Wymiana punktów na towary i usługi

Mając na celu zapewnienie dostępu do benefitów pracownikom oraz poszerzenie oferty świadczeń pozapłacowych, pracodawcy oferują coraz częściej dostęp do tzw. elektronicznych platform wymiany punktów na towary i usługi. Funkcjonują one zazwyczaj w ramach systemów zakładowych świadczeń socjalnych.

fot. unsplash

W przypadku wątpliwości podatkowych związanych z funkcjonowaniem ww. systemów należy uwzględnić, że przychód u pracownika powstanie w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczenia w ramach platformy. Takiego też zdania była spółka zwracająca się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Organ podatkowy 2 października 2019 roku zaś podzielił jej stanowisko.
Będąc pracodawcą, możesz pozostawić do dyspozycji pracowników rozwiązanie, zgodnie z którym będą mogli korzystać z punktów poprzez ich wymianę na ściśle określone towary lub usługi, związane z działalnością socjalną, tak jak przedstawione w omawianej interpretacji. W ramach systemu punktowego oferowanego na elektronicznej platformie – po wymianie punktów na towar lub usługę w chwili uzyskania świadczenia lub pozostawienia do dyspozycji pracownika powstanie przychód podatkowy ze stosunku pracy. Wystąpi on zarówno w momencie nieodpłatnego, jak i częściowo odpłatnego świadczenia. Przy tym obok pieniędzy i wartości pieniężnych ustawodawca za przychody pracownicze uważa również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy rozpatrywaniu, jakie świadczenia należy uznać za przychód, warto uwzględnić także praktykę orzeczniczą w tym zakresie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W zakresie wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Spółka była podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych. W celu zapewnienia dostępu do benefitów wszystkim pracownikom oraz poszerzenia oferty świadczeń pozapłacowych oferowanych przez Spółkę, jako pracodawcę, zdecydowała ona o wprowadzeniu systemu świadczeń socjalnych, tzw. systemu kafeteryjnego. System miał funkcjonować w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca stworzył system punktowy, w ramach którego funkcjonowała platforma elektroniczna, przez którą pracownikom były przyznawane punkty. Na potrzeby ewidencjonowania przyjął on, że każdy punkt odpowiada 1 PLN. Punkty rejestrowane miały być w Systemie na koncie elektronicznym danego pracownika i mogły być następnie wymieniane na ściśle określone towary i usługi, które to związane są wyłącznie z działalnością socjalną. Przyznawanie ich na rzecz danego pracownika uzależnione miało być od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika, o czym świadczyły zapisy regulamin Funduszu.

Punkty w ramach elektronicznej platformy

Na podstawie regulaminu Funduszu punkty zgromadzone w Systemie mogły być przeznaczone przez pracowników na:
– zakup biletów okresowych, karnetów na basen, do centrów fitness, centrów sportowych,
– finansowanie lub dofinansowanie usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych, w tym dla dzieci,
– zakup biletów na imprezy kulturalno-rozrywkowe,
– dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników w formie wczasów i kolonii.

Przy czym odbiór określonego świadczenia, na przykład karnetów na basen czy do centrów fitness w zamian za zgromadzone punkty, mógł zostać dokonany w dowolnie wybranym przez pracownika momencie w ciągu danego roku kalendarzowego lub określonego przez Spółkę okresu rozliczeniowego. Jednocześnie, po zakończeniu ustalonego okresu rozliczeniowego, niewykorzystane przez pracownika punkty miały być anulowane bez możliwości przeniesienia ich na kolejny rok/okres rozliczeniowy. Jednocześnie niewykorzystane przez danego pracownika w danym roku kalendarzowym punkty miały zasilać ogólną pulę punktów przewidzianych do przyznania pracownikom wnioskodawcy w kolejnym roku/okresie rozliczeniowym.
Za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy, i przyniosły mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Trybunał Konstytucyjny. Wyrok z 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13
W związku z powyższym stanem faktycznym przedstawionym w interpretacji indywidualnej Spółka zadała pytania o rozpoznawalność momentu przychodu po stronie pracownika oraz ewentualne zwolnienie otrzymanych świadczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy i w związku z tym wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów!

Zaloguj się, załóż konto, zamów bezpłatną prenumeratę
i miej dostęp do wszystkich materiałów na www.miesiecznik-benefit.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!


Co otrzymasz będąc naszym czytelnikiem?

  • Bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na łamach Miesięcznika „Benefit”
  • Bezpłatny dostęp do wszystkich archiwalnych wydań

Dowiedz się więcej o prenumeracie

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Równowaga w pracy jest najważniejsza. Ważne, aby umiejętnie organizować prywatny czas.

Michel Moran

Pobierz wydanie 02/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.