Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika

Bardzo popularnym benefitem świadczonym przez pracodawców jest sfinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownika.

Aby takie dofinansowanie mogło być zwolnione od konieczności opodatkowania, musi spełniać określone warunki przewidziane przepisami prawa. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalnośćw tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno- szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18.

Powyższe dopłaty do wypoczynku zostały przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra lub do wysokości 760 zł w przypadku finansowania dopłat z innych źródeł. Analizując powyższy przepis, należy podkreślić, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania w praktyce zawiera wiele ograniczeń. Po pierwsze, wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Drugim warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia, podkreślanym niejednokrotnie przez organy podatkowe, jest zalecenie, aby wypoczynek był zorganizowany. Wskazana przesłanka budzi jednak wątpliwości i jest związana z trzecim warunkiem, aby forma wypoczynku nie odbiegała swoim charakterem od takich form, jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno- szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych. Organy podatkowe przyjmują, iż wypoczynek musi być zorganizowany, a za wczasy nie można natomiast uznawać wypoczynku organizowanego na własną rękę przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych (interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt. ITPB1/415-356/07/IL).

Takie stanowisko jest krytykowane głównie ze względu na to, że nie ma jednoznacznej definicji pojęcia „wczasy”. Zgodnie natomiast z językiem powszechnym słowo to oznacza wypoczynek w czasie urlopu poza miejscem zamieszkana. Kolejnym warunkiem, pozwalającym na zwolnienie od podatku kwoty przeznaczonej na wypoczynek pracownika, jest przyznanie dopłaty na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.

Omawiana przesłanka budzi jednak wiele wątpliwości i kontrowersji. Przede wszystkim są one związane z sytuacją, gdy dopłata jest udzielana w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat. Literalna wykładnia przepisu wskazuje, iż do ustalenia, czy zwolnienie od podatku przysługuje w takiej sytuacji, powinno się brać pod uwagę moment uczestniczenia w wypoczynku, a więc czy dziecko w chwili korzystania z wypoczynku miało skończone 18 lat, czy też nie.

Odmienne stanowisko w tym zakresie reprezentują organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt. IBPBII/1/415-156/09/ BJ, wskazano bowiem, że jeżeli dopłata została udzielona w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat, ale wyplata następuje przed ukończeniem 18. roku życia dziecka, to może być ona zwolniona od podatku, jeżeli zaś wyplata nastąpi po ukończeniu przez dziecko w trakcie roku 18 lat, zwolnienie podatkowe nie przysługuje. Wobec powyższego zapisu należałoby uznać, iż omawiany przepis wymaga nowelizacji celem rozwiania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.

Anna Celińska

Najważniejsze w moich opowieściach są relacje między ludźmi!

Tomek Michniewicz

Pobierz wydanie 10/2019

Zobacz również

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Ochrona zdrowia pracowników ma istotne znaczenie dla funkcjonowania pracodawcy. Dlatego w interesie pracodawcy leży dbałość o zdrowie pracowników. Wyrazem tej dbałości może być pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości skorzystania z pakietów medycznych obejmujących profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zorganizowanie siłowni w siedzibie pracodawcy

Jedną z pozapłacowych form zachęty pracowników do pozostania z pracodawcą czy uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu po pracy jest możliwość zorganizowania w jego siedzibie siłowni z dostępem do sprzętu treningowego. Stworzenie takiego zaplecza sportowego sprzyja także utrzymaniu zdrowia pracowników i podnoszeniu ich kondycji fizycznej, co przekłada się ostatecznie na dyspozycyjność zawodową i zaangażowanie w świadczenie pracy.

Strajk a wynagrodzenie za pracę i benefity

Wynagrodzenie za pracę jest przeważnie rozpatrywane jako podstawowe uprawnienie pracownika, nierozerwalnie związane ze świadczeniem pracy, stanowiąc jego odpowiedni ekwiwalent i przeciwwagę. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty wynagrodzenia, pracownik zaś nie będzie mógł skutecznie temu przeciwdziałać.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.