Moc edukacji

Od zawsze wiadomo, że edukacja to wiedza, zaszczyt, prestiż. Nie musi od razu oznaczać władzy i pieniędzy, jednak nikt nigdy nikomu nie odradzał edukacji, nauki, podnoszenia kwalifikacji. Problem ten można rozpatrywać wieloaspektowo: zarówno w obszarze zdobywania wiedzy i określonych tytułów, jak i wpływu nauki na aspekt społeczny i prawny.

istockphoto

W obszarze biznesowym usługi związane z edukacją cieszą się nie tylko coraz większą popularnością, lecz także pewnym przywilejem. Ten przywilej polega na tym, że często nie są one obciążone najmniejszą nawet stawką podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT – podatek od towarów i usług – został wprowadzony w Polsce ustawą z 8 stycznia 1993 roku. W obrocie gospodarczym wiele podmiotów oferuje zarówno towary, jak i usługi. Znawcy problemu wiedzą doskonale, że zawsze wymienia się przede wszystkim trzy rodzaje usług, podlegające 23-procentowej stawce VAT, a mianowicie: usługi prawnicze, doradcze i jubilerskie.

Tym samym podobnemu opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju porady i konsultacje. Wśród usług zwolnionych od podatku VAT wymienia się szczególnie jeden obszar: edukację. Tak więc to, co związane z edukacją, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Są to wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne, związane z przekazywaniem oraz nabywaniem wiedzy. Jednym z kodów w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest punkt 85, który obejmuje dział edukacyjny. Zostały w jego obrębie wyszczególnione określone podpunkty, na przykład 85.5, obejmujący pozaszkolne formy edukacji, jakimi mogą być obozy, czy też punkt 85.59 B – czyli ,,pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wydaje się zatem, że czynności związane z edukacją nie są objęte podatkiem VAT. Co jednak w sytuacji, kiedy w ramach edukowania pojawia się pojęcie związane z doradztwem? Czy związki doradztwa z edukacją również podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Znawcy problemu twierdzą, że często nie ma znaczenia podana klasyfikacja PKD, a jedynie forma świadczenia usług. Z drugiej strony wpisując określony kod PKD, podatnik w pewien sposób określa i identyfikuje swoje usługi, co stanowi pewnego rodzaju przesłankę. Zdarzają się sytuacje, w których deklaruje się konkretny kod PKD, a faktycznie świadczona działalność zaledwie z tym koresponduje. Interpretacje indywidualne często traktują dane terminy w sposób szeroki, dlatego warto uważać na to, co wybiera się w PKD. Ciekawymi przypadkami są punkty: 85.60 Z – działalność wspomagająca edukację, 70.21 Z – stosunki międzyludzkie i komunikacja oraz coaching – często klasyfikowany pod 85.59 B. I tutaj – bardzo ważne jest, czy traktujemy coaching jako szkolenie, czy też w inny sposób. Jeżeli szkolenia są doradcze – pozostają objęte stawką VAT. Jednak z samej definicji coaching nie jest doradztwem i dlatego świadczenie usług coachingowych pozostaje wolne od podatku VAT. Coaching stanowi bowiem relację, która nie jest oparta na poradnictwie, ale na wspieraniu odbiorcy procesu, aby sam poprowadził dany etap swojego życia. Jeżeli jednak zajmujemy się konsultingiem (który definiowany jest jako doradztwo) czy poradami (podobnie), wtedy nasze usługi podlegają stawce VAT. Najbardziej prostymi formami edukacyjnymi zwolnionymi z VAT-u są korepetycje, nauczanie bez doradztwa, nauka języków obcych, niektóre kursy, seminaria, zabawy poprzez edukację czy też usługi nauczania prywatnego, zarówno na poziomie wczesnoszkolnym, jak i wyższym.

Przy czym trzeba pamiętać, że niekiedy należy jeszcze spełnić dodatkowe warunki, aby uzyskać całkowite czy też częściowe zwolnienie z VAT-u. Niekiedy zwolnienie dotyczyć może tylko instytucji, a nie indywidualnego podatnika, a kursy lub szkolenia muszą być realizowane z określonych środków przeznaczonych na ich realizację. Pewien problem stanowi pojęcie konsultingu związanego z edukacją. Wielu podmiotom wydaje się, że formy ,,konsultingowo- -szkoleniowe”, które mają za zadanie edukować – będą zwolnione z podatku VAT. Jednak sam związek z edukacją nie wystarcza… Konsulting i szkolenia, będące z reguły formą instruktażową – i tym samym doradczą, podlegają opodatkowaniu VAT mimo swoich związków z edukacją.

A nie jest łatwym procesem – podczas kontroli podatkowej – przedstawić konsulting jako formę nie doradczą, a jedynie wspomagającą rozwój i świadomość realizacji celów i znajdowania rozwiązań. Poza tym kod PKD również stanowi o tym, czym się zajmujemy. Problemem często jest również niedoprecyzowanie pewnych pojęć – na przykład pojęcia nauczyciela – korepetytora. Interpretacje są różne: czy osoba, udzielająca korepetycji, lecz niepracująca w zawodzie nauczyciela, również może być zwolniona z podatku VAT? Czy wystarczy jedynie przygotowanie przedmiotowe i pedagogiczne, czy też należy pracować w szkolnictwie jako nauczyciel, aby świadczone lekcje w systemie pozaszkolnym były zwolnione z podatku VAT? Niekiedy najrozsądniejsze wydaje się zarejestrowanie się jako podatnik VAT, ponieważ wtedy nie trzeba pilnować granicy, która nie tylko rozszerza formę świadczenia usług, lecz także stawia nas w jasnej, konkretnej sytuacji – znamy swoje prawa oraz obowiązki. Jednak koszty tego podatku są pewnym obciążeniem, dlatego podmioty tak chętnie korzystają ze zwolnienia od VAT-u.

Konstytucja Biznesu uprościła pewne zagadnienia; jednak nie istnieje jeszcze ,,utarta” praktyka, aby całkowicie bezpiecznie na niej bazować. Dlatego, jeszcze przed zarejestrowaniem działalności czy też przed rozpoczęciem jej bez zarejestrowania – co dopuszcza Konstytucja Biznesu – należy poddać swoje przyszłe działania bądź to kwerendzie, bądź też zwrócić się o indywidualną interpretację do określonego organu. Wtedy taka interpretacja będzie wiążąca zarówno dla nas, jak i dla wszystkich instytucji, wydających decyzje oraz prowadzących kontrole. Nierejestrowaną działalność może prowadzić jedynie osoba, której dochód nie przekroczy 1050 zł w ciągu miesiąca oraz nie potrzebuje na rozpoczęcie działalności licencji czy koncesji. Oraz, oczywiście, jeśli działalność taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Dlatego taka bezpieczna wydaje się edukacja. Edukacja i wychowanie. Czy jednak lekcje wychowania nie są poradami? No właśnie… Kiedy jednak edukacja przestaje być jedynie edukacją, lub też zaczyna korelować z innymi formami, wtedy może się okazać, że coś, co posiadało swoistą moc – również ochronną – działa całkiem inaczej. Dlatego – jak przy każdym przedsięwzięciu – należy zacząć od należytego przygotowania się, zebrać potrzebne informacje i dokładnie poznać temat, aby w przyszłości uniknąć nie tylko drobnych nieporozumień, ale przed wszystkich – poważnych problemów.

Bibliografia:
– Biznes – firma.pl.
– CEIDG – Lista kodów PKD – 2018.
– Interpretacje podatkowe – Interpretacje.org
– Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce. Mf.gov.pl
– Księgowość firm. Świadczenie usług edukacyjnych – zwolnienie z VAT. Inform pl
– PKD – Klasyfikacje. gofin.pl/pkd
– Usługi doradcze nie są zwolnione z VAT jako usługi szkoleniowe – dodatek do gazety podatkowej nr 33 (1490) z 23. 04. 2018.
– Wojciech Zajączkowski, PKD a VAT. wzajaczkowski.pl

Monika Brzezińska-Szetela
asystentka i konsultantka, absolwentka Akademii Menedżera i Akademii Przywództwa w WSB w Toruniu
mbszetela@wp.pl

Warsztat i rzemiosło ponad wszystko.

Adam Sztaba

Pobierz wydanie 07_08/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.