Promocja aktywności ma sens

W Polsce coraz częściej i coraz więcej mówi się o potrzebie podjęcia tak indywidualnej, jak i publicznej troski o poziom sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa. Jednak liczba osób aktywnych fizycznie nie wzrasta tak dynamicznie, jak powinna.

fot. Kulesza&Pik

Z tegorocznego badania MultiSport Index wynika, że 64 proc. Polaków przynajmniej raz w miesiącu poświęca czas na sport lub podobne formy aktywności fizycznej. Jest to wzrost o 2 p.p. w porównaniu do obu poprzednich badań. Trudno zatem mówić o znaczącym zwiększaniu się aktywności ruchowej polskiego społeczeństwa. Wynik badania pozwala jednak przypuszczać, że w zakresie podejmowanej przez Polaków aktywności fizycznej „coś drgnęło” i że jest to początek zmian w dobrym kierunku.

Istotne przy interpretacji wielkości wskaźnika jest również zrozumienie pojęcia „osoby aktywnej fizycznie”. Za taką uznajemy respondentów, którzy zadeklarowali pozazawodową aktywność fizyczną częściej niż raz w miesiącu. Są to zarówno ankietowani, którzy ćwiczą dzień w dzień, jak i tacy, którzy wskazali odpowiedź „raz na miesiąc”. Po podsumowaniu tych wypowiedzi rodzi się pokusa, by stwierdzić, że trzech na pięciu Polaków uprawia sportową aktywność fizyczną. Jeśli uwzględnimy, jak często podejmowana jest aktywność fizyczna w tej grupie, i porównamy ją do minimalnej zalecanej dawki ruchu osób dorosłych, zauważymy, że nie jest tak optymistycznie (według Światowej Organizacji Zdrowia WHO powinno to być 150 minut umiarkowanego lub 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego na tydzień, natomiast Amerykańska Akademia Medycyny Sportu ACSM zaleca 3 razy w tygodniu 20 minut intensywnego lub 5 razy w tygodniu 30 minut umiarkowanego wysiłku).

W przeprowadzonej ankiecie pozazawodową aktywność fizyczną podejmowaną przynajmniej raz w tygodniu wskazuje 54 proc. badanych osób (z tego 21 proc. utrzymuje, że ćwiczy raz lub dwa razy w tygodniu). Zatem (pomijając czas trwania wysiłku) minimalne kryteria liczby podejmowanych w czasie jednego tygodnia aktywności fizycznych może spełniać co najwyżej około 33 proc. populacji powyżej 15. roku życia – dwóch na pięciu Polaków. W tej grupie mieszczą się uczniowie szkół ponadpodstawowych mający aktywność fizyczną wpisaną w obowiązek szkolny.

Optymistyczne jest to, że w porównaniu do poprzednich badań zwiększa się (+3 p.p.) liczba osób podejmujących aktywność fizyczną co najmniej pięć razy w tygodniu. Wzrost częstotliwości realizowanych treningów wśród osób aktywnych to sygnał, że dostrzegają one korzystny wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, skoro czynią sport stałym elementem swojej codzienności. Równocześnie nie spada liczba osób, dla których aktywność fizyczna, choć jeszcze sporadyczna, staje się już istotną formą zachowań wolnoczasowych.

Z perspektywy trybu życia ludności Polski zwiększający się poziom aktywności fizycznej widoczny w kolejnej edycji raportu MultiSport Index świadczy o pozytywnym ewoluowaniu stylu życia Polaków. Szczególną rolę w zmianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa odgrywają takie działania, jak edukacja i zachęcanie do aktywności fizycznej młodego pokolenia – dzieci i młodzieży.

dr Janusz Dobosz
Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.