Coaching jako benefit

Wynagrodzenie nie jest jedynym weryfikatorem aplikowania na określone stanowisko ani też jedyną motywacją do pracy. Wśród wielu czynników, takich jak dodatkowy dzień wolny, nienormowany czas pracy, możliwość wykonywania zadań służbowych poza siedzibą firmy, ubezpieczenie medyczne, wsparcie menedżera przy podnoszeniu swoich kwalifikacji czy też dostępność do różnorodnych form pozwalających łączyć życie rodzinne z zawodowym – coraz częściej jako przywilej wymienia się możliwość uczestnictwa w procesie coachingu.

W popularnej i dostępnej Wikipedii hasło coaching użytkownikom Google pozwala w szybki sposób poznać najważniejsze założenia coachingu. Dowiedzieć się z niej można, że coaching jest procesem (a nie kontrolą), w trakcie którego coach to trener, a poddawany procesowi coachingu to klient. Coaching to proces treningu, składający się zazwyczaj z kilku sesji, rozłożonych równomiernie w czasie. Sesja siódma to z reguły sesja zamykająca, w której trakcie trener i klient podsumowują wypracowane rezultaty. Coaching jest procesem treningu, którego zamierzeniem jest osiągnięcie przez klienta – przy wsparciu coacha – określonych celów.

Bliskoznaczność skojarzeń ze sportem jest jak najbardziej zasadna, ponieważ źródła procesu coachingu i roli trenera upatrywać należy w relacjach sportowych. Ich przeniesienie poza strefę sportu podkreśla istotę relacji trenera i klienta, opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W relacji tej dominuje partnerska zasada równości, wolna od zależności, autorytetu, mentoringu, pouczania czy krytyki. Również klient nie obarcza winą trenera, ponieważ to  on sam podejmuje określone decyzje. Trener jedynie wydobywa z klienta zasoby, jego najlepsze cechy czy pomysły, przymioty ważne dla osiągnięcia zakładanych celów.

Coach kieruje procesem treningu za pomocą pytań, zadawanych klientowi, które pozwalają trenowanemu podjąć samodzielną pracę nad dojściem do rezultatów zgodnych z jego intencjami. Coaching jako proces dwustronnych, partnerskich relacji zakłada tym samym dobrowolność uczestnictwa w treningu. Na tym m.in. polega jego atrakcyjność – nie jest przymusem ani kontrolą, a jedynie rodzajem informacji zwrotnej, która krystalizuje się w trakcie całego procesu złożonego z poszczególnych sesji, a nie jest jedynie wynikiem jednorazowej kontroli czy też sytuacji, w której mamy do czynienia z nakazem przyjęcia określonej postawy.

Wiele profesjonalnych firm, które oferują swoje usługi w dziedzinie doradztwa szkoleniowego, szczyci się licznymi certyfikatami. Jest to niezwykle ważne, ponieważ potwierdza umiejętność profesjonalnej pomocy, z punktu widzenia istoty coachingu jednak – trenerem może być każdy, do kogo klient ma zaufanie. Nie są potrzebne sformalizowane wykształcenie ani osiągnięcia w danej dyscyplinie. Coach prowadzący klienta nie musi także posiadać wiedzy w dziedzinie, w której klient chce realizować wybrane zadania. Umiejętności interpersonalne, pozytywne nastawienie oraz przestrzeganie zasad partnerstwa to najlepsza rekomendacja.

Należy jednak dodać, że posiadanie odpowiednich certyfikatów czyni postać coacha wiarygodną i profesjonalną. Dlatego dla wielu osób pracujących dla określonych organizacji bardzo ważna jest możliwość współpracy z firmami posiadającymi wyspecjalizowaną kadrę, która w sposób fachowy i zasadny poprowadzi klienta przez proces coachingu.

W literaturze przedmiotu wymienianych jest od kliku do kilkunastu rodzajów coachingu. Śledząc uważnie rozwój pojęcia, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z tendencją rozwojową, a obecnego procesu nie da się już zredukować ani powstrzymać. Z perspektywy klienta jest to zjawisko pozytywne, ponieważ pozwala na określonych zasadach poznać swoje zasoby i uruchomić je w sposób najkorzystniejszy dla siebie. Klient poznaje bowiem pewne zasady, które umożliwią mu – bez względu na to, w jakiego rodzaju coachingu uczestniczy – na rzetelne i obiektywne pokierowanie zasobami własnymi lub też na dostosowanie rodzaju coachingu do sytuacji, w której to on postuluje trening dla reprezentowanej przez siebie grupy.

Wśród rodzajów coachingu można wymienić nie tylko coaching indywidualny, osobisty, życiowy czy rodzicielski, ale również coaching menedżerski, czyli przewidziany dla kadry zarządzającej, jego odmianę – executive coaching – kierowany do najwyższej kadry menedżerskiej, coaching zawodowy, grupowy, biznesowy, korporacyjny, integralny, ekspercki czy coaching przywództwa. W coachingu każdego rodzaju coach uświadamia klientowi tak zwaną ekologię celu, a następnie pozwala mu na odkrycie jego własnych zasobów i możliwości.

Pytania nie są jedyną  metodą pracy trenera, chociaż ich waga jest niekwestionowana. Do innych narzędzi pracy coacha należą także: metafory, analogie, bajki, cytaty czy przypowieści. Służy to nie tylko urozmaiceniu sesji, ale sprzyja dostosowaniu charakteru treningu do osobowości klienta. Nie bez znaczenia również dla obu stron jest postawa asertywna w procesie coachingu – minimalizuje ona ewentualne ryzyko nadużyć i przekroczenia zasady partnerstwa. Potwierdza świadomość klienta i umiejętność oceny gotowości do uczestnictwa w kolejnych etapach procesu coachingu. Nie zmusza coacha do modyfikacji własnej roli i gwarantuje rzetelność treningu.

Coaching odnosi się jedynie do przyszłości. Nie jest ważna wcześniejsza historia pracownika w firmie, co ma szczególne znaczenie wtedy, kiedy jego doświadczenia obejmują sytuacje trudne dla niego czy jego zespołu – pozwala to na uniknięcie swoistego piętna i odnalezienie się w każdej kolejnej nowej sytuacji, bez względu na wcześniejsze okoliczności, oraz zachowanie własnej godności i poszukiwanie tych wartości, które zostaną wydobyte z klienta jako jego zasoby. Tym samym działa to korzystnie dla wszystkich osób zatrudnionych w danej organizacji, bez względu na zajmowane miejsce w hierarchii – samodzielny, dobrowolny i fachowy rozwój każdej osoby pracującej zwiększa potencjał firmy.

Coaching może być przeprowadzany w sposób wewnętrzny i zewnętrzny. Firmy szkoleniowe działające poza określonym środowiskiem pracy starają się dostosować w sposób indywidualny swoją ofertę – również finansową – do konkretnego zamawiającego. Świadczy to nie tylko o profesjonalizmie, ale także o elastyczności, która pozwala na dostosowanie metod pracy do określonych potrzeb. Takie podejście jest swoistym przywilejem dla każdego zaangażowanego w proces coachingu, ponieważ redukuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której coaching przestaje być coachingiem, ustępując miejsca kontroli lub realizowaniu odgórnych wytycznych.

Uczestnictwo w procesie coachingu pozwala na poznanie swoich możliwości, potwierdzonych wsparciem coacha, uporządkowanie emocji, a dodatkowo czyni klienta świadomym i mającym zaufanie do samego siebie organizatorem określonych etapów, przybliżających go do ważnych dla niego celów.

Monika Brzezińska-Szetela
absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Zarządzania oraz Negocjacji i Mediacji w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, realizująca samodzielnie projekty na zlecenie

Równowaga w pracy jest najważniejsza. Ważne, aby umiejętnie organizować prywatny czas.

Michel Moran

Pobierz wydanie 02/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.