Cechy osobowości a inteligencja emocjonalna managera

Badania potwierdzają, że inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w osobowości człowieka. Przedstawiamy listę cech, które się na nią składają oraz jakie ma to konsekwencje przy zarządzaniu zespołem.

fot. istockphoto

O tym, czy osoba pasuje na dane stanowisko decydują jej sposób rozumowania, posiadana wiedza oraz indywidualne zdolności. Natomiast umiejętne zarządzanie emocjami sprawia, że na danym stanowisku sprawdzamy się, bądź nie.

- Na inteligencję emocjonalną składają się osobiste kompetencje człowieka, dzięki którym potrafimy panować nad swoimi emocjami, kontaktami społecznymi, a także umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji. Dzięki niej efektywność naszych działań jest większa. Pozwala również lepiej rozumieć własne emocje i nimi zarządzać. Dzięki inteligencji emocjonalnej jesteśmy również zdolni  do obserwowania i rozumienia uczuć innych osób. - mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

Jakie cechy składają się na inteligencję emocjonalną?

Inteligencję emocjonalną opisuje model mieszany, na który składa się kilka elementów:

Samoświadomość – umiejętność rozpoznawania swoich emocji, mocnych i słabych stron, zdolność wpływania na innych oraz na ich emocje. To także używanie intuicji. Na skali osobowości HPI odpowiada za nią stabilność, czyli pewność siebie i opanowanie w sytuacjach stresowych.

Samokontrola – rozpoznawanie swoich negatywnych i wyniszczających emocji, kontrolowanie swoich impulsów, posiadanie zdolności do adaptacji w zmiennych warunkach. Za ten element odpowiada skala stabilności i systematyczności (samodyscyplina, odpowiedzialność i sumienność).

Umiejętności społeczne – to zarządzanie relacjami, kierowanie ludźmi w pożądaną stronę i znajdowanie właściwych motywatorów u swoich pracowników, a także komunikowanie o pozytywnych zachowaniach. Składają się na nią ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy), towarzyskość (ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych) i wrażliwość interpersonalna (takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymywania relacji z innymi).

Empatia – to umiejętność identyfikowania się z wyzwaniami innych i rozważanie uczuć innych przy podejmowaniu decyzji. Odpowiadają za nią stabilność i wrażliwość interpersonalna.

Motywacja – motywowanie siebie z sukcesem, osiąganie celów i poszukiwanie zwycięstwa dla „samej wygranej”. Za motywację na skali HPI odpowiada ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy).

Główne cechy osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

W latach 2012 – 2017 Assessment Systems Polska przebadała 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów ze średnich i dużych firm o polskim i międzynarodowym kapitale. Przebadane osoby były bardzo dobrze wykształcone, miały wysokie kwalifikacje zawodowei podobne kompetencje. Ponadto, były mocno skupione na karierze zawodowej i obracały się w podobnych kręgach.

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej wyróżnia umiejętność panowania nad emocjami. Znają również swoją wartość i wiedzą nad jakimi obszarami swojej osobowości muszą jeszcze pracować. Takie osoby lubią wyzwania, ale mają także wysoki czynnik samokontroli, empatii i asertywności. Osoby posiadające te cechy są doskonałymi przywódcami, potrafią dobrze zarządzać zespołami i osiągać z nim ponadprzeciętne sukcesy.

Różnice w inteligencji emocjonalnej kobiet i mężczyzn

Motywacja jest elementem, w którym widać największe różnice w rozróżnieniu na płeć. Z uwagi na silniejsze motywatory, mężczyźni mają wyższą inteligencję emocjonalną.

- Istotny wpływ na wyniki badania oraz różnice pomiędzy inteligencją emocjonalną kobiet i mężczyzn mają czynniki motywacyjne, które nami kierują zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, i są silnie powiązane z wewnętrznym systemem wartości.  Mediana wyników pokazała tu aż 12 punktów różnicy. Na motywatory wpływ mogą mieć również role społeczne, które narzucane są kobietom. Warto również dodać, że u kobiet silniej rozwinięty jest altruizm, co sprawia, że mają wyższą wrażliwość emocjonalną - mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Badanie wykazało, że mężczyźni większą uwagę przywiązują do pieniędzy, władzy i rozpoznawalności. Panowie na skali finansów są na 64 percentylu, podczas gdy panie jedynie na 46 percentylu. Na skali władzy, która odpowiada za indywidualne osiągnięcia i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym mężczyźni są na 59 percentylu, a kobiety na 44 percentylu. Natomiast na skali rozpoznawalności, która odpowiada za pragnienie uwagi i pochwał mężczyźni są na 68 percentylu, a kobiet na 59 percentylu.

Kobiety natomiast są wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodnez obwiązującymi zasadami, czy regulaminami oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu, a kobiety w ok. 55 percentylu).

Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki plasują się w okolicach 60 percentyla, a mężczyźni w ok 48 percentylu. U kobiet wysoko są również tzw. motywatory społeczne. Panie na skali altruizmu są na poziomie 50 percentyla, a panowie w okolicy 44 percentyla. To oznacza, że kobiety mają wyższą wrażliwość emocjonalną.

Dlaczego podczas rekrutacji na wysokie stanowiska warto zbadać inteligencję emocjonalną?

Firma przed awansem pracownika, czy zatrudnieniem nowej osoby z zewnątrz powinna wiedzieć, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces na nowym stanowisku. Kwestionariusze dr Roberta Hogana, które badają zarówno osobowość jak i inteligencję emocjonalną wypełniło już 6 milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne. Przedstawicielem Metody Hogana w Polsce jest Assessment Systems Polska.

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Polska przeprowadzonego na grupie 3542 osób w latach 2012-2017.

Źródło: Assessment Systems Poland

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.