Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku

Z raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak, wynika, że większość firm oferuje swoim pracownikom świadczenia dodatkowe.

Popularność benefitów jest coraz większa. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa planują zrezygnować z wybranych świadczeń dodatkowych. Ponadto badane firmy zamierzają wprowadzić do swojej oferty nowe benefity. W większości przedsiębiorstw, w celu finansowania świadczeń, wykorzystuje się środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Największa grupa firm w ramach ZFŚS przeznacza na benefity od 801 do 1200 zł rocznie. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2013 r. wzrosły nakłady firm na świadczenia dodatkowe. Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez 80 proc. ankietowanych jest współfinansowanie wybranych benefitów przez pracowników. Jednak tylko 29,9 proc. firm informuje swoich pracowników o wartości oferowanego im pakietu świadczeń dodatkowych.

Oferta i warunki przyznania świadczeń dodatkowych

Wyniki raportu jednoznacznie wskazują na bardzo dużą popularność świadczeń dodatkowych jako elementu pakietu wynagrodzenia. 97,5 proc. badanych firm przyznaje świadczenia dodatkowe swoim pracownikom. Na potrzeby raportu przygotowano listę 61 świadczeń dodatkowych pogrupowanych w 19 kategorii.

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, oferowanym przez przedsiębiorstwa, są szkolenia i kursy zawodowe. Oferuje je ponad 92,8 proc. firm. Dodatkowo umożliwiają one swoim pracownikom udział w konferencjach branżowych (85 proc.) oraz dają możliwość odbycia kursów językowych (81,7 proc.). 73,2 proc. przedsiębiorstw w ramach świadczeń oferuje pracownikom uczestnictwo w zajęciach sportowych (basen, siłownia czy zajęcia fitness). Na kolejnym miejscu pod względem popularności (72,5 proc.) znajduje się podstawowa opieka medyczna. Taki sam odsetek respondentów wskazuje również na oferowanie zatrudnionym dofinansowania nauki.

Świadczenia dodatkowe w systemie kafeteryjnym

Jednym z elementów wspierających motywacyjny aspekt świadczeń dodatkowych jest zaoferowanie kafeterii. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik ma możliwość wyboru benefitów. W 2013 r. jedynie 28,6 proc. firm oferowało takie rozwiązanie.

Dostęp do kafeterii jest zróżnicowany w poszczególnych firmach. Wśród firm, w których funkcjonuje system kafeteryjny, dominowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego 63,6 proc.

Firmy o rożnym kapitale dające pracownikom możliwość wyboru świadczeń dodatkowych w 2013 r.

Wydatki na świadczenie dodatkowe

Z raportu wynika, że w 2013 r. 37,3 proc. firm przeznaczyło na świadczenia dodatkowe dla jednego pracownika od 101 do 300 zł miesięcznie. 19,3 proc. ankietowanych wydaje do 100 zł. Duża grupa przedsiębiorstw (18 proc.) nie jest w stanie oszacować, ile wydaje na benefity.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że w 2013 r. nieznacznie wzrasta odsetek firm, które coraz więcej przeznaczają na świadczenia dodatkowe. W porównaniu do 2012 r. zaledwie o 0,4 proc. wzrósł odsetek firm wydających na benefity dla pracownika od 101 do 300 zł. Równie niewielki wzrost można zaobserwować w firmach przeznaczających od 301 do 500 zł oraz powyżej 500 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wykorzystywany w ramach polityki świadczeń dodatkowych. Wśród firm, w których funkcjonował ZFŚS, dominowały przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1000 pracowników – 42,2 proc.

Firmy, w których funkcjonuje ZFŚS, zostały poproszone o udzielenie informacji, jaka jest średnioroczna wartość świadczeń dodatkowych finansowanych z tego funduszu. Najwięcej firm (43 proc.) rocznie na jednego pracownika z ZFŚS przeznacza od 801 do 1200 zł. Najmniej firm (10,2 proc.) – powyżej 1201 zł. Ponad 10 proc. firm nie było w stanie określić wielkości ponoszonych nakładów.

Średnia wartość świadczeń dodatkowych, finansowanych z ZFŚS, wyniosła 866 zł. Mediana uplasowała się na poziomie 1000 zł. 25 proc. badanych zakładów na benefity z ZFŚS przeznaczało mniej niż 500 zł. Kolejne 25 proc. na świadczenia dodatkowe z ZFŚS przeznaczało powyżej 1100 zł.

Partycypacja pracowników w kosztach świadczeń dodatkowych

Ważnym elementem badania było pytanie dotyczące współfinansowania przez pracowników świadczeń dodatkowych. W badaniu jako współfinansowanie rozumieliśmy sytuację, w której pracownik uiszcza z własnych środków część wartości benefitu (np.: za wejściówkę w cenie 100 zł, pracodawca płaci 50 zł, a pracownik dopłaca pozostałą część). Jeżeli pracownik opłaca podatek dochodowy od przyznanego świadczenia, nie było to traktowane jako współfinansowanie. W 80 proc. Badanych firm pracownicy uczestniczą w finansowaniu świadczeń dodatkowych. W 2012 r. odsetek ten wynosił 75 proc.

Mimo bardzo wysokiej popularności benefitów wśród badanych firm niespełna 30 proc. Przedsiębiorstw zdeklarowało, że informuje pracowników o łącznej wysokości pakietu świadczeń.

Wojciech Litwa
Sedlak & Sedlak

W artykule zaprezentowano wybrane wnioski z raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane, na podstawie których powstał raport, pochodzą ze 157 firm i zostały zebrane w okresie od 9 maja do 5 lipca 2013 r.

Porażka zawsze jest świetną lekcją. Wierzę, że ogromne znaczenie ma to, jak sobie z nią poradzimy, od tego w znacznej mierze zależy sukces.

Sylwia Gruchała

Pobierz wydanie 03/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.