Benefity w sektorze publicznym

Według powszechnej opinii sektor prywatny oferuje wyższe zarobki. Nie jest to jednak jednoznacznie potwierdzone w danych płacowych ‒ różne źródła podają różne informacje na ten temat. Niewątpliwie jednak sektor prywatny przoduje w zakresie benefitów. Oferuje on obecnie bogatszą, lepiej dopasowaną do pracownika ofertę. Z badań wynika jednak, że coraz częściej pracodawcy sektora publicznego dostrzegają potrzebę zapewnienia świadczeń dodatkowych pracownikom.

fot. istockphoto

Sektor publiczny od lat boryka się z problemami związanymi z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz pracowników o unikatowych umiejętnościach – np. z branży IT. Wszystkie te grupy sektor prywatny przyciąga głównie rozwiniętą ścieżką kariery i bogatym pakietem wynagrodzenia, w którego skład wchodzą również benefity. Czy ZFŚS to przestarzała forma finansowania benefitów? W odróżnieniu od sektora prywatnego, w którym tworzenie ZFŚS uzależnione jest od liczby zatrudnionych pracowników, w sferze budżetowej jest ono obowiązkowe. Odpowiednie wykorzystanie środków z ZFŚS może stać się istotnym narzędziem w przyciągnięciu pracowników. Dobrze zbudowany, a więc dopasowany do poszczególnych pracowników, program świadczeń pozapłacowych pozwoli na budowanie dobrych relacji z zatrudnionymi i wzmocni komunikację dotyczącą wartości wyznawanych przez pracodawcę (MyBenefit News, 2019).

Ustawa reguluje, które benefity pracownicze mogą być finansowane z ZFŚS i określa je jako działalność socjalna.

Z Funduszu mogą być finansowane takie świadczenia jak:

– różne formy wypoczynku, m.in. wczasy, obozy dla dzieci, zimowiska czy wycieczki,
– działalność kulturalno-oświatową (np. bilety do kina, teatru, kabaretu czy opery itd.),
– działalność sportowo-rekreacyjną, tj. karnety na basen i siłownię (np. karta fitness, organizowanie zawodów dla pracowników i ich rodzin, siłownie w miejscu pracy, pikniki rodzinne itp.),
– opieka nad dziećmi w przedszkolach czy żłobkach oraz inne formy wychowania przedszkolnego (np. tworzenie zakładowych klubów dziecięcych i żłobków lub dofinansowywanie kosztów przedszkola dla dzieci pracowników), pomoc materialną, rzeczową lub finansową w postaci zapomogi, pomocy w razie zdarzeń losowych, bonów towarowych, paczek dla dzieci na święta, wyprawki itd.,
– udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową – najczęściej na budowę domu, remont lub zakup mieszkania.

Wczasy pod gruszą oraz pożyczki pracownicze to od lat popularne w sektorze publicznym formy wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Organizacja wakacji jest dużym obciążeniem dla budżetu pracownika. Dofinansowanie wyjazdu zorganizowanego samodzielnie przez zatrudnionego zwiększa jego możliwości (MyBenefit News, 2019).

Sektor publiczny vs sektor prywatny

Z corocznych wyników badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników przeprowadzanych przez Sedlak & Sedlak wynika, że organizacje z sektora publicznego rzadziej oferują benefity niż te z sektora prywatnego. 84 proc. pracodawców z sektora prywatnego oferuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy takich organizacji z „budżetówki” jest 59 proc. Sektor publiczny oferuje również świadczenia innego rodzaju.

Schemat 1. Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w sektorze publicznym w latach 2018–2019
Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników, Sedlak & Sedlak

Od lat największą popularnością w „budżetówce” cieszą się benefity takie jak wczasy pod gruszą, pożyczki na preferencyjnych warunkach i kursy zawodowe. W 2019 r. zaobserwowaliśmy również wzrost popularności karnetów na siłownię i do klubów fitness, które od lat są najpopularniejszym benefitem w sektorze prywatnym.

Wykres 1. Odsetek firm sektora publicznego przyznających wybrane benefity w poszczególnych latach
Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników, Sedlak & Sedlak

Atrakcyjność benefitów

Czy benefity oferowane przez pracodawców „budżetówki” to jednak to, o czym marzą pracownicy? W sektorze prywatnym od lat największą popularnością cieszą się świadczenia takie jak dodatkowa opieka medyczna i karnety na siłownię. Z badań opinii pracowników wynika, że pracodawcy z sektora prywatnego śledzą trendy i oferują pracownikom benefity, które bardziej trafiają w ich preferencje, a sami zatrudnieni są z nich bardziej zadowoleni. Sektor publiczny od lat oferuje świadczenia, które nieco odbiegają od preferencji pracowniczych.

Wykres 2. Benefity oczekiwane przez pracowników sektora publicznego w 2019 roku
Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników, Sedlak & Sedlak

Finansowanie świadczeń

Pracowników zapytano także o to, ile dopłacają miesięcznie do swoich benefitów. Większość respondentów (31 proc.) dopłaca miesięcznie do swoich benefitów od 51 PLN do 100 PLN.

Wykres 3. Kwoty, które pracownicy sektora publicznego dopłacali miesięcznie do swoich benefitów w 2019 roku
Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników, Sedlak & Sedlak

Blisko 68 proc. zatrudnionych w organizacjach publicznych, które oferują świadczenia dodatkowe, ma możliwość wykupienia benefitów w preferencyjnych cenach (np. ubezpieczenia) dla rodziny lub osób bliskich.

Satysfakcja z benefitów

Rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a otrzymywanymi benefitami w sektorze publicznym mają odzwierciedlenie w satysfakcji z benefitów. 32 proc. respondentów odpowiedziało, że są niezadowoleni z pakietu świadczeń, który otrzymują. Jest to stosunkowo wysoki odsetek – dla sektora prywatnego wyniósł jedynie 18 proc.

Schemat 2. Satysfakcja pracowników sektora publicznego z oferowanych benefitów w 2019 roku
Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników, Sedlak & Sedlak

Jak wynika z badania Sedlak & Sedlak, preferencje pracowników dotyczące benefitów różnią się w zależności od płci, wieku czy szczebla zatrudnienia. Przed wprowadzeniem pakietu benefitów warto wziąć pod uwagę te aspekty.

Wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie w ostatnich latach sprzyjają sektorowi prywatnemu. W obliczu dobrej dla pracownika sytuacji na rynku pracy stabilność zatrudnienia może nie być wystarczająca do pozyskania i utrzymania specjalistów przez sektor publiczny. Warto zatem zwrócić uwagę na benefity, które nie generują dużych kosztów, a są również pożądane przez pracowników.

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak


Bibliografia:
– Źródło: https://up-beat.pl/blog/na-co-mozna-przeznaczyc-zfss/  [dostęp: 16.07.2019].
– MyBenefit News, 2 kwartał 2019.
– Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2019, Sedlak & Sedlak.

Zaczęłam traktować ludzi jak partnerów, doceniać ich w imię zasady: chwal przy wszystkich, upominaj w cztery oczy.

Małgorzata Bieniaszewska

Pobierz wydanie 05/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.