Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pozapłacowe świadczenia motywujące pracowników są coraz częściej doceniane przez pracodawców i stanowią już nieodłączny element wynagrodzenia polskiego pracownika. Ze względu na efekt skali prawidłowe pobranie zaliczki od dochodu pracownika przez płatnika podatku jest niezwykle istotne, gdyż niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy podatkowej może spowodować niepotrzebne powstanie ryzyka podatkowego.

Podstawowymi świadczeniami pozapłacowymi są świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), który musi zostać utworzony dla jednostek  budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pracodawcy, którzy nie spełniają powyższych wymogów ustawowych, również mogą utworzyć ZFŚS. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) świadczenia rzeczowe oraz pieniężne otrzymywane przez pracownika, a finansowane z ZFŚS, są przychodem ze stosunku pracy. Płatnik ma obowiązek pobrać podatek od pracownika, a niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karno-skarbową oraz majątkową. Najczęściej wykorzystywanym przepisem w podatku dochodowym dotyczącym świadczeń z ZFŚS jest zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, z którego wynika, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez pracownika świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ustawodawca wskazał także, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Pierwszym problemem dotyczącym interpretacji tego przepisu, z którym mogą spotkać się płatnicy, jest fakt, że zwolnienie dotyczy pracownika, a nie zakładu pracy, w którym jest on zatrudniony. Pracownik ma w roku podatkowym tylko jedną kwotę 380 zł wolną od podatku i powinien on wskazać, który pracodawca ma prawo ją zastosować. Ryzyko podatkowe dla płatników rozliczających pracowników, którzy zatrudnieni są co najmniej w dwóch zakładach pracy, znacznie wzrasta i działy kadr muszą prawidłowo identyfikować problem na początku roku, chociażby odbierając od pracowników oświadczenia co do korzystania z przedmiotowego zwolnienia w danym zakładzie pracy. Takie oświadczenie może mieć wpływ na brak ustalenia odpowiedzialności karnoskarbowej płatnika lub osób działających w jego imieniu, wyłączając ich winę. Kolejnym zagadnieniem budzącym wątpliwości jest możliwość zastosowania powyższego zwolnienia do tzw. kart przedpłacowych, które zyskują popularność na polskim rynku świadczeń pozapłacowych.

Kartę wydaje emitent w porozumieniu z bankiem, który prowadzi dla danej karty specjalny rachunek techniczny. Przed użyciem karty przez pracownika musi ona zostać zasilona środkami pieniężnymi przez pracodawcę. Karty przedpłacowe mogą zostać wykorzystane przez pracownika w punktach akceptujących karty debetowe. Przedmiotowych kart nie można traktować jako bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymaniany na towary i usługi. W konsekwencji wydanie kart przedpłacowych pracownikom jest objęte zwolnieniem od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, gdyż można nimi dokonywać transakcji bezgotówkowych. Należy dodać, że podobne  tanowisko zajął Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2010 roku (sygn. IPPB2/415-220/10-2/AK),   wierdzając, że karty przedpłacowe należy uznać za świadczenia o charakterze pieniężnym korzystającym ze zwolnienia od podatku do kwoty 380 zł. Płatnicy jednak, stosując przedmiotowe zwolnienie od podatku dla większej liczby pracowników, powinni się zastanowić nad wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej celem wyeliminowania ryzyka podatkowego, zwłaszcza w kontekście pozytywnego stanowiska organów podatkowych w kwestii zwolnienia kart przedpłacowych od podatku do kwoty 380 zł.

Paweł Celiński
specjalista ds. podatków dochodowych

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.