Szkolenia pracownicze – definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Ustawodawca z dniem 16 lipca 2010 r. znacznie uprościł korzystanie ze zwolnienia od opodatkowania szkoleń pracowniczych. Aby świadczenie w postaci szkolenia było wolne od podatku, musi ono spełniać warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 Ustawy o podatku do-chodowym od osób fizycznych, tj. być związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w odrębnych przepisach, zawartych m.in. w rozdziale III Kodeksu pracy (dalej KP).

W najnowszych interpretacjach podatkowych szkolenia pracownicze dzielone są na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią takie szkolenia, po których sfinansowaniu pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku, gdyż podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Drugą grupę stanowią szkolenia, których sfinansowanie pracownikowi jest dla niego opodatkowane, ponieważ pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy (interpretacja ministra finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/415-1085/10/MK).

Ten podział, zdaniem organów interpretujących, wynika z treści art. 103 § 1 oraz art. 103 KP. Art. 103 § 1 stanowi, iż za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uważa się zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą – art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT zwalnia takie świadczenia od podatku. Jednakże art. 1036 KP stanowi, iż pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w art. 1031 – 1035 KP może być przyznane zwolnienie z całości i części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia bądź urlop bezpłatny – takie szkolenia sfinansowane przez pracodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Tak więc nie każde szkolenie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. W interpretacji indywidualnej Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/ 1/415-919/10/BD) stwierdził, że w sytuacji, gdy kurs odbywany jest z inicjatywy pracownika i zdobywana wiedza nie jest związana z zakresem obowiązków pracownika, to wówczas koszty tego kursu ponoszone przez zakład pracy nie będą objęte zwolnieniem od opodatko wania. Jeżeli więc płatnik chce, aby podatnik skorzystał z możliwości zwolnienia poniesionych kosztów od podatku, wówczas z dokumentacji pracowniczej musi wynikać, iż takie szkolenie odbyło się z inicjatywy pracodawcy bądź uzyskało jego zgodę.

W związku z powyższym czym różni się sfinansowanie przez pracodawcę szkolenia i udzielenie pracownikowi zgody na jego odbycie, które to szkolenie korzysta ze zwolnienia od podatku, od szkolenia sfinansowanego przez pracodawcę, odbywanego bez zgody pracodawcy, lecz z inicjatywy pracownika, które jest dla pracownika opodatkowane? Zgodą, o której mowa w art. 103 § 1 KP, jest zgoda pracodawcy na korzystanie z uprawnień pracowniczych określonych w art. 103 do art. 103 KP (tj. prawo do urlopu szkoleniowego bądź zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia i na czas ich trwania).

W sytuacji gdy pracodawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 1033 § 1, lecz sfinansuje szkolenie (nie będzie ono wolne od podatku), wówczas pracownik nie będzie mógł korzystać z uprawnień z art. 103 – 103, lecz takiemu pracownikowi będzie mogło zostać przyznane wyłącznie zwolnienie z części lub całości dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia bądź urlop bezpłatny. W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe akceptują na przykład takie szkolenia jak kursy językowe dla pracowników działu handlu, finansów, kontroli jakości, którzy mają regularny kontakt z klientami międzynarodowymi, nawet jeśli te szkolenia będą się odbywać poza godzinami pracy (interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-826/10-4/ JK). Jednakże nie wszystkie szkolenia sfinansowane pracownikowi akceptowane są jako korzystające ze zwolnienia od podatku, a co za tym idzie należy dokonać indywidualnej oceny, czy w przypadku danego szkolenia można mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika w rozumieniu przepisów KP.

Paweł Celiński
specjalista ds. podatków dochodowych

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.