Promocja aktywności ma sens

W Polsce coraz częściej i coraz więcej mówi się o potrzebie podjęcia tak indywidualnej, jak i publicznej troski o poziom sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa. Jednak liczba osób aktywnych fizycznie nie wzrasta tak dynamicznie, jak powinna.

fot. Kulesza&Pik

Z tegorocznego badania MultiSport Index wynika, że 64 proc. Polaków przynajmniej raz w miesiącu poświęca czas na sport lub podobne formy aktywności fizycznej. Jest to wzrost o 2 p.p. w porównaniu do obu poprzednich badań. Trudno zatem mówić o znaczącym zwiększaniu się aktywności ruchowej polskiego społeczeństwa. Wynik badania pozwala jednak przypuszczać, że w zakresie podejmowanej przez Polaków aktywności fizycznej „coś drgnęło” i że jest to początek zmian w dobrym kierunku.

Istotne przy interpretacji wielkości wskaźnika jest również zrozumienie pojęcia „osoby aktywnej fizycznie”. Za taką uznajemy respondentów, którzy zadeklarowali pozazawodową aktywność fizyczną częściej niż raz w miesiącu. Są to zarówno ankietowani, którzy ćwiczą dzień w dzień, jak i tacy, którzy wskazali odpowiedź „raz na miesiąc”. Po podsumowaniu tych wypowiedzi rodzi się pokusa, by stwierdzić, że trzech na pięciu Polaków uprawia sportową aktywność fizyczną. Jeśli uwzględnimy, jak często podejmowana jest aktywność fizyczna w tej grupie, i porównamy ją do minimalnej zalecanej dawki ruchu osób dorosłych, zauważymy, że nie jest tak optymistycznie (według Światowej Organizacji Zdrowia WHO powinno to być 150 minut umiarkowanego lub 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego na tydzień, natomiast Amerykańska Akademia Medycyny Sportu ACSM zaleca 3 razy w tygodniu 20 minut intensywnego lub 5 razy w tygodniu 30 minut umiarkowanego wysiłku).

W przeprowadzonej ankiecie pozazawodową aktywność fizyczną podejmowaną przynajmniej raz w tygodniu wskazuje 54 proc. badanych osób (z tego 21 proc. utrzymuje, że ćwiczy raz lub dwa razy w tygodniu). Zatem (pomijając czas trwania wysiłku) minimalne kryteria liczby podejmowanych w czasie jednego tygodnia aktywności fizycznych może spełniać co najwyżej około 33 proc. populacji powyżej 15. roku życia – dwóch na pięciu Polaków. W tej grupie mieszczą się uczniowie szkół ponadpodstawowych mający aktywność fizyczną wpisaną w obowiązek szkolny.

Optymistyczne jest to, że w porównaniu do poprzednich badań zwiększa się (+3 p.p.) liczba osób podejmujących aktywność fizyczną co najmniej pięć razy w tygodniu. Wzrost częstotliwości realizowanych treningów wśród osób aktywnych to sygnał, że dostrzegają one korzystny wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, skoro czynią sport stałym elementem swojej codzienności. Równocześnie nie spada liczba osób, dla których aktywność fizyczna, choć jeszcze sporadyczna, staje się już istotną formą zachowań wolnoczasowych.

Z perspektywy trybu życia ludności Polski zwiększający się poziom aktywności fizycznej widoczny w kolejnej edycji raportu MultiSport Index świadczy o pozytywnym ewoluowaniu stylu życia Polaków. Szczególną rolę w zmianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa odgrywają takie działania, jak edukacja i zachęcanie do aktywności fizycznej młodego pokolenia – dzieci i młodzieży.

dr Janusz Dobosz
Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Najważniejsze w moich opowieściach są relacje między ludźmi!

Tomek Michniewicz

Pobierz wydanie 10/2019

Zobacz również

Od wellbeingu do wyników

Obecna sytuacja na rynku pracy jest dla firm dużym wyzwaniem. Aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, nie wystarczy już koncentracja działań na pozyskaniu i utrzymaniu klientów, trzeba także pozyskać pracowników i utrzymać ich lojalność oraz zaangażowanie. Dodatkowo pracownicy mają coraz większą świadomość swoich potrzeb i stawiają coraz wyższe oczekiwania wobec pracodawców.

Zdrowa przyszłość

Świadczenia pozapłacowe wspierające zdrowy i aktywny styl życia pracowników coraz częściej stanowią dla pracodawców równie istotny element profilaktyki zdrowotnej co ubezpieczenie zdrowotne. Wsparcie regularnego ruchu pracowników przynosi nie tylko realne korzyści dla firm, lecz także staje się świadomym działaniem na rzecz aktywizacji polskiego społeczeństwa, które pod względem aktywności fizycznej wypada zdecydowanie poniżej europejskiej średniej.

Aktywność a kondycja psychiczna

Pracownik to kluczowe ogniwo w każdej organizacji, mówiąc innymi słowy, stanowi on najważniejszy czynnik warunkujący sukces firmy na rynku nie tylko lokalnym czy krajowym, lecz także często globalnym. Niniejsze stwierdzenie powinno wpłynąć na podniesienie świadomości pracodawców w odniesieniu do tego, iż dbanie o kapitał ludzki jest niezwykle istotne w obecnych czasach.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.