Jak motywować pracowników o niskich pensjach

Motywowanie pracowników nie jest łatwym zadaniem. Trudno jest motywować pracowników o wysokich zarobkach, dlatego budowanie motywacji osób o niskich płacach jest jeszcze większym wyzwaniem. Pracownicy o najniższych zarobkach są dość zróżnicowaną grupą. Należą do nich osoby o niskich kwalifikacjach oraz młodzi pracownicy, którzy dopiero zaczynają aktywność zawodową.

fot. istockphoto

Brak motywacji i zaangażowania wśród tej grupy pracowników może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania firmy. Ucierpieć może na tym ilość lub jakość wytwarzanych produktów, a także bezpieczeństwo pracy, ponieważ przez nieuwagę pracowników może dochodzić do większej liczby wypadków. Pracownicy o niskich zarobkach nierzadko mają kontakt z klientami, co oznacza, że mają wpływ na ich satysfakcję z obsługi i usług firmy. Badania pokazują, że wzrost płac pracowników idzie w parze ze wzrostem satysfakcji z obsługi klientów (Wolfers, Zilinsky, 2015).

Ważną rolę w motywowaniu pracowników odgrywają menedżerowie, dlatego nie powinniśmy zapominać o ich odpowiednim przygotowaniu. Kontakt z bezpośrednim kierownikiem jest dla pracowników podstawowym źródłem informacji i motywacji, dlatego jest ważne, jak on przebiega. Na początek zawsze warto zdiagnozować potrzeby pracowników. Skuteczniej jest zastosować mniej elementów wynagradzania, ale takich, które będą odpowiadały na konkretne potrzeby. W tym artykule zastanowimy się, jakie czynniki mają największy wpływ na poziom zaangażowania pracowników o niskich zarobkach (Dunn, Martin, 2016).

Stabilność zatrudnienia

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem w przypadku motywowania pracowników o niskich zarobkach jest poczucie bezpieczeństwa. Elementem, który pozwoli pracownikom czuć się bezpiecznie, jest płaca podstawowa. W przypadku tej grupy system premiowania ma również duże znaczenie, jednak premie wiążą się z pewnym ryzykiem – nie są przyznawane każdego miesiąca, dlatego dla pracownika istotna jest wysokość płacy podstawowej, ponieważ ma pewność, że ją dostanie.

Sytuacja materialna

W programach łącznych korzyści z pracy coraz większy nacisk kładzie się na dostosowanie świadczeń do potrzeb pracownika, a jedną z ważniejszych potrzeb pracowników o niskich dochodach jest bezpieczeństwo finansowe. Duża część pracowników nie posiada oszczędności, żyjąc z miesiąca na miesiąc. Dlatego na myśl o nagłych wypadkach, takich jak choroba czy utrata pracy przez współmałżonka, mogą odczuwać wiele negatywnych emocji. Warto też podkreślić, że podwyżka wynagrodzenia wcale nie spowoduje, że pracownicy zaczną oszczędzać. Amerykańskie badania pokazują, że problemy finansowe odbijają się na zaangażowaniu w pracę i stanie zdrowia pracowników. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak absencja czy przychodzenie do pracy podczas choroby, pracownicy, którzy czują się bezpieczni finansowo, są średnio o 70 proc. bardziej efektywni od tych, którzy mają tego typu trudności. Projektując pakiet korzyści, warto więc pomyśleć o potrzebie bezpieczeństwa finansowego pracowników (Bienstock, Bremen, 2017).

Programy typu financial wellness służą lepszemu samopoczuciu pracowników, co prowadzi do zwiększenia zaangażowania i zmniejszenia absencji chorobowej, a także zwiększa retencję poprzez budowanie więzi z firmą. Przed wprowadzeniem takich programów warto zrobić rozeznanie, żeby zrozumieć potrzeby pracowników i ich problemy finansowe. Kluczem jest zrozumienie, że ludzie na różnych etapach życia mają nieco odmienne priorytety. Dla młodych pracowników atrakcyjne będzie wsparcie w spłacie kredytu studenckiego. Trochę starszych będą interesowały niskooprocentowane pożyczki, edukacja dzieci czy wsparcie w opiece nad starzejącymi się rodzicami. Natomiast dla najstarszych najbardziej atrakcyjne będą programy emerytalne i pomoc w nagłych wypadkach losowych (tamże).

Jakie narzędzia warto zastosować?

– programy oszczędzania,
– program niskooprocentowanych pożyczek,
– pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
– dofinansowanie dojazdów do pracy,
– dofinasowanie posiłków,
– bony upominkowe,
– zaliczki wynagrodzeń.

Ciekawe narzędzie, o nazwie Zaliczkomat, wprowadziła firma Blue Media. Dzięki mobilnej aplikacji pracodawca określa maksymalną wysokość zaliczki i limit środków. Pracownicy samodzielnie decydują o wypłacie zaliczki, ale mogą również natychmiast wypłacić wypracowaną premię, wynagrodzenie za nadgodziny czy ustalić, w jakich cyklach chcą otrzymywać wypłatę. Rozwiązanie to jest korzystne również dla pracodawcy, ponieważ dział kadr i płac nie musi rozpatrywać wniosków i wykonywać dodatkowych przelewów (Blue Media, 2017).

System premiowania

Dobrą wiadomością jest fakt, że na zatrudnionych, wykonujących proste i monotonne prace, bodźce zewnętrzne działają skuteczniej niż w przypadku pracowników, których zadania wymagają więcej samodzielności i kreatywności. Ważne jednak, aby premie były przyznawane od razu po osiągnięciu przez pracownika dobrych efektów. W przypadku tej grupy pracowników zasady przyznawania premii powinny być na tyle proste i czytelne, aby pracownicy dobrze je rozumieli i potrafili samodzielnie obliczyć wysokość świadczenia. Dobrym rozwiązaniem może być zaangażowanie pracowników w proces ustalania mierników efektywności, na podstawie których będą premiowani. Dzięki temu zyskają poczucie, że ich zdanie jest brane pod uwagę.

Możliwość awansu

Pracownicy o niewysokich zarobkach będą dużo bardziej zaangażowani w swoje obowiązki służbowe, jeśli będą mieć perspektywę rozwoju i awansu. Dlatego dla tej grupy istotne są szkolenia pozwalające zdobyć wyższe kwalifikacje, kursy językowe i tym podobne. Warto również zaznaczyć, że na motywację pracowników na niższych stanowiskach wpływ ma także wysokość zarobków na wyższych szczeblach organizacji. Wynagrodzenie na wyższych stanowiskach motywuje nie tylko pracownika, który je otrzymuje, lecz także motywuje do ciężkiej pracy i rozwoju również pracowników na niższych poziomach, którzy chcieliby uzyskać awans i wyższe wynagrodzenie (Flory, 2014).

Obowiązki

Demotywujące w przypadku pracowników o niskich zarobkach jest poczucie, że są jedynie małą, nic nieznaczącą częścią organizacji. Aby temu zapobiec, pokaż pracownikom całość procesu pracy i jaki wpływ mają wykonywane przez nich zadania na ostateczny rezultat. W celu zwiększenia zaangażowania pracowników warto z czasem zwiększyć ich zakres obowiązków i odpowiedzialności. Taki zabieg nie tylko pomoże zwiększyć motywację, lecz także uczyni pracę mniej monotonną, a pracownicy poczują, że ich praca jest ważna i że mają wpływ na wyniki firmy. Istotne jest, aby poprawnie identyfikować pracowników o najlepszych osiągnięciach i inwestować w ich rozwój, w przeciwnym wypadku będą szukać takich możliwości w innej firmie (The Insights Group, 2014).

Środowisko pracy

W motywowaniu musimy także mieć na uwadze środowisko pracowników. Troska o bezpieczeństwo pracy jest obowiązkiem pracodawcy, jednak warto także pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiedniego sprzętu i narzędzi pracy. Przestarzały sprzęt może nie tylko obniżać efektywność pracy, może również negatywnie wpływać na motywację pracowników.

Bibliografia:
– Bienstock L., Bremen J. (2017), 10 Practices to Overcome Outdated TR Programs, dostępny w internecie https:// www.worldatwork.org/adimLink?id=81461  (20.11.2017).
– Zaliczkomat.pl dla pracowników, dostępny w internecie: https://bluemedia.pl/pressroom/informacje-prasowe/zaliczkomatpl-dla-pracownikow  (27.07.2017).
– Dunn M., Martin J. (2016), Inside-Out Rewards. Focusing on the Employee, Not the Competition.
– The Insights Group (2014), Motivating your people, dostępny w internecie: https://www.insights.com/files/1.motivating-your-people.pdf
– Flory L. (2014), 6 Tips To Retaining Low Wage Employees In Houston, dostępny w internecie: http://blog.effexms.com/6-tips-to-retaining-low-wage-employees-in-houston  
– Wolfers J., Zilinsky J. (2015), Higher Wages for Low- -Income Workers Lead to Higher Productivity, dostępny w internecie: https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/higher-wages-low-income-workers-leadhigher-productivity 

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.