Liderzy zdrowia wśród pracowników

Stan zdrowia, zarówno poszczególnych osób, jak i różnych zbiorowości (na przykład pracowników danej organizacji) jest zależny od czterech grup czynników. To szeroko rozumiane środowisko pracy, postawy i zachowania prozdrowotne występujące u zatrudnionych osób, ich predyspozycje genetyczne i już istniejące obciążenia dla zdrowia oraz adekwatna do potrzeb zdrowotnych opieka medyczna.

fot. istockphoto

Na niektóre z tych elementów pracodawca wydaje się nie mieć wpływu, ale okazuje się, że przy dobrze zaplanowanym i skonstruowanym wieloetapowym programie prozdrowotnym jest możliwe udzielenie pracownikom realnego wsparcia w każdym z tych zakresów. Wsparcie to procentuje lepszą efektywnością, mniejszą rotacją pracowników oraz krótszymi urlopami dla zdrowia. Aby działania prozdrowotne przynosiły realne efekty i miały maksymalną skuteczność, konieczne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w każdej firmie.

Środowisko zdrowia w miejscu pracy – ważne składowe

To na pracodawcach spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie tych przepisów prawa, które gwarantują pracownikom możliwość regeneracji sił i odpowiedni wypoczynek. Jednak współczesny rynek pracy to rynek pracownika. Zapewnienie optymalnych warunków pacy, rozumianych wyłącznie jako przestrzeganie zasad BHP, już nie wystarcza. Pracownicy oczekują, że pracodawcy będą aktywnie włączać się w profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia. Dzięki stałemu monitorowaniu efektów prowadzonych kampanii prozdrowotnych w firmach jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać te elementy, które w największym stopniu wpływają na kształtowanie zdrowia wśród pracowników. Czynniki związane z nawykami i stylem życia szacowane są na około 75 procent odpowiedzialności za zdrowie, jednak warto zwrócić uwagę także na samą organizację pracy, dostępne w miejscu pracy zaplecze socjalne oraz relacje wśród pracowników.

Wśród ważnych uwarunkowań organizacyjnych możemy wyróżnić między innymi sposób planowania przerw w pracy oraz ich przewidywaną przez pracodawcę długość. Jeżeli pracownik ma możliwość samodzielnego zaplanowania odpoczynku, lepiej realizuje swoje potrzeby żywieniowe, decydując się na jedzenie w najlepszych dla siebie porach. Najgorzej sprawdzają się przerwy o zmiennych godzinach, których pracownik nie może przewidzieć. Często rezygnuje wtedy ze spożywania przygotowanych wcześniej dań, co skutkuje niestety późniejszym podjadaniem przy biurku, a w 50 procentach przypadków są to wysoko przetworzone przekąski i słodycze. Istotne są także dojazdy do pracy – udało nam się zauważyć zależność pomiędzy warunkami transportu i odległością do pracy a sposobem organizowania sobie posiłków i ich wartością odżywczą. W przypadku znacznego oddalenia miejsca pracy od miejsca zamieszkania częściej można spotkać się z pomijaniem niektórych posiłków oraz przejadaniem się wieczorami. Co ciekawe, sam dostęp do kantyny lub możliwość zakupu ciepłego posiłku w miejscu pracy sprawia, że aż blisko 70 procent pracowników zjada w pracy pełnowartościowy lunch, który zaspokaja ich potrzeby żywieniowe i energetyczne związane z wysiłkiem umysłowym. Gdy takich rozwiązań brakuje – ciepły posiłek w pracy zjada zaledwie około

30 procent zatrudnionych osób. Warto wiedzieć o tej ogromnej różnicy w zachowaniach – w znaczący sposób wpływa na wydajność pracowników, szczególnie w drugiej połowie dnia pracy.

Dodatkowo to właśnie wspólne posiłki doskonale integrują pracowników – nawet różnych działów! Są okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, co owocuje między innymi sprawniejszym rozwiązywaniem problemów i mniejszą ilością konfliktów w przedsiębiorstwie. Warto pamiętać o potencjale pracowników również w kontekście planowania programów prozdrowotnych. Ich zaangażowanie może pozytywnie wpływać na kolegów i koleżanki z firmy, co najlepiej pokazują praktyki wielopoziomowych programów profilaktyki i poprawy zdrowia.

Planowanie kampanii wellbeingowej – angażowanie liderów zdrowia wśród pracowników

Jak już wspomniano, zdrowie pracownika jest zależne od wielu czynników, a dobrze dobrany program wellbeing powinien być dostosowany do specyficznych uwarunkowań firmy. Maksymalne efekty można uzyskać wtedy, gdy organizacja zainwestuje w jak najwięcej obszarów zdrowia i zapewni pracownikom edukację na różnych poziomach. Najlepiej sprawdza się połączenie starań organizacyjnych w zakresie warunków związanych z regeneracją i odżywianiem pracownika, działania edukacyjne offline i online oraz zaangażowanie samych pracowników w działania dla zdrowia.

Ten ostatni element ma ogromny potencjał dla organizacji, ponieważ umożliwia pracownikom aktywne wpływanie na kształtowanie promocji zdrowia w firmie, między innymi poprzez działania w wewnętrznych systemach komunikacji. Na przykładzie konkretnych autorskich kampanii prozdrowotnych możemy potwierdzić, że stworzenie pracownikom przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi na przykład pomysłów na zdrowe posiłki, ulubionej aktywności fizycznej na co dzień czy aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu – umożliwia zyskanie inspirującej społeczności.

Wśród zaangażowanych pracowników wyróżnić można prawdziwych liderów zdrowia – osoby, które swoją postawą pokazują, że nawet przy intensywnej pracy można dbać o swoje zdrowie. Często zachęcają innych współpracowników do podjęcia wyzwań dla zdrowia, chętnie pokazują osobiste przykłady prozdrowotnych działań, przypominają o badaniach profilaktycznych i motywują do zmian stylu życia. Warto zauważyć i docenić wsparcie tych osób, ponieważ inicjatywy wewnętrzne zawsze cieszą się większym poparciem i wiążą z większym zaangażowaniem niż aktywności proponowane systemowo.

Grywalizacja w programach prozdrowotnych

Liderzy zdrowia wśród pracowników mogą w istotny sposób wpływać na kształtowanie zdrowia w całej firmie. Wykorzystując metody grywalizacji, między innymi zadania specjalne, rankingi i nagrody – można zaktywizować ich potencjał. Dzięki wprowadzeniu takich nowoczesnych rozwiązań możliwe jest także przeniesienie siły oddziaływań online na działania offline. Pracownicy postawieni wobec wyzwań potencjalnie niezwiązanych z pracą wykazują chęci do rozwiązywania ich także w rozmowach na żywo.

To pozwala również lepiej zintegrować pracowników wewnątrz poszczególnych oddziałów czy miast, wyzwolić wewnętrzną motywację i chęć sprawdzenia się w nietypowych warunkach, na przykład biorąc udział w grupowym postanowieniu zmiany pewnych kluczowych nawyków. Dostarczenie pracownikom pozytywnego tematu do rozmów wewnątrz miejsca pracy ma znaczenie także w kontekście lepszego nastroju, większej motywacji do pracy i zwiększania poczucia lojalności względem pracodawcy.

Sylwia Krupa
koordynator programów wellbeingowych dla organizacji, właściciel projektu EdukacjaŻywieniowa.pl
skrupa@edukacjazywieniowa.pl

Staram się w swoim życiu dostrzegać dobre rzeczy, bo dobro przyciąga dobro.

Joanna Mendak

Pobierz wydanie 09/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.