Zwrot wydatków za użytkowanie sieci Internet

W przypadku gdy pracodawca wymaga od zatrudnionego dostępu do stałego łącza internetowego w domu, z reguły pracodawca zwraca pracownikowi część poniesionych kosztów.

W dzisiejszych czasach wiele zawodów wymaga regularnego kontaktu z pracodawcą za pośrednictwem sieci Internet. Bardzo często pracownicy zobowiązani są do posiadania stałego łącza internetowego w domu, gdyż Internet bezprzewodowy zapewniony przez pracodawcę jest niewystarczający do wykonywania wszystkich zadań związanych z pracą (regularne przesyłanie raportów, kopii dokumentów). W przypadku gdy pracodawca wymaga od zatrudnionego dostępu do stałego łącza internetowego w domu, z reguły również zwraca pracownikowi część poniesionych kosztów. Pod kątem podatkowym organy skarbowe traktują taki zwrot jako przychód ze stosunku pracy dla pracownika, od którego płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W interpretacjach podatkowych dotyczących zwrotu poniesionych wydatków za używanie sieci Internet Minister Finansów wskazuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. W związku z powyższym wypłata ekwiwalentu za używanie stałego łącza internetowego jest również przychodem ze stosunku pracy, który to zwrot nie podlega zwolnieniu od podatku (patrz interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-230/10-4/AS). Z cytowanego powyżej orzeczenia organu skarbowego można wywnioskować, że zwrot poniesionych przez pracownika wydatków za korzystanie z Internetu nie może zostać zwolniony od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Wskazany przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że zwrot poniesionej opłaty za użytkowanie sieci Internet nie jest ekwiwalentem za używane przez pracowników narzędzia, materiały lub sprzęt. Powyższy pogląd akceptują także sądy administracyjne. W wyroku z dnia 31 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. Akt III SA/Wa 1426/07) stwierdził, że dla ustalenia, czy zwrot wydatków za używanie sieci Internet jest przychodem pracownika należy ustalić, czy kwota, którą pokrywa pracodawca, jest wydatkiem, który rzeczywiście obciąża wyłącznie pracodawcę, i czy nie powoduje przysporzenia majątku pracownika. Sąd uznał, że skoro czas korzystania z Internetu na potrzeby pracodawcy nie wpływa na zwiększenie kosztów użytkowania Internetu i nie stanowi dla pracownika dodatkowego wydatku związanego z wykonywaną pracą, to w istocie zwrot taki powiększa majątek pracownika, więc jest przychodem ze stosunku pracy. Dodatkowo WSA w Warszawie przyznał, że gdyby korzystanie z Internetu wiązało się także z dodatkowymi opłatami za poszczególne połączenia, to byłoby możliwe wyodrębnienie części opłat stanowiących koszt pracodawcy, a ich zwrot nie byłby przychodem pracownika. W związku z powyższym, zdaniem Sądu, wobec faktu, że przedmiotowy zwrot nie podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 21 ustawy o PIT, jest on dla pracownika przychodem, który musi zostać opodatkowany. Z przedstawioną interpretacją przepisów ustawy nie zgodziła się strona postępowania i złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego, dowodząc, że pracownik zobowiązany był do składania raportów w zakresie sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem Internetu, a zatem pracodawca miał obowiązek refundować część kosztów związanych z używaniem sieci. Jednakże NSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 9 października 2009 r. (sygn. akt II FSK 751/08) oddalił skargę kasacyjną spółki, wskazując, że zwrot wydatków poniesionych przez pracownika za użytkowanie Internetu jest przychodem ze stosunku pracy, który nie podlega zwolnieniu od podatku. Zatem w sytuacji, gdy pracodawca zwraca pracownikowi wydatki poniesione za korzystanie z Internetu w celach służbowych, taki zwrot w świetle orzecznictwa sądowego jest opodatkowany.

Paweł Celiński
Specjalista ds. podatków dochodowych

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów!

Zaloguj się, załóż konto, zamów bezpłatną prenumeratę
i miej dostęp do wszystkich materiałów na www.miesiecznik-benefit.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!


Co otrzymasz będąc naszym czytelnikiem?

  • Bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na łamach Miesięcznika „Benefit”
  • Bezpłatny dostęp do wszystkich archiwalnych wydań

Dowiedz się więcej o prenumeracie

Równowaga w pracy jest najważniejsza. Ważne, aby umiejętnie organizować prywatny czas.

Michel Moran

Pobierz wydanie 02/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.