Benefity w budżetówce

Zatrudnienie w sferze budżetowej kojarzy się ze stabilnością zatrudnienia. Niestety, również z mniej atrakcyjną, niż w sektorze prywatnym, pensją i brakiem benefitów typowych dla pracodawców sektora prywatnego. Czas na nowe rozwiązania!

fot. istockphoto

W czasie walki o pracownika można wiele osiągnąć niewielką zmianą. Praca w budżetówce nie musi wcale oznaczać braku atrakcyjnego pakietu benefitów pracowniczych skrojonych na miarę! Jest kilka rozwiązań na rynku, które bez dodatkowych obciążeń gwarantują satysfakcję pracowników.

Każdy pracodawca, prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Z tego obowiązku pracodawca nie może się w żaden sposób zwolnić. Oznacza to, że na każdego zatrudnionego w 2019 r. pracodawca oblicza i przelewa odpis podstawowy w wysokości 1229,30 zł. U większości pracodawców kwota ta ,,wróci” do pracowników w formie dopłaty do wypoczynku, tzw. ,,wczasów pod gruszą”, zróżnicowanej w zależności od sytuacji socjalnej pracownika. Pracodawca przyznaje takie świadczenie raz na rok. Jego zaletą jest prosta obsługa kadrowo-płacowa takiego świadczenia. Pod warunkiem zachowania kryterium socjalnego, jest ono w całości zwolnione od składek na ubezpieczenia i do 1000 zł korzysta ze zwolnienia z podatku. Wadą jest to, że pracownik raz w roku dostanie przelew na konto i za chwilę zapomina o tym, że dostał świadczenie z Funduszu… ale pamięta tylko, że nie ma żadnych świadczeń i benefitów pozapłacowych.

Może w tej sytuacji tradycyjne wypłacanie przelewem dofinansowania do wypoczynku to relikt przeszłości i powinno odejść do lamusa? Jest przecież tyle atrakcyjniejszych form dostępnych na rynku świadczeń socjalnych. Jeśli pracownik otrzymuje świadczenia co miesiąc, nawet w małej wysokości, wzrasta jego świadomość pakietu benefitów, który otrzymuje od pracodawcy. Dodatkowo, jeśli sam może sobie wybrać świadczenie z szerokiej gamy świadczeń, zgodnie ze swoimi preferencjami, jego satysfakcja rośnie niepomiernie.

Kafeteria jest najlepszą formą odpowiedzi na różne potrzeby pracowników, także pracowników sfery budżetowej. Istotą kafeterii jest zaoferowanie pracownikom zakupu wybranych świadczeń spośród katalogu świadczeń dostępnych na platformie. Zakup jest finansowany ze środków, które przeleje pracownikowi na jego konto pracodawca np. z ZFŚS. Jeden pracownik wybierze bilet do kina, drugi karnet Multisport. Jeszcze inny wybierze weekend w SPA. I każdy zmieści się w przyznanym budżecie, a jeśli zabraknie środków, będzie mógł na platformę przelać środki samemu. Oczywiście jeśli kafeteria jest finansowana ze środków ZFŚS, katalog tego, co można kupić w ramach kafeterii, ogranicza definicja działalności socjalnej zawarta w ustawie o Zakładowych Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS działalność socjalna oznacza: usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Pracodawca nie może sfinansować z ZFŚS opieki medycznej czy transportu do zakładu pracy… ale wakacje nad morzem już tak. Dużą przewagą jest to, że jeśli pracownik nie ma wystarczających środków na platformie kafeteryjnej od pracodawcy, może przelać środki własne, by sfinansować wymarzony zakup np. wakacji na Teneryfie dla siebie i małżonka.

O czym trzeba pamiętać przy przyznawaniu kwot z ZFŚS na świadczenia w ramach kafeterii? Bezwzględnie należy pamiętać o zbieraniu oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i o różnicowaniu przyznawanych środków według zasady ,,janosikowego” rozdziału środków. Pracownik wykazujący wysoki przychód na członka rodziny, z dochodów całej rodziny, powinien otrzymać niskie świadczenie. I odwrotnie. Pracownik wykazujący niski przychód na członka rodziny, z dochodów całej rodziny, powinien otrzymać wysokie świadczenie. Brak zróżnicowania świadczeń może skutkować, w przypadku kontroli ZUS-u, ich składkowaniem. Należy też pamiętać, że niewielka opłata za kafeterię powinna być pokryta tylko ze środków obrotowych lub ze środków osób, które korzystają z platformy. Jeśli płaci pracodawca i jest to comiesięczny ryczałt, nie generuje on przychodu po stronie pracownika. Zalety kafeterii to nie tylko wolność wyboru i szeroki wybór świadczeń, lecz także możliwość skorzystania z wielu funkcjonalności platformy, np. elektronicznego zbierania wniosków o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i automatycznego rozdziału przyznanych świadczeń. Wielkim ułatwieniem dla pracodawcy są również raporty o wykorzystanych świadczeniach i ich wartości. Dopiero w momencie wykorzystania środków po stronie pracownika powstaje przychód, który do 1000 zł w roku jest zwolniony z podatku. W całości przychód finansowany ze środków socjalnych korzysta ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Efekt skali też jest istotny, bo o ile bilet weekendowy do kina pracownik kupi w kasie kina często za trzydzieści kilka złotych, to na platformie kafeteryjnej zapłaci za ten sam bilet niewiele więcej niż 20 złotych.

Wadą kafeterii jest jej nowoczesność, a wszystko co nieznane i nowe budzi lęk. Jednak jeśli to rozwiązanie pozwala na budowanie marki pracodawcy i poczucia, że oferuje on atrakcyjne świadczenia dla swoich pracowników, warto zastanowić się nad zmianą wykorzystania środków z ZFŚS. Trudno jest przekonać do zmiany pracowników, zwłaszcza że generuje ona na początku wdrożenia również dodatkowe obowiązki dla osób wdrażających. Po wprowadzeniu kafeteria kompensuje niedogodności: oszczędnością czasu dla działów kadrowo-płacowych, satysfakcją pracowników i budowaniem marki dobrego pracodawcy dbającego o różne potrzeby swoich pracowników Podsumowując, wolność wyboru, aczkolwiek ograniczona definicją działalności socjalnej, jest najlepszą formą realizacji działalności socjalnej! Dla każdego pracodawcy, nie tylko ze sfery budżetowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. Dz.U. z 2018 r. ze zm.

Monika Cieślak
prawnik, ekspert ds. kadr i płac,HR Servises
hrmonikacieslak@wp.pl

Równowaga w pracy jest najważniejsza. Ważne, aby umiejętnie organizować prywatny czas.

Michel Moran

Pobierz wydanie 02/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.