktem wyjścia dla rozwoju zaangażowania w pracę. Przypuszczenia, iż satysfakcja z pracy może być ważnym czynnikiem wiążącym się z zaangażowaniem, potwierdzają wyniki badań Yalabik, Popaitoon, Chowne i Rayton (2013) – badacze wykazali, że satysfakcja z pracy oddziałuje na poziom zaangażowania w pracę, a dopiero zaangażowanie wiąże się z efektywnością pracy.

Jeśli zatem w firmie występuje problem z niską efektywnością, możemy przypuszczać, że pracownikom brakuje zaangażowania. Jeśli z kolei obserwujemy wysoką rotację, może być to sygnał wskazujący na brak satysfakcji – i w takiej sytuacji warto zbadać poziom zadowolenia załogi z różnych aspektów funkcjonowania organizacji.

Przede wszystkim pamiętajmy, że przygotowując badanie, musimy wiedzieć, jaki problem ma ono pomóc nam rozwiązać, a to zależy od indywidualnej sytuacji każdej organizacji. Dlatego też przeanalizujmy obecną sytuację, jak również liczmy się z kosztami działań, które podejmiemy już po jego zakończeniu.


Źródło:
– gallup.com;
– rynekpracy.pl

Agnieszka Ciećwierz
partner w firmie Sigmund Polska
agnieszka.ciecwierz@sigmund-polska.pl

Myślę, że każdy sportowiec, czy mówi o tym, czy nie, jest patriotą.

Czesław Lang

Pobierz wydanie 09/2019

Zobacz również

Klucz do efektywnego zarządzania

Zrozumienie potrzeb, które motywują zespół do działania, ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu firmą. Każdy nowoczesny menedżer powinien zadać sobie pytania: czy znam motywację swoich pracowników? Dlaczego postępują w taki, a nie inny sposób?

Zarządzanie talentami

Nikola Tesla żyjący w ubiegłym wieku, wynalazca serbskiego pochodzenia, jest uważany za jedną z najbardziej genialnych postaci w historii ludzkości. Efekty jego pracy towarzyszą nam w życiu codziennym. Jego talent mógł ulec zaprzepaszczeniu, gdyby nie został rozpoznany i wspierany przez życzliwe osoby, rodziców, nauczycieli, system edukacji, sponsorów oraz model gospodarczy USA.

„Lajkowanie” nie rozwija talentów

Mądre przysłowie mówi, że strach ma wielkie oczy. A skoro jest to prawda, można sobie tylko wyobrazić, jak wielkie oczy ma strach przed oceną. Od najmłodszych lat nieustannie jesteśmy poddawani ocenie. Szkoła podstawowa, liceum, studia wyższe, w domu, w grupie rówieśniczej i wreszcie w pracy zawodowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.