Elektroniczne karty rabatowe

Pracodawca, chcąc zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia, zamierzał udostępnić pracownikom oraz członkom ich rodzin karty paliwowe wraz z elektronicznymi kartami rabatowymi. Dzięki nim mieli zyskać możliwość korzystania z zakupu paliwa z ustalonym rabatem. Jednak co do skutków podatkowych popadł w wątpliwość, z którą zwrócił się w 2017 roku po interpretację do organu podatkowego. Ten zaś uznał stanowisko pracodawcy w zakresie neutralności podatkowej kart rabatowych za prawidłowe.

fot. istockphoto

Warto zwrócić uwagę, że w pewnych sytuacjach przewidzianych przez prawo podatkowe jako pracodawca możesz zaniechać pobrania podatku i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika. Tak też może być w przypadku elektronicznych kart rabatowych, dla których trudno jest określić wartość świadczenia, gdy zdecydujesz się je oddać do dyspozycji pracowników i/lub członków ich rodzin. W poniższej interpretacji podatkowej wnioskodawca uważał, że nie można przewidzieć, czy pracownicy będą korzystać z elektronicznych kart rabatowych, które były oferowane im do kart paliwowych, a co za tym idzie, nie sposób potraktować tych kart jako przychodu po stronie pracowników. Zauważ, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fundamentalną zasadą jest bowiem zindywidualizowany obowiązek podatkowy oraz indywidualnie określony podatek wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych. Należy nadmienić, że rzadko zdarza się, aby benefity paliwowe wraz z kartami rabatowymi obejmowały także członków rodzin pracowników, jak to wynikało z interpretacji podatkowej. Warto jednak pokusić się o takie rozwiązanie, ponieważ może ono dodatkowo zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia u danego pracodawcy i zatrzymać pracowników na dłużej.

Stan faktyczny z interpretacji

Z przedstawionej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wynikało, że wnioskodawca przeprowadzał przetarg na zakup paliwa dokonywany w formie kart paliwowych umożliwiających tankowanie pojazdów zarówno jego floty, jak i spółek z nim powiązanych. W trakcie rozmów z kontrahentami wnioskodawca wynegocjował z jednym z nich uzyskanie elektronicznych kart rabatowych dla pracowników wnioskodawcy i członków ich rodzin. Na podstawie kart rabatowych pracownicy, zdaniem wnioskodawcy, oraz członkowie ich rodzin będą mogli tankować paliwo na stacjach spółki paliwowej z rabatem. Zwracający się o uzyskanie interpretacji podatkowej zamierzał ponadto przekazać swoim pracownikom uzyskane od spółki paliwowej karty rabatowe, dzięki czemu pracownicy ci oraz członkowie rodzin będą mieli możliwość korzystania z zakupu paliwa z rabatem. W ten sposób wnioskodawca będzie chciał zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia pracowników, co przełoży się na dobrą atmosferę w zakładzie pracy oraz jego pozytywne postrzeganie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca oświadczył, że karty rabatowe „uzyskał” poprzez zakupienie ich od spółki paliwowej za symboliczną kwotę1 zł, która to opłata miała charakter jednorazowy.

Skorzystanie z rabatu na zakup paliwa

Zdaniem wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym wniosku, nie będzie on zobowiązany w stosunku do swoich pracowników i członków ich rodzin do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do wystawienia stosownych informacji podatkowych dla członków rodzin pracowników. Według niego możliwość skorzystania z rabatu na zakup paliwa jest bowiem neutralna podatkowo. Wynika to z art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Brak możliwości kwalifikacji kartrabatowych

W świetle powyższego wnioskodawca uważał, że kluczowe dla sytuacji podatnika w zakresie zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy znaczenie miała także niemożność zakwalifikowania kart rabatowych do przychodów ze stosunku pracy. Wynikało to z faktu, że z kart rabatowych będą mogli korzystać członkowie rodziny pracowników, co przesądza o nieograniczonym kręgu osób potencjalnie korzystających z karty rabatowej. W świetle art. 12 ust. 1 oraz ust. 4 przedmiotowej ustawy nie sposób zatem zakwalifikować możliwości korzystania z kart rabatowych udostępnionych przez pracodawcę za przychody ze stosunku pracy, skoro karty są przekazywane zarówno pracownikom wnioskodawcy, jak i członkom ich rodzin.

Pracodawca wskazuje na skonkretyzowania świadczenia

Dodatkowo pracodawca, będący jednocześnie podatnikiem, wskazał, że w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu, tak jak w przypadku sumy pieniężnej. Według wnioskodawcy, gdy brak jest skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Zdaniem wnioskodawcy podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Wnioskodawca uważał także, że nie można przewidzieć, czy pracownicy będą korzystać z przedmiotowych kart rabatowych, a co za tym idzie, nie sposób potraktować tych kart jako przychodu po stronie pracowników.

Wystąpienie neutralności podatkowej

Należy stwierdzić, że w przypadku kart rabatowych dołączanych do kart paliwowych dla pracowników i członków ich rodzin mamy do czynienia z neutralnością podatkową. Oznacza to, że po stronie pracowników wnioskodawcy nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie członków ich rodzin. Co za tym idzie, obowiązek obliczenia poboru i zaliczki na podatek dochodowy nie zaistnieje. Zdaniem wnioskodawcy, korzystanie na jednakowych warunkach z kart rabatowych przez pracowników wnioskodawcy, wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi w żaden sposób z wnioskodawcą, jest neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

Decyzja organu podatkowego

Odnosząc się do przedstawionych we wniosku o wydanie podatnika stanowisk, w świetle obowiązującego stanu prawnego w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego organ podatkowy uznał je za prawidłowe.

Aspekty ochrony podatnika

Przy okazji zapoznania się z omówieniem z ww. interpretacją indywidualną zauważ, że prawo podatkowe zawiera aspekty chroniące podatnika przed pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy przewidziane w akcie rangi ustawowej. Możliwe jest to w sytuacji, gdy przepisy przewidują instytucję zaniechana poboru podatku dochodowego od pracownika, kiedy to pracodawca nie dokonuje obliczenia podatku i nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy.
W przypadku kart rabatowych realizowana jest ponadto zasada zindywidualizowanego obowiązku podatkowego oraz indywidualne określonego podatku wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych. Konsekwencją tego jest korzystanie na jednakowych warunkach z kart rabatowych przez pracowników, wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi w żaden sposób z pracodawcą, i jest ono neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

Mimo istnienia gwarancji prawnych chroniących podatnika ich praktyczne zastosowanie jest mocno ograniczone. Wydaje się, że w tej mierze państwo prawa powinno dążyć do stworzenia uregulowań, w których podatnik byłby chroniony skutecznie, a optymalnie wszelkie wątpliwości byłyby rozstrzygane na jego korzyść.

Podstawa opracowania:
Interpretacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  03.02. 2017  Sygnatura: 1462-IPPB4.4511.1231.2016.2.JM.

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.