Czas się ruszyć

Polacy w zakresie aktywności fizycznej zajmują jedną z najniższych pozycji w Europie, natomiast w rankingu najbardziej otyłych narodów są coraz bliżej podium. Obecnie, jak wynika z drugiej edycji badania MultiSport Index, 64 proc. mieszkańców Polski (blisko 21 milionów osób powyżej 15. roku życia) przynajmniej raz w miesiącu podejmuje wysiłek fizyczny niezwiązany z pracą zawodową. To jednak wciąż za mało, ponieważ bezruch zabija.

fot. Kulesza&Pik

Co trzeci mieszkaniec naszego kraju nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że żyje w bezruchu. Jak wynika z MultiSport Index 2019, aktywni są przede wszystkim ludzie młodzi między 15. a 24. rokiem życia (80 proc.), osoby uczące się (90 proc.) lub te z wyższym wykształceniem (78 proc.). Z ruchu chętnie korzystają także osoby, których miesięczne dochody przekraczają 5 tysięcy złotych (83 proc.).

– Dziś aktywnych fizycznie Polaków jest o dwa procent więcej niż przed rokiem. Nawet najmniejszy wzrost aktywności fizycznej cieszy, bo ruch jest sposobem na poprawę zdrowia i zachowanie dobrej jakości życia. To właśnie troska o zdrowie mobilizuje aż 43 proc. z nas do ćwiczeń i jest obecnie najczęstszym powodem podejmowania aktywności fizycznej – mówi Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems, twórcy karty MultiSport – 21 proc. Polaków ćwiczy głównie w weekendy – to o 5 proc. więcej niż w 2017 r. Warto zauważyć, że ta zmiana zbiega się z wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele. Najchętniej ćwiczymy wieczorami – tę porę na aktywność fizyczną wybiera już 35 proc. Polaków.

27 proc. Polaków ćwiczy dla przyjemności i relaksu, a 14 proc. dla poprawy wyglądu i sylwetki – w tych dwóch grupach przeważają osoby przed 30. rokiem życia. Aktywni Polacy najchętniej korzystają z jazdy na rowerze, która w tym roku wyprzedziła cieszące się wieloletnią popularnością bieganie. Kolejnym po biegach sportowym wyborem Polaków są spacery i treningi na siłowni oraz w klubie fitness.

Rośnie zaangażowanie aktywnych fizycznie Polaków

Autorzy raportu podkreślają, że już blisko połowa Polaków jest aktywna sportowo. To osoby, które ćwiczą co najmniej raz w tygodniu, podejmując aktywności sportowe takie jak zajęcia fitness czy pływanie, przy wyłączeniu czynności rekreacyjnych (np. jak jazda na rowerze do pracy czy spacery).

– Z badania MultiSport Index 2019 wynika, że osoby aktywne ćwiczą bardziej intensywnie. Już 19 proc. Polaków uprawia sport pięć razy w tygodniu, to o 3 proc. więcej osób niż przed rokiem. Wzrost częstotliwości podejmowanych treningów wśród osób aktywnych to sygnał, że dostrzegają oni korzystny wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, skoro chcą, by sport stał się stałym elementem ich codzienności – podkreśla dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej AWF w Warszawie.

Na drugim biegunie znajduje się 36 proc. Polaków, którzy nie podejmują żadnej aktywności fizycznej, nawet zwykłych spacerów.

– Wśród nich aż 53 proc. stanowią osoby po 55. roku życia. Wyniki wyraźnie pokazują nam, że zapał do ćwiczeń maleje wraz z wiekiem. Tymczasem to właśnie aktywność fizyczna pozwala dłużej zachować witalność. Światowa Organizacja Zdrowia uznała bezruch za czwartą przyczynę śmiertelności na świecie, zaraz po chorobach układu krążenia, nowotworach oraz chorobach powodowanych przez procesy starzenia się – dodaje dr Janusz Dobosz.

Pracodawcy wspierają aktywność zatrudnionych

Najczęściej odwiedzanymi obiektami sportowymi są siłownie i pływalnie, z których korzysta już co piąty aktywny Polak. 41 proc. z nas przeznacza na ten cel od 50 do 99 złotych miesięcznie. Aż jedna trzecia osób podejmujących aktywność fizyczną w obiektach sportowych nie ponosi za to żadnych opłat, korzystając m.in. z kart sportowych oferowanych przez pracodawców w formie pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Działania pracodawców w tym zakresie są niezwykle istotne ze względu na siedzący tryb pracy i życia wielu Polaków, którzy w porównaniu z aktywnymi fizycznie osobami są bardziej narażeni na choroby cywilizacyjne oraz pogorszenie jakości życia.

Dodatkowo w Polsce aż 74 proc. pracowników odczuwa negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego stresu w pracy, takie jak zdenerwowanie, zmęczenie czy kłopoty ze snem. Długofalowo stres u pracowników wpływa negatywnie na ich zdrowie, efektywność i zaangażowanie w pracy, a finalnie na działalność firmy. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które niwelują stres i skutki siedzącego trybu pracy, wzmacniają organizm i dostarczają odpowiednią dawkę endorfin.

− W Polsce wciąż obserwuje się zjawisko niewystarczającej częstotliwości oraz niskiej intensywności podejmowanej aktywności fizycznej. Dodatkowym zagrożeniem wynikającym z zachowań człowieka, będących efektem przemian cywilizacyjnych, jest rosnący wskaźnik siedzącego trybu życia i coraz większa popularność biernego spędzania wolnego czasu. Dodatkowo może się do tego przyczynić praca biurowa. Chociaż taki rodzaj pracy uważa się za dość bezpieczny, ponieważ nie dochodzi w nim do wypadków czy urazów, może jednak prowadzić do wielu dolegliwości. Połączenie pracy biurowej, w tym ciągłe przebywanie w wymuszonej pozycji, może przyczynić się do niekorzystnych zmian w organizmie. Przede wszystkim należą do nich: nadciśnienie, cukrzyca drugiego typu, zakrzepica w naczyniach żylnych nóg (uczucie ciężkości nóg i obrzęki), zespół cieśni nadgarstka jako konsekwencja nienaturalnego ułożenia ręki podczas korzystania z komputera. Dlatego szczególnie dla osób wykonujących pracę umysłową potrzeba ruchu nabiera szczególnego znaczenia – wyjaśnia dr Agata Mroczek, ekspert w zakresie anatomii człowieka oraz fizjoterapii w sporcie, wykładowca akademicki.

Od kilkunastu lat rośnie liczba firm zainteresowanych profilaktyką zdrowotną i społeczną, jaką zapewnia regularna aktywność fizyczna. Z badań Sedlak & Sedlak wynika, że obecnie najpowszechniejszym benefitem są karnety sportowe, które otrzymuje już ponad 51 proc. pracowników.

− Coraz częściej wsparcie w zakresie zdrowego trybu życia zapewniają pracodawcy, którzy dzięki benefitom w postaci kart sportowych, takim jak MultiSport, mogą wraz z pracownikami przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym lub łagodzić ich skutki. W Polsce z tego rozwiązania korzysta już ponad milion Polaków. Dzięki tego typu kartom dostęp do różnorodnej infrastruktury sportowej staje się coraz łatwiejszy, co przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom aktywności fizycznej oraz sportowej Polaków. Mamy większe możliwości poznania różnych form aktywności fizycznej i wyboru tej, w której czujemy się najlepiej. Z deklaracji użytkowników Programu MultiSport wynika, że dzięki karcie częściej korzystają z ruchu i ćwiczą inaczej, angażując się w nowe rodzaje treningów – wyjaśnia Adam Radzki.

Aktywność fizyczna w Polsce i w Europie

Aktywni fizycznie są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców) – 64 proc. Wśród nich najlepszy wynik uzyskała Warszawa – trzy czwarte warszawiaków korzysta z ruchu przynajmniej raz w miesiącu.

– Najwięcej aktywnych obywateli zamieszkuje województwo wielkopolskie i małopolskie – po 69 proc. mieszkańców. Na drugim biegunie, najmniej aktywnych, znajdują się województwa: zachodniopomorskie (45 proc.), dolnośląskie (52 proc.) oraz opolskie (54 proc.) – mówi dr Janusz Dobosz.

Pod względem aktywności fizycznej Polska wciąż pozostaje wyraźnie poniżej europejskiej średniej, która według Eurobarometru 2017 wynosi 71 proc. aktywnych obywateli. Wśród państw członkowskich UE zajmujemy szóstą lokatę od końca, wyprzedzając Portugalię, Maltę, Włochy, Rumunię i Bułgarię, gdzie średni odsetek aktywnych fizycznie osób w tych państwach wynosi 51 proc. Podobny poziom aktywności fizycznej do zanotowanego w Polsce rejestruje się w Grecji i Hiszpanii, a nieco wyższy na Cyprze, w Chorwacji i na Węgrzech (średnia dla tych trzech krajów to 68 proc.). Wciąż daleko nam do liderów tych statystyk. Finlandia, Dania, Holandia i Szwecja notują średni wynik na poziomie 94 proc.

* Badanie MultiSport Index to pierwsze w Polsce kompleksowe badanie aktywności fizycznej (wysiłek podejmowany minimum raz w miesiącu) oraz sportowej (regularny wysiłek fizyczny podejmowany minimum raz w tygodniu – w związku z tym z wyliczeń wyłączono czynności rekreacyjne, takie jak jazda na rowerze w celach transportowych czy spacery), wzbogacone o dane dotyczące poszczególnych województw. Badanie obejmuje wszystkie grupy wiekowe Polaków. Badanie realizuje co roku Kantar na zlecenie firmy Benefit Systems. MultiSport Index 2019 zrealizowano w styczniu 2019 r. z uwzględnieniem reprezentatywnej próby 1858 mieszkańców Polski.


Jolanta Jędrysek

PR Manager,
Benefit Systems 

Wykresy i infografiki powstały na podstawie badań z MultiSport INDEX 2019.
Raport dostępny na https://link.do/multisportindex2019

 


 

Jesteśmy bardziej aktywni

Według Światowej Organizacji Zdrowia godzina siedzenia skraca życie aż o 21 minut. Jeśli pracownik wykonuje pracę przy biurku, a dodatkowo preferuje siedzący styl życia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie cierpiał na jedną z chorób cywilizacyjnych spowodowanych złymi nawykami.

Raport „Koszty ekonomiczne braku aktywności fizycznej w Europie” (zrealizowany przez Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (Cebr) dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury ISCA) wskazuje, że wydatki służby zdrowia na leczenie głównych chorób niezakaźnych związanych z bezruchem, takich jak cukrzyca typu II, wynoszą około 219 mln euro. Bezruch negatywnie wpływa również na zdrowie psychiczne – depresja i stany lękowe odbierają Polakom ok. 65 tysięcy „lat zdrowego życia” rocznie. Dodatkowo brak aktywności i wynikające z niej problemy zdrowotne negatywnie wpływają na jakość życia na każdym jego etapie.

Dlatego niezwykle ważne jest wspólne promowanie oraz wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W tym celu rozpoczęliśmy cykliczne badanie MultiSport Index, które stanowi dla naszej firmy, i mam nadzieję również dla Państwa, istotny element działań analizujących poziom aktywności fizycznej Polaków, potrzeby społeczne i problemy związane z bezruchem. To również ważny przekaz kierowany do wszystkich, nie tylko pracodawców zapewniających pracownikom Program MultiSport, by nagłaśniać rolę ruchu i kwestię jego pozytywnego wpływu na zdrowie oraz wspólnie szukać rozwiązań, które będą aktywizować Polaków w każdym wieku.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami II edycji MultiSport Index oraz publikacjami dotyczącymi dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychofizyczne. Zapraszam również do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z aktywizacją fizyczną pracowników na profilach społecznościowych miesięcznika „Benefit” oraz MultiSport Polska.

Adam Radzki
Członek Zarządu Benefit Systems – dostawcy karty MultiSport pomysłodawca oraz zleceniodawca badania MultiSport Index

 

Porażka zawsze jest świetną lekcją. Wierzę, że ogromne znaczenie ma to, jak sobie z nią poradzimy, od tego w znacznej mierze zależy sukces.

Sylwia Gruchała

Pobierz wydanie 03/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.