Benefity pracownicze w 2020 roku

Benefity pracownicze odgrywają istotną rolę w przyciąganiu i utrzymaniu najlepszych pracowników w firmie. Dlatego też wiele organizacji projektuje pakiet świadczeń w taki sposób, aby był dostosowany do indywidualnych potrzeb pracowników. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż wraz z pojawieniem się młodych pracowników rozpiętość wieku w firmach staje się coraz większa.

Obecnie wśród pracowników coraz bardziej zaczyna dominować tak zwane pokolenie milenijne zwane także millenialsami (osoby urodzone w latach 1979–1996). Jednocześnie spora część nabywających prawa emerytalne pracowników odkłada decyzje o przejściu na emeryturę. W związku z tymi zmianami ponad jedna trzecia (37 proc.) pracodawców zamierza wprowadzić modyfikacje w pakiecie już oferowanych świadczeń lub planuje to zrobić w najbliższej przyszłości (Stevens, 2019).

Benefity szyte na miarę

Obecnie rzadko wprowadza się uniwersalne pakiety świadczeń pracowniczych. Pracodawcy coraz częściej pytają pracowników, jakich świadczeń oczekują. Według HR Morning większość zatrudnionych w małych i średnich firmach (91 proc.) uważa, że ​​nietradycyjne świadczenia (elastyczny czas pracy, wydłużony płatny urlop i praca zdalna) znacząco wpływają na poziom zadowolenia z pracy, a oferowanie pracownikom odpowiednich benefitów jest jednym z największych wyzwań HR w 2019 roku. Stąd też warto rozważyć kilka sugestii pomocnych przy dostosowywaniu systemu świadczeń pracowniczych (Mucha, 2019):
– oceń system świadczeń w odniesieniu do tego, co oferują firmy konkurencyjne,
– zidentyfikuj najmniej atrakcyjne świadczenia i zmodyfikuj je lub wyeliminuj,
– dostosuj pakiet świadczeń do potrzeb wszystkich pracowników w firmie.

Z kolei Best Money Moves proponuje trzyetapową strategię wyboru najważniejszych benefitów dla pracowników (Stevens, 2019):
– Audyt bieżących benefitów – przeprowadź audyt swojego aktualnego pakietu świadczeń pracowniczych. Dzięki niemu dowiesz się, które benefity są najczęściej wykorzystywane, a które nie. Coroczny raport dotyczący popularności poszczególnych świadczeń znacząco ułatwi podejmowanie decyzji w przyszłości. Jednocześnie należy pamiętać, iż to, że dany benefit nie cieszy się popularnością, niekoniecznie oznacza, że należy go usunąć. Prawie połowa pracowników nie rozumie funkcjonowania świadczeń, które oferuje ich organizacja.
– Badanie pracowników (w tym także działu HR) – krótka ankieta wśród pracowników daje wgląd w to, jakie świadczenia są dla nich najważniejsze. Pamiętaj o odpowiednim sformułowaniu pytań dotyczących oferowanych świadczeń oraz tych, które planujesz dopiero wprowadzić. Pytania wielokrotnego wyboru pozwalają szybko określić, które benefity są najbardziej pożądane, a pytania otwarte, dlaczego są najważniejsze. Czy pracownicy prosili o jakieś nieoferowane dotychczas świadczenia? Czy można jakoś usprawnić komunikację dotyczącą świadczeń i w jaki sposób? Równocześnie poświęć uwagę działowi HR. Uwzględnienie go w procesie planowania pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób zarządza się benefitami na co dzień i które obszary wymagają usprawnienia.
– Usprawnienie komunikacji – tradycyjne spotkania lub wiadomości e-mail, które dostarczą pracownikom dużej ilości informacji, nie są już skutecznym sposobem informowania pracowników. Krótsze i zwięzłe informacje o świadczeniach wysyłane w regularnych odstępach czasu to lepszy sposób na poszerzenie wiedzy pracowników w tym zakresie. Warto przetestować różne kanały komunikacyjne (broszury, e-mail, spotkania, rozmowy telefoniczne, komunikator internetowy), jednocześnie śledząc aktywność (liczby odsłon, kliknięć, logowań itp.), aby zobaczyć, która z metod jest najlepszym sposobem na dotarcie do pracowników.

Warto teraz przyjrzeć się trzem trendom wpływającym na świadczenia pracownicze i tym, co wybrać dla pracowników.

Trend 1: Millenialsi zmieniają zasady gry

Podczas gdy obecnie pokolenie milenijne stanowi ponad jedną trzecią siły roboczej, warto na nowo przemyśleć swoją strategię benefitów, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i zmniejszyć rotację pracowników. Według niedawnej ankiety Fit Small Business dla pracowników milenijnych w Stanach Zjednoczonych najważniejszymi kwestiami są opieka zdrowotna i wsparcie finansowe w postaci spłaty kredytów studenckich (student loan repayment = SLR). Z kolei według badania Unum 55 proc. pracowników z pokolenia milenijnego postrzega benefit SLR jako obowiązkowy. Pracodawcy dostrzegają te potrzeby. W 2019 roku wiele firm, w tym Estée Lauder, Pure Insurance i Carhartt, dodało wsparcie finansowe dla studentów do swojego pakietu benefitów. Potrzeby pracowników milenijnych dostrzegają również firmy zewnętrzne, które prócz programów pożyczek studenckich oferują także skierowane do rodziców programy oszczędnościowe, pomocne w planowaniu przyszłej edukacji dziecka (tzw. CommonBond). Istotną kwestią dla pracowników milenijnych są również świadczenia prorodzinne oraz elastyczny czas pracy (Hopkins, 2017, Mucha, 2019, Unum, 2018).

Trend 2: Pracodawcy starają się ograniczyć koszty opieki zdrowotnej

Roczne koszty opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych pracowników (cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, choroby serca itp.) są pięciokrotnie wyższe niż pracowników zdrowych. Jednocześnie szacuje się, że do 2030 roku niemal co drugi Amerykanin będzie cierpiał na co najmniej jedną chorobę przewlekłą. Pracodawcy dostrzegają problem i starają się zapewnić programy ochrony zdrowia. Ponad połowa (55 proc.) z nich wprowadziła telefoniczne i internetowe konsultacje lekarskie. Ważną rolę odgrywają również programy wellness. Coraz więcej firm (56 proc.) inwestuje w urządzenia i aplikacje, które mają za zadanie pomóc pracownikom rzucić palenie, schudnąć lub monitorować cukrzycę (Mucha, 2019).

Trend 3: Elastyczne świadczenia przyciągają pracowników

Według raportu SHRM The Evolution of Benefits w ciągu ostatniego roku ponad dwie trzecie (72 proc.) organizacji rozszerzyło swoją ofertę świadczeń. Z kolei według ankiety MetLife przeprowadzonej w 2018 roku pracownicy oczekują elastyczności i możliwości wyboru interesujących ich świadczeń (tzw. kafeteria). Zwrot kosztów zajęć na siłowni, usługi w zakresie zdrowia psychicznego i rozrywka po obniżonej cenie są teraz bardziej powszechne niż kiedykolwiek (Metlife, 2018, Mucha, 2019, SHRM, 2019).
Według FitSmallBusiness firmy coraz częściej sięgają po niekonwencjonalne świadczenia, by przyciągnąć nowych pracowników, na przykład:
Urlop na pupila: Właściciele zwierząt domowych mają niższy poziom stresu, co przekłada się na bardziej produktywne miejsce pracy. Obecnie tylko około 5 proc. firm oferuje tego rodzaju świadczenie, zazwyczaj w wysokości jednego tygodnia.

Programy in vitro: Oferowane jedynie przez największe firmy (np. Apple, Facebook i Google), według HR Morning pozwalają zmniejszyć rotacje pracowników nawet o 62 proc.
Bezpłatne szkolenia: Zdrowie psychiczne i szczęście idą w parze. Dlatego coraz więcej firm oferuje doradztwo w wielu dziedzinach, na przykład programy zdrowego trybu życia i coachingi zawodowe.
Urlop okolicznościowy po stracie pupila: Chociaż jedynie kilku pracodawców oferuje ten benefit, to chce go
35 proc. pracowników, a firmy zaczynają dostrzegać, jak pracownicy przeżywają stratę pupila. Hotele Kimpton w San Francisco oferują w związku z tym trzy dni okolicznościowego urlopu, a Mars Inc. jeden dzień (Main, 2018).

Dla porównania Best Money Moves przygotował swoją listę najciekawszych benefitów (Stevens, 2019).

Świadczenia przyjazne dla zwierząt: 15 proc. firm oferuje co najmniej jedną formę ubezpieczenia zdrowotnego zwierząt domowych. Od 2015 roku liczba firm oferujących to świadczenie wzrosła o 6 proc., z czego 4 proc. z tego w zeszłym roku. Niektóre firmy idą o krok dalej i oferują płatny urlop lub pracę zdalną dla pracowników, którzy zdecydują się adoptować pupila.
Transport dla pracowników: Prawie połowa pracowników uważa dojazdy do pracy za najgorszą część dnia, a jeden na pięciu twierdzi, że spóźnia się regularnie właśnie z powodu problemów z dojazdem. Część firm, widząc problem, oferuje zwrot kosztów dojazdów do pracy lub transport firmowy.

Elastyczny czas pracy: Ponad 10 proc. pracowników rezygnuje z pracy z powodu braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, związanej z nieelastycznym harmonogramem czy uciążliwym dojazdem do pracy. Elastyczny czas pracy jest również istotny dla rodziców, studentów czy pracowników z problemami zdrowotnymi.
Benefity technologiczne: Ponad połowa firm oferuje pracownikom służbowy telefon komórkowy do użytku osobistego, a kolejne 40 proc.dopłaca pracownikom do prywatnych rachunków za telefon. Z kolei prawie 15 proc. firm udostępnia pracownikom do celów prywatnych sprzęt komputerowy.

Świadczenia zdrowotne dla osób transpłciowych: Międzynarodowa Fundacja Planów Świadczeń Pracowniczych (IFEBP) wykazała, że 27 proc. pracodawców oferuje obecnie świadczenia skierowane do osób transpłciowych, obejmujące na przykład pokrycie kosztów operacji zmiany płci lub dopłaty do zabiegów kosmetycznych.
Programy spłaty zadłużenia studentów: Pracodawcy szacują, iż zadłużenie studentów w USA wynosi około 1,5 bln USD. Niektóre firmy pozwalają pracownikom na zamianę maksymalnie pięciu dni płatnego urlopu na spłatę części zadłużenia studenckiego. Inne programy oferują refinansowanie kredytu studenckiego.

Świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym: Według American Psychiatric Association (APA) u niemal 25 proc. pracowników w USA zdiagnozowano depresję, a 40 proc. z nich co roku bierze średnio 10 dni urlopu z powodu problemów psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że depresja i niepokój kosztują globalną gospodarkę rocznie 1 bln USD.
Doradztwo finansowe dla pracowników: Dla niemal 60 proc. pracowników kwestie finansowe są najbardziej stresogenne, znacznie bardziej niż problemy zawodowe czy zdrowotne. Z kolei 25 proc. pracowników chciałoby, aby ich firma oferowała bezpłatne usługi doradcze w zakresie finansów.

Bibliografia:
– Hopkins C. , Study: Millennials in the Workplace – Which Stereotypes are True?, 2017, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: fitsmallbusiness.com/study-millennials-in-the-workplace/
– Employee Benefits Survey – 2018 Survey Results, 2018, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: www.ifebp.org/store/employee-benefits-survey/Pages/default.aspx
– Main K., 15 Coolest Emerging Company Perks to Watch for in 2019, 2018, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: fitsmallbusiness.com/emerging-company-perks/
– MetLife, 2018 Employee Benefit Trends Study, 2018, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: benefittrends.metlife.com/us-perspectives/ebts2018/needs_of_tomorrow
– Mucha R., A 2020 vision: Is your benefits package ready for the future?, 2019, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: www.hrmorning.com/articles/benefits-package-future/
– SHRM, 2019 Employee Benefits, 2019, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w Internecie: www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/benefits19.aspx
– Stevens L., Top 10 Employee Benefits for 2020, 2019, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: bestmoneymoves.com/blog/2019/07/19/top-10-employee-benefits-for-2020/
– Stevens L., Choosing the Most Important Benefits to Employees in 2020, 2019, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: bestmoneymoves.com/blog/2019/08/07/choosing-the-most-important-benefits-to-employees-in-2020/
– Unum finds significant number of Millennials value vision insurance, 2018, online, [dostęp: 1.09.2019], dostępny w internecie: www.unum.com/about/newsroom/2018/october/millennials-value-vision-insurance

Paweł Rusocki
Sedlak & Sedlak

Równowaga w pracy jest najważniejsza. Ważne, aby umiejętnie organizować prywatny czas.

Michel Moran

Pobierz wydanie 02/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.