Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Szkolenia menedżerów na symulacjach komputerowych

Symulacje biznesowe stają się coraz popularniejszą metodą rozwoju potencjału pracowników w firmach, w szczególności dotyczy to młodych talentów i menedżerów. Działy HR coraz odważniej sięgają po nowoczesne technologie, a pracownicy coraz chętniej korzystają z dostępnych narzędzi online. Coraz większą popularnością cieszą się symulacje biznesowe, które zabierają uczestników w inny, równoległy świat, w którym można ćwiczyć się w roli menedżera.

Komputerowe symulacje biznesowe są obecnie uznawane za jedną z najefektywniejszych metod rozwoju kompetencji biznesowych. Era grania dla nauki na dobre zagościła już w Stanach oraz na zachodzie Europy. W Polsce temat zastosowania gier na potrzeby szkoleń menedżerów jest coraz popularniejszy. I słusznie, bo podczas gry menedżer uczy się przy okazji dobrej zabawy i zaangażowania. A jeśli na projekt składa się rywalizacja z innymi zawodnikami, to już może być tylko ciekawiej. Dlatego grywalizacja podbija polski rynek szkoleniowy.

Nauka przez praktykę

Dzięki symulacjom uczestnicy mogą się uczyć na wszystkich poziomach tzw. piramidy wiedzy – od obserwacji i interpretacji danych i faktów, przez wyciąganie wniosków z doświadczeń i budowanie wiedzy, po zrozumienie istoty problemów. Warsztaty na symulacjach mogą stanowić niezwykle angażujące oraz realistyczne doświadczenie, zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. „Sukces w takich warunkach wymaga od uczestników zdolności myślenia, przewidywania, priorytetyzacji, dostosowania się do zmiennych warunków i wyciągania wniosków. Z drugiej strony te zdolności na nic się nie zdadzą bez umiejętności współpracy czy radzenia sobie z presją, porażką, niepewnością, dynamizmem otoczenia czy pułapką sukcesu” – twierdzi Łukasz Zawitkowski, ekspert ds. procesów decyzyjnych, współtwórca gier i symulacji dla biznesu, który swoją przygodę z grami zaczynał kilka lat temu w międzynarodowej symulacji Global Management Challenge.

Metoda symulacji opiera się na koncepcji nauki przez działanie, nauki przez praktykę. To również świetna okazja do zdobywania doświadczeń i wiedzy na temat bardzo ryzykownych decyzji i posunięć, ale bez ponoszenia realnych konsekwencji finansowych.

„Z moich doświadczeń z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów do rozwoju zdolności planowania strategicznego i podejmowania decyzji wynika, że są one szacunkowo trzykrotnie efektywniejsze, jeśli bierzemy pod uwagę relację nakładów do efektów, a sześciokrotnie – w relacji czasu do efektów” – twierdzi Błażej Jurewicz, współtwórca symulacji i prezes firmy doradczej AoV.

Korzyści z rywalizacji i współpracy

„W grze symulacyjnej chodzi nie tylko o suche kalkulacje i nastawienie na zysk, ale także o wyrafinowane elementy teorii gier oraz psychologii. Dodatkowo odpowiedni dobór członków zespołu, a następnie praca w nim jest namiastką odrywania roli kierownika w prawdziwej firmie. To przecież suma indywidualnych umiejętności członków stanowi o sile zespołu” – deklaruje Lesław Migalski, Georg Fischer Piping Systems, absolwent UW, który kilkukrotnie uczestniczył ze swoim zespołem w konkursie GMC.

Interaktywność w symulacjach powoduje, że są to wyjątkowo emocjonujące projekty dla uczestników. Gracze angażują się w grę, ponieważ czują, że mają wpływ na to, co się dzieje, to oni sterują firmą, wpływają

na rynek, na reakcje konsumentów, inwestorów. Celem takiej symulacji jest możliwie pełne oddanie codziennej pracy kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Dlatego grają specjaliści, menedżerowie, młode talenty, a nawet studenci. Grają, aby rozwijać umiejętności, wypróbować swoje strategie, zbierać nowe doświadczenia i rywalizować. W symulacji ponoszą odpowiedzialność za wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, od produkcji po obsługę klienta oraz pozyskanie inwestorów. Wcielenie się w rolę menedżerów daje też graczom okazję do sprawdzenia swoich zainteresowań oraz potencjału, np. osoby z działu HR mogą spróbować swoich sił w finansach lub produkcji.

Granie w zespołach interdyscyplinarnych, czyli złożonych z pracowników rożnych działów czy specjalizacji, przekłada się również na późniejsze współdziałanie w realnych sytuacjach. Sprzyja wymianie wiedzy i łamaniu barier, które nieraz wznoszą się pomiędzy działami w organizacjach. Granie w symulacjach umacnia koncentrację na jednej, wspólnej bramce, jaką jest wynik całej firmy.

Czas na granie

Zaawansowane symulacje komputerowe, ze względu na wysoki stopień rozbudowania procesu podejmowania decyzji i bardzo złożony mechanizm, wymagają od uczestników poświęcenia czasu i zaangażowania się w opracowanie planów działania. Analiza rynku, sytuacji przedsiębiorstwa, ocena szans i zagrożeń, ocena form ryzyka związanych z rożnymi decyzjami i możliwymi scenariuszami rynkowymi. Algorytmy komputerowe są bardzo złożone i dają nieskończoną liczbę możliwych rozwiązań.

Oczywiście czas na pracę nad podejmowaniem decyzji jest zawsze ograniczony, w przypadku projektów „na miejscu” czas na poszczególne zadania jest z góry określony. W ramach projektów online uczestnicy mają nieco więcej swobody, ponieważ sami decydują, ile czasu i kiedy poświęcą na pracę na symulacji. Tak jest m.in. w konkursie GMC, który w znacznej mierze opiera się na samodzielności uczestników, ich zorganizowaniu i umiejętności planowania pracy. Konkurs wymaga nie tylko czasu, ale i umiejętnego zarządzenia pracą w zespole (gra się w drużynach od 3 do 5 osób).

Jednak poświęcenie czasu na wirtualną naukę się opłaca. W badaniu przeprowadzonym wśród uczestników GMC, symulacji, która jest największą w Polsce (rocznie ok. 2500 uczestników), 91 proc. respondentów zauważa poprawę umiejętności analitycznych, 80 proc. potwierdza, iż lepiej zrozumiało, na czym polega planowanie strategiczne, a 70 proc. docenia poprawę współpracy w zespole. Wśród ankietowanych są pracownicy reprezentujący m.in. Bank Zachodni WBK, Orange, KPMG, PKN Orlen, Ericpol, P4, Real, MARS, Credit Suisse, AVON Cosmetics, TNT Express, BRE Bank, Statoil, Grupa PZU.

Na efektywność rozwiązań opartych na symulacjach wpływa kilka elementów. Po pierwsze, cechuje je wysoki poziom realizmu, po drugie, dynamiczne współzawodnictwo z innymi uczestnikami zwiększa poziom zaangażowania i motywacji uczestników, i po trzecie, symulacja to nauka przez odkrycia, których uczestnicy dokonują w procesie analizy scenariusza, swoich decyzji oraz ich wyników. Chęć zrozumienia sytuacji i zdarzeń, które zaszły w grze, motywuje graczy do poświęcania jej nawet dużej ilości czasu. I to właśnie ciekawość jest źródłem popularności symulacji.

Paulina Mazur
Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Wizerunku Pracodawcy
BIGRAM S.A.

2014-03-28 13:30 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): mazur, szkolenia komputerowe,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.