Kapitał Zdrowia – najważniejszy z kapitałów

Aż 80 proc. pracowników przyznaje, że pracuje pod wpływem przewlekłego stresu, a 79 proc. z nich odczuwa ból z powodu pracy przy biurku. Od ponad trzech miesięcy większość zatrudnionych świadczy pracę w trybie zdalnym i często w warunkach, które nie spełniają podstawowych zasad ergonomii. Dlatego realizowany przez nas projekt Kapitał Zdrowia postawił sobie za cel wskazanie optymalnych możliwości zapewnienia pracownikom i ich rodzinom należytej ochrony zdrowia, samopoczucia i komfortu pracy.

fot. istockphoto

Pomimo wieloletnich wysiłków reformy systemu ochrony zdrowia trudno jest uznać, że zdrowie pracowników i ich rodzin jest należycie zabezpieczone. Dlatego część obowiązków związanych z dbaniem o zdrowie pracowników przejęli na siebie pracodawcy (głównie duże i średnie firmy) zapewniając pracownikom pakiety opieki medycznej, karty sportowe uprawniające do korzystania z obiektów sportowych, szczepienia, akcje promujące zdrowy tryb życia oraz odpowiedni sposób odżywiania. Jednak w znaczącej części przedsiębiorstw oferta dla pracowników w obszarze kapitału zdrowia nie jest dopasowana do populacji zatrudnionych w firmie osób (grup zawodowych, demograficznych a obecnie także grup ryzyka związanego z COVID-19).

Z badań jakościowych przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Polskie Stowarzyszenie HR wśród liderów wybranych branż wynika, że wielu pracodawców nie dokonuje pomiaru efektów programów opieki zdrowotnej i traktuje swoją ofertę nie jak inwestycję w kapitał zdrowia pracowników, ale jako ofertę, która ma pomóc w procesie rekrutowania nowych pracowników czy zatrzymywania kadr.

Wsparcie i budowanie dobrostanu

Epidemia związana z COVID-19 przyniosła kolejne problemy dotyczące dobrostanu pracowników. Firmy zaczęły mierzyć się z takimi wyzwaniami jak: zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy stacjonarnej i zdalnej, działania budujące trwałą odporność pracowników, wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu lęku i obaw związanych z epidemią oraz dbanie o kondycją psychiczną i fizyczną pracowników w wersji on-line.
Rozwiązanie problemu wymaga wspólnego działania pracodawców i pracowników oraz wsparcia profesjonalistów wszystkich dziedzin, którzy mają wpływ na dobrostan, samopoczucie, komfort wykonywania zadań i tym samym możliwość efektywnej pracy pracowników.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z Polskim Stowarzyszeniem HR wraz z ekspertami Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizują działania, których ostatecznym celem jest wskazanie optymalnych możliwości zapewnienie pracownikom i ich rodzinom należytej ochrony zdrowia, samopoczucia i komfortu pracy w ramach wspólnego projektu realizowanego pod nazwą Kapitał Zdrowia.

W ramach pierwszego etapu projektu, prowadzonego przed epidemią COVID-19 w oparciu o badania jakościowe z udziałem wiodących pracodawców podjęto prace nad wypracowaniem narzędzi:
– pozwalających na rzetelną diagnozę rzeczywistych potrzeb pracowników wynikających zarówno z ich osobistej sytuacji, ale także z zagrożeń wynikających z wykonywania zadań zawodowych,
– zapewniających bezpieczne środowisko pracy oraz dobrostan pracowników w obliczu epidemii i dopasowanie tych rozwiązań do indywidualnych potrzeb pracowników,
– pomiaru zwrotu z inwestycji w kapitał zdrowia pracowników celem zwiększania efektywności, aby działania pracodawców przynosiły wymierne korzyści zarówno firmom jak i pracownikom.

Tylko tego rodzaju kompleksowe działania mogą przynieść realne korzyści pracownikom zapewniając, że wszystkie koszty tych działań nie tylko są optymalne, ale także dostarczają przedsiębiorstwom niebudzących wątpliwości korzyści biznesowych.

Działania na rzecz zdrowia pracowników to nie jedynie element wskazujący na atrakcyjność konkretnego pracodawcy na rynku pracy czy też wydatek konieczny, by oferować podobne rozwiązania jak konkurencja, ale przede wszystkim działanie przynoszące konkretne finansowe i organizacyjne korzyści, których znaczenie jest tym większe, że przynoszą one ogromne wymierne korzyści także pracownikom.

Nieprzewidywalna i kryzysowa rzeczywistość

Epidemia COVID 19 wybuchła w trakcie realizacji projektu co podkreśliło jego znaczenie, ale przede wszystkim wymusiło znaczące rozszerzenie obszaru działań w ramach projektu, który obecnie obejmuje kompleksowe działania na rzecz utrzymania zdrowia w warunkach nowej rzeczywistości pracy. Kolejna tura badań jakościowych SGH i PSHR jednoznacznie wskazała, że utrzymanie zdrowia i efektywności pracowników w przyszłości musi obejmować:
– zwiększającą się rolę pracy zdalnej i innych elastycznych form wykonywania pracy,
– nowe metody kontroli efektywności i jakości pracy oraz weryfikacji poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników,
– skokowe zwiększenie elastyczności obejmujące zarówno szersze wykorzystanie alternatywnych wobec umowy o pracę form zatrudnienia, ale przede wszystkim masowe uwzględnianie indywidualnych uwarunkowań i potrzeb poszczególnych osób,
– konieczność uwzględnienia trudności w budowie więzi pomiędzy pracownikami w ramach nowej organizacji pracy,
– rosnące znacznie zabezpieczenia zdrowia we wszystkich procesach zarządzania kapitałem ludzkim od rekrutacji i selekcji, przez rozwój w organizacji, po wykorzystanie troski o zdrowie jako katalizatora innowacji i wzrostu efektywności działania organizacji,
– rozwój kompetencji menedżerów obejmujący zarówno efektywną realizację wszystkich funkcji kierowniczych w ramach nowej organizacji pracy, ale także pojawianie się zupełnie nowych wyzwań wynikających z indywidualizacji podejścia do zarządzania zespołami i poszczególnymi ich członkami,
– rozwój kompetencji pracowników, w tym nawyku dbałości o zdrowie jako ważnego elementu wykonywanych zadań zawodowych,
– zwrócenie znacznie większej uwagi na prewencję w taki sposób, aby unikać zagrożeń dla zdrowia pracowników,
– przyspieszenie digitalizacji funkcjonowania organizacji, ale także budowę takich systemów ochrony zdrowia pracowników i zapewniania im najwyższego komfortu pracy w ramach indywidualnego podejścia, które wykorzystuje nowoczesne rozwiązania i pozwala sugerować pracownikom optymalne dla nich rozwiązania,
– rozszerzenie zakresu usług w zakresie utrzymania zdrowia i budowy dobrostanu pracowników także na ich rodziny i bliskich, czyli uwzględnienie faktu, że na dobrostan pracownika w coraz większym stopniu wpływa nie tylko jego osobista sytuacja, ale także sytuacja jego najbliższych.

Skuteczność w osiągnięciu celów wymaga dostępu do bardzo zróżnicowanych kompetencji od lekarzy medycyny pracy i lekarzy wszelkich innych specjalizacji oraz pozostałego personelu medycznego (np. pielęgniarek i fizjoterapeutów), przez specjalistów z zakresu BHP, ergonomii, psychologii pracy, odżywiania, sportu i rekreacji, digitalizacji procesów pracy oraz ekspertów z zakresu zwiększania efektywności działania organizacji.

W ramach projektu Kapitał Zdrowia i dzięki pomocy wielu partnerów udało się stworzyć tego rodzaju zespół, a prace nad narzędziami są już zaawansowane i wkrótce możliwe będzie ich prezentowanie.

Partnerami strategicznymi ze strony pracodawców zostali: Benefit Systems, Grupa LUX MED oraz Dailyfruits.
Partnerzy wspierający projekt: ALAB Laboratoria, Deloitte.
Partnerami naukowymi są eksperci Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Małgorzata Zachorowska
prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie HR

Agnieszka Szpara
dyrektor ds rozwoju, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Dr hab. Tomasz Rostkowski
profesor SGH, kierownik Zakładu Kapitału Ludzkiego

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.