Aktywność antidotum na stres

Z Sylwią Karolak-Marcinkowską z Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego rozmawiała Katarzyna Patalan

fot. istockphoto

Urząd zatrudnia ponad tysiąc osób. Jak obecnie wygląda polityka świadczeń pozapłacowych?

Realizujemy świadczenia, które są przewidziane w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, np. dofinansowanie do różnych form wypoczynku, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach, w klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego, dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-sportowej oraz bezzwrotne zapomogi pieniężne. W ramach nieulgowych świadczeń w zakresie działalności kulturalno- -oświatowej i rekreacyjno-sportowej komisja socjalna organizuje różnego rodzaju wyjścia do teatru lub na koncert bądź też wydarzenia plenerowe, takie jak piknik rodzinny.

Czy badacie państwo preferencje pracowników dotyczące oferty benefitowej?

Zgodnie z założeniami Funduszu i naszą zasadą – nic o nas bez nas – słuchamy głosów pracowników i staramy się, w miarę oczywiście możliwości finansowych i formalnych, spełnić ich oczekiwania. Przed każdym wydarzeniem, które proponujemy pracownikom jako wyjście dodatkowe, przeprowadzamy ankietę, dzięki której wiemy, jakie jest zainteresowanie konkretnym eventem. W ramach Urzędu cyklicznie realizowane jest badanie opinii i potrzeb pracowników. To szersze badanie przeprowadzane przez Departament Prawno - Organizacyjny, które bada ocenę funkcjonowania urzędu, współpracy, komunikacji, a także poziom i typy dofinansowania ze środków ZFŚS. Pytamy o to, co mogłoby się zmienić, co wymaga poprawy. Te informacje są dla nas niezwykle cenne, co roku bowiem staramy się dostosowywać regulamin i tabele dofinansowania do potrzeb pracowników, a także aktualnych warunków płacowych, organizacyjnych itp.

Jakie są rezultaty przeprowadzania takiego badania?

Zajmuje się tym departament, o którym wspomniałam. Pokłosiem badania z ubiegłego roku były zmiany w regulaminie i tabeli dofinansowań.

Jakich zmian w tym zakresie oczekiwali pracownicy?

Jedną ze zmian było uwzględnienie faktu, że pracują u nas małżeństwa, stąd sugestia, żeby regulamin to uwzględniał. Natomiast większość dotyczyła karty MultiSport, której koszt w całości pokrywają pracownicy z własnej kieszeni, następnie składają na komisję socjalną wniosek o dofinansowanie i część z tych poniesionych kosztów jest zwracana. Wynikiem tych oczekiwań było m.in. przeznaczenie wyższej kwoty na dofinansowanie działalności rekreacyjno- -sportowej i kulturalno-oświatowej w takim zakresie, żeby opłata za kartę w jak najmniejszym stopniu obciążała domowy budżet pracownika.

Które z oferowanych świadczeń w ramach Funduszu cieszy się największą popularnością?

Największą popularnością niezmiennie cieszy się dofinansowanie do wypoczynku, dofinasowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-sportowej, a także dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi.

Jak wygląda zainteresowanie kartą MultiSport na przestrzeni ostatnich lat?

Zainteresowanie kartą trwa przez cały czas. Nowo zatrudnieni pracownicy, gdy tylko się dowiedzą, że jest możliwość zamówienia karty – natychmiast to robią.

Myślę, że to zainteresowanie nadal będzie, bo pracy urzędniczej towarzyszy stres, a aktywność to sprawdzony sposób na relaks i w pewnym stopniu „odmóżdżenie”. Poza tym w urzędzie pracuje dużo ludzi „pozytywnie zakręconych”, otwartych na aktywność. Mamy swoje drużyny biegaczy, piłki nożnej. Obecnie tworzy się drużyna siatkarzy. Zatem wśród naszych pracowników jest duża świadomość, że aktywność jest niezbędna do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz właściwego funkcjonowania. Pozwala to nie tylko rozładować stres, o którym wcześniej wspomniałam, lecz także utrzymać dobrą kondycję. Poza tym wspólne aktywności to dobra zabawa, a także doskonały sposób na integrację pracowników.

Oczywiście większość użytkowników karty MultiSport to ludzie młodzi, ale nie tylko.

A zdrowszy pracownik to też lepszy pracownik.

Zdecydowanie tak. Warto podkreślić, że wprowadzenie karty do świadczeń pozapłacowych odbyło się z inicjatywy pracowników. To oni ponad cztery lata temu (kartę mamy od czterech lat) zasygnalizowali, że są zainteresowani dostępem do oferty kart sportowych. Na przestrzeni lat to zainteresowanie nie słabnie.


Sylwia Karolak-Marcinkowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, kierunek Europeistyka oraz Stosunki międzynarodowe – specjalność Publiczne Prawo Międzynarodowe. Z zamiłowania podróżnik, z zawodu informatyk i specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego. Pomysłodawczyni i organizator licznych konferencji poświęconych bezpieczeństwu w internecie. Ambasadorka programów sportowo-rekreacyjnych w Urzędzie. Inicjatorka współpracy z instytucjami kultury.

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.