Zorganizowanie siłowni w siedzibie pracodawcy

Jedną z pozapłacowych form zachęty pracowników do pozostania z pracodawcą czy uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu po pracy jest możliwość zorganizowania w jego siedzibie siłowni z dostępem do sprzętu treningowego. Stworzenie takiego zaplecza sportowego sprzyja także utrzymaniu zdrowia pracowników i podnoszeniu ich kondycji fizycznej, co przekłada się ostatecznie na dyspozycyjność zawodową i zaangażowanie w świadczenie pracy.

fot. unsplash

W zależności od wyboru formy świadczeń na rzecz pracowników wydatki na cele sportowe pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Na co zwrócić uwagę?

W dotychczasowych interpretacjach organów podatkowych można znaleźć zazwyczaj zapytania dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na karnety na siłownię oferowane przez podmioty zewnętrzne i innych świadczeń sportowych poniesionych na rzecz pracowników. W przypadku zorganizowania siłowni przez samego pracodawcę wydatki na ten cel także mogą zostać zaliczone do takich kosztów. W szczególności do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na: dostosowanie pomieszczeń poprzez ich malowanie, zakup oświetlenia, sprzętu do ćwiczeń. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że samo poniesienie kosztów przez pracodawcę nie wystarczy do zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek musi spełniać ponadto kryteria: definitywności, pozostawać w związku z prowadzoną działalnością oraz być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów. Poza tym warunkiem zaliczenia do wspomnianych kosztów jest właściwe udokumentowanie poniesienia wydatku oraz to, że wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stan faktyczny z interpretacji

Stan faktyczny we wniosku o interpretację dotyczył zdarzenia przyszłego. W ramach działań polegających na pozyskaniu nowych i utrzymaniu dotychczasowych pracowników pracodawca chciał zorganizować w jednym z budynków fabryki siłownię dla pracowników, z której mogliby oni korzystać nieodpłatnie. W związku z planowaną inwestycją pracodawca miał ponieść wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń fabryki do tej funkcji, takich jak malowanie, montaż oświetlenia i wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń ‒ maszyny treningowe, hantle czy maty. Pracodawca miał także ponosić koszty zatrudnienia trenera personalnego, który przeprowadza wstępne szkolenia z obsługi sprzętu dla nowych użytkowników siłowni ze względu na przepisy BHP.

Uzasadnienie organizacji siłowni

Siłownia według pracodawcy miała sprzyjać integracji pracowników, a także utrzymaniu ich zdrowia i kondycji fizycznej. „Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na siłownię dla pracowników mieszczą się w kategorii kosztów pracowniczych i spełniają kryteria do uznania ich za koszty uzyskania przychodu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zostały one poniesione w trosce o obecnych oraz w celu pozyskania nowych pracowników. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego zdarzenia przyszłego, organizacja siłowni dla pracowników w zakładzie pracy pozytywnie wyróżnia Wnioskodawcę na lokalnym rynku pracy. Tym samym zwiększa przywiązanie pracowników do pracodawcy oraz umożliwia pozyskanie nowych członków załogi. Co więcej, pracownicy korzystając wspólnie z siłowni, mają okazję do integracji, co pozytywnie wpływa na komunikację wewnątrz firmy i przekłada się na zwiększenie efektywności i jakości pracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że korzystanie z siłowni wpływa pozytywnie na zdrowie pracowników, a w konsekwencji na ograniczenie ich absencji”. Uzasadniając cel stworzenia siłowni, pracodawca wskazał przede wszystkim na chęć odróżnienia się na rynku pracy od innych pracodawców, a także na troskę o obecnych i nowych pracowników. Ponadto pracodawca podkreślił, że wskazane przesłanki przemawiające za utworzeniem siłowni przyczynią się pośrednio do zwiększenia osiąganych przez niego przychodów.

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów!

Zaloguj się, załóż konto, zamów bezpłatną prenumeratę
i miej dostęp do wszystkich materiałów na www.miesiecznik-benefit.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!


Co otrzymasz będąc naszym czytelnikiem?

  • Bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na łamach Miesięcznika „Benefit”
  • Bezpłatny dostęp do wszystkich archiwalnych wydań

Dowiedz się więcej o prenumeracie

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Porażka zawsze jest świetną lekcją. Wierzę, że ogromne znaczenie ma to, jak sobie z nią poradzimy, od tego w znacznej mierze zależy sukces.

Sylwia Gruchała

Pobierz wydanie 03/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.