Czy istnieją nieopodatkowane benefity?

Naczelną zasadą polskiego prawa podatkowego, wynikającą z art. 84 Konstytucji, jest zasada powszechności opodatkowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana ustawą o PIT) w pełni realizuje postanowienia ustawy zasadniczej – przychodem objętym podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest z reguły każde przysporzenie majątkowe, chyba że ustawodawca zwolnił taki przychód wprost z opodatkowania. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, czy w polskim systemie podatkowym istnieją benefity (świadczenia pozapłacowe), która są atrakcyjne dla pracowników, a jednocześnie nie interesują polskiego fiskusa.

Zaletą takich świadczeń jest niewątpliwie ich koszt, pracodawca bowiem nie musi w związku z takimi benefitami pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydawałoby się, że w kontekście ostatniej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10), dotyczącej opodatkowania pakietów medycznych, wszystkie świadczenia pozapłacowe powinny być opodatkowane. Jednakże warto zwrócić uwagę na świadczenia, które z punktu widzenia pracownika mają niejednokrotnie bardzo duże znaczenie, a faktycznie nie powodują wzrostu majątku podatnika, w związku z tym nie mogą stanowić przychodu do opodatkowania. Do takiej grupy świadczeń pozapłacowych można zaliczyć, np. możliwość wykonywania pracy w osobnym gabinecie i sam wystrój gabinetu, wskazujący na prestiż osoby, która go zajmuje.

Pod kątem podatkowym, nawet jeżeli inni pracownicy w organizacji muszą pracować w relatywnie gorszych warunkach, nie można mówić o powstaniu przychodu do opodatkowania dla kluczowego pracownika zajmującego osobny, doskonale wyposażony gabinet, gdyż mienie znajdujące się w gabinecie cały czas stanowi własność pracodawcy i w żaden sposób nie powiększa majątku podatnika. Kolejną grupą świadczeń pozapłacowych, które nie narzucają konieczności ich opodatkowania przez pracownika, są świadczenia z grupy tzw. Programów „praca-życie”, pozwalających łączyć życie zawodowe z prywatnym („work-life balance”). Do tej grupy należy zaliczyć możliwość elastycznego organizowania czasu i miejsca pracy, np. dłuższe przerwy wliczane do czasu pracy, podczas których pracownik ma prawo do zjedzenia posiłku poza siedzibą firmy bądź załatwienia drobnych spraw o charakterze prywatnym, wykonywanie pracy w ramach zadaniowego czasu pracy połączone z możliwością wcześniejszego wyjścia z zakładu pracy, a także kumulacja nadgodzin w zamian za dni wolne.

W powyższych przypadkach w żaden sposób nie można doszukać się dodatkowego przychodu do opodatkowania, gdyż nie występuje realne przysporzenie majątku dla podatnika, a taki Benefit dla niejednego zatrudnionego może się okazać bardzo cenny. Do atrakcyjnych świadczeń, które również nie stanowią przychodu dla pracownika, należy zaliczyć świadczenia związane z organizacją pracy i dostępem do wiedzy, takie jak np. możliwość posiadania własnego asystenta, pełen dostęp do zasobów wiedzy firmy i wpływ na ich kształt (prawo wyboru czasopism i książek specjalistycznych).

Niewątpliwie większość benefitów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w wyjątkowych wypadkach są zwolnione od podatku, nie można jednak zapomnieć o niektórych świadczeniach, które przez pracowników są bardzo pożądane i jednocześnie nie stanowią przychodu do opodatkowania. Umiejętny dobór tego typu świadczeń w organizacji pozwoli na uatrakcyjnienie wizerunku danego pracodawcy w oczach kadry pracowniczej, nie powodując dodatkowych obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Anna Celińska
Kancelaria Naworska Marszałek Płaza Sp. K.

Myślę, że każdy sportowiec, czy mówi o tym, czy nie, jest patriotą.

Czesław Lang

Pobierz wydanie 09/2019

Zobacz również

Strajk a wynagrodzenie za pracę i benefity

Wynagrodzenie za pracę jest przeważnie rozpatrywane jako podstawowe uprawnienie pracownika, nierozerwalnie związane ze świadczeniem pracy, stanowiąc jego odpowiedni ekwiwalent i przeciwwagę. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty wynagrodzenia, pracownik zaś nie będzie mógł skutecznie temu przeciwdziałać.

Dwie instytucje

Badania przeprowadzone we wrześniu 2017 r. roku przez Kantar TNS „Czy pieniądze szczęścia nie dają?” pokazują, że Polacy najwyżej cenią sobie wynagrodzenie i jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy zmianie zatrudnienia. Wśród innych aspektów mogących mieć znaczenie dla takiej decyzji znalazły się świadczenia pozafinansowe.

Sposoby regulowania świadczeń pozapłacowych

Pracownicze świadczenia pozapłacowe, czyli tzw. benefity pracownicze, stanowią istotną część wynagrodzenia pracownika. Instytucja ta nie została usankcjonowana w treści przepisów Kodeksu pracy, stąd ich wprowadzenie do systemu wynagradzania w sposób jasny i przejrzysty nierzadko wymaga wprowadzenia odpowiedniej regulacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.