Wellbeing – niezbędny element w firmie

Pozytywne emocje, dobra atmosfera w pracy, poczucie sensu i wspólnoty, troska o zdrowie oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy stają się kluczem do zatrzymania pracowników w firmie oraz wzrostu ich efektywności, lojalności i zaangażowania.

istockphoto

Oznacza to, że firmy muszą dokładać starań, aby zadbać o pracowników, którzy mają coraz większą skłonność do zmiany pracy i coraz wyższe oczekiwania.

Stworzenie środowiska pracy motywującego do działania, rozwijającego, dającego poczucie samorealizacji pracownika to wyzwanie, przed którym stoją współczesne organizacje. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy mogą z dużą łatwością zmieniać miejsca pracy, a nawet branżę. W tej sytuacji firmy muszą dokładać starań, aby zdobyć ich lojalność i zapewnić sobie ich zaangażowanie. Dbanie o pracownika to w dzisiejszych czasach nie tylko zaoferowanie mu benefitów i prywatnej opieki medycznej, choć oczywiście nadal ma to duże znaczenie. Ważna jest również kultura organizacyjna, czyli stworzenie takiego miejsca pracy, do którego chce się przyjść, gdzie panują oparte na szacunku relacje międzyludzkie, jest wspierające środowisko, które daje perspektywy rozwoju, nie tylko w wymiarze awansu, lecz także podnoszenia kompetencji, zdobywania doświadczenia, oraz możliwość rozwoju osobistego, gdzie pracownik ma poczucie, że jest ważną częścią organizacji.

Czym jest wellbeing?

W dosłownym tłumaczeniu na język polski wellbeing znaczy dobrostan, czyli taką sytuację, w której subiektywnie czujemy się dobrze. Nie ma jednak jednej spójnej definicji wellbeingu. Na podstawie własnych doświadczeń oraz badań naukowych nad dobrostanem Wellbeing Institute stworzył definicję, która obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. W tym ujęciu wellbeing to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek jest uważny na siebie i innych, rozumie swoje potrzeby i działania, realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Krótko mówiąc – czuje się dobrze ze sobą.

W związku z tym, iż człowiek zawsze funkcjonuje w różnych systemach, musimy mieć świadomość, że na poziom wellbeingu danej osoby ma wpływ ona sama – poprzez to, jak siebie postrzega – a także jej najbliższe otoczenie: rodzina, przyjaciele i znajomi oraz środowisko pracy (patrz rysunek: „Strefy wpływu na wellbeing indywidualny”).

Strefy wpływu na wellbeing indywidualny, oprac. Wellbeing Instutute

Pracodawca jest zatem odpowiedzialny za dostarczanie takich rozwiązań, które będą poprawiały wellbeing pracownika w miejscu pracy, a także edukowanie go na temat tego, jakie działania może podejmować w innych sferach życia, aby podnosić ogólny poziom swojego wellbeingu. Dzięki edukacji w tym temacie pracodawca może wpływać pozytywnie na sfery, które nie są związane bezpośrednio z pracą, jednak mają ogromne przełożenie na efekty pracy pracownika. Nie jest bowiem możliwe całkowite oderwanie się od życia osobistego w pracy i odwrotnie.

Większość z nas minimum ⅓ naszego życia spędza w pracy, co oznacza, że na nasz poziom wellbeingu znacząco wpływa środowisko, w którym pracujemy. I niestety nie jest to tylko 33 proc. wpływu, a często znacznie więcej. Dzieje się tak między innymi, gdy zabieramy pracę do domu czy popołudniami myślimy o tym, co się wydarzyło w pracy. Często też relacje z pracy przenoszą się na naszą prywatną sferę życia.

W interesie pracodawców jest zatem tworzenie takiego środowiska pracy, które buduje wysoki poziom wellbeingu pracowników. Dzięki temu korzyści osiąga nie tylko pracownik, lecz także pracodawca. Pracownik, który dobrze czuje się w miejscu pracy, to pracownik bardziej zaangażowany i wydajny. Sprzężenie jest zatem zwrotne: pracodawca oferuje środowisko sprzyjające wellbeingowi pracownika, a w zamian otrzymuje zaangażowanie i lepsze wyniki finansowe. Błędnym przekonaniem, panującym w wielu organizacjach, jest pogląd, że tworzenie wellbeingowej kultury pracy zmniejsza produktywność. W rzeczywistości jest na odwrót. Poprawne relacje między pracodawcą a pracownikami zwiększają lojalność, ukierunkowanie na wyniki oraz utrzymanie talentów w firmie. W rezultacie poziom rotacji i absencji ulega zmniejszeniu. Ponadto efektywne zaangażowanie pracowników stanowi dla nich motywację do realizacji wyznaczanych im celów.

Jak tworzyć skuteczne programy wellbeingowe?

Skuteczne programy wellbeingowe powinny być kompleksowe i obejmować wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Powszechnym błędem w organizacjach jest wdrażanie rozwiązań tylko w jednym wybranym aspekcie, np. zdrowia, zapominając, że jeżeli pozostałe obszary będą funkcjonowały źle, poziom wellbeingu pracownika podniesie się, ale tylko nieznacznie i krótkotrwale. Oferując świeże przekąski w biurze czy kartę na siłownię, niestety nie rozwiążemy bardziej poważnych problemów wynikających z pracy po godzinach czy niesprawnego systemu komunikacji.

Warto zatem przyjrzeć się organizacji pod kątem obszarów: świadomości, zdrowia, relacji, miejsca pracy, kultury organizacyjnej, a także systemów i procesów (patrz rysunek „Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji”).

Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji, oprac. Wellbeing Instutute

Dbanie o wellbeing pracowników to wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a nie tylko dla działu HR. Firmy często zapominają o tym, że liczne benefity, niewątpliwie bardzo cenne, nie zastąpią pracownikom poczucia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, satysfakcji z rozwoju, doceniania za osiągnięcia, wpływu na swoją pracę i organizację. Bardzo ważne są także kompetencje liderów, ich troska o zespół, empatia, wsparcie, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niejednokrotnie zdarza się bowiem tak, że osoby odchodzące z firmy nie opuszczają miejsca pracy, ale odchodzą od lidera.

Programy wellbeingowe są skuteczne tylko wtedy, kiedy cała organizacja jest wspierająca, nastawiona na człowieka i jego rozwój. Warto zatem na pierwszym miejscu postawić inwestycje w potencjał i możliwości ludzi, w inspirujące oraz wspierające przywództwo, w zmianę stylu zarządzania i komunikacji, a dopiero później w benefity zewnętrzne. Obecnie, mówiąc o dobrostanie pracowników, czyli o wellbeingu, coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na eliminację czynników stresogennych oraz chorób zawodowych, lecz także na poprawienie jakości życia oraz inspirowanie do dbania o własny dobrostan, w każdym z obszarów funkcjonowania człowieka.

Agnieszka Czerkawska
Chief Executive Officer Wellbeing Institute
a.czerkawska@wellbeinginstitute.com.pl

Joanna Kaczmarek
Chief Strategy Officer Wellbeing Institute
j.kaczmarek@wellbeinginstitute.com.pl

Myślę, że każdy sportowiec, czy mówi o tym, czy nie, jest patriotą.

Czesław Lang

Pobierz wydanie 09/2019

Zobacz również

Zdrowa przyszłość

Świadczenia pozapłacowe wspierające zdrowy i aktywny styl życia pracowników coraz częściej stanowią dla pracodawców równie istotny element profilaktyki zdrowotnej co ubezpieczenie zdrowotne. Wsparcie regularnego ruchu pracowników przynosi nie tylko realne korzyści dla firm, lecz także staje się świadomym działaniem na rzecz aktywizacji polskiego społeczeństwa, które pod względem aktywności fizycznej wypada zdecydowanie poniżej europejskiej średniej.

Aktywność a kondycja psychiczna

Pracownik to kluczowe ogniwo w każdej organizacji, mówiąc innymi słowy, stanowi on najważniejszy czynnik warunkujący sukces firmy na rynku nie tylko lokalnym czy krajowym, lecz także często globalnym. Niniejsze stwierdzenie powinno wpłynąć na podniesienie świadomości pracodawców w odniesieniu do tego, iż dbanie o kapitał ludzki jest niezwykle istotne w obecnych czasach.

18 proc. Polaków spaceruje mniej niż 10 minut w tygodniu

Blisko połowa Polaków spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin każdego dnia – dowiadujemy się z badania MultiSport Index 2019. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że godzina siedzenia skraca życie o 21 minut, to więcej niż jeden wypalony papieros. Z okazji Dnia Chodzenia Do Pracy Inną Drogą (9 lipca) eksperci przypominają, jak duże znaczenie dla zdrowia może mieć nawet kwadrans marszu każdego dnia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.