Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Motywacyjny potencjał Partnerstwa Biznesowego w działaniach rozwojowych

Wyniki drugiej edycji badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleń w polskich organizacjach, realizowanego przez Stowarzyszenie PSTD, potwierdzają spory potencjał w obszarze większego ukierunkowania na efektywność biznesową działań szkoleniowych.

Wciąż praktyka realizacji projektów szkoleniowo-rozwojowych pozostawia nie zagospodarowany obszar zarówno fazy wdrażania kompetencji po zajęciach dydaktycznych jak i samej ewaluacji, bez której nie da się skutecznie zarządzać projektem. Jednocześnie rok 2013, w sferze zarządzania ludźmi, w tym także zarządzania szkoleniami, upłynął pod znakiem szczególnego zainteresowania zagadnieniami partnerstwa biznesowego HR. Być może właśnie dlatego, wśród wniosków uzyskanych w wymiarze jakościowym badania, tak mocno została podkreślona rola osób zajmujących stanowiska HR Biznes Partnera w kontekście efektywności projektów rozwojowych, organizowanych w przedsiębiorstwach. Interesującym wątkiem okazuje się kwestia wymiaru motywacyjnego szkoleń i innych form rozwoju. Z jednej strony menedżerowie wciąż często traktują szkolenia, jako formę nagrody dla pracowników, ale w rozumieniu swego rodzaju bonusa, bardziej lub mniej oficjalnego. Przy takim podejściu wypaczeniu ulega jednak idea szkoleń w organizacji, które mają ją rozwijać i poprawiać jej rezultaty biznesowe. Okazuje się, że przy kulturze zarządzania ludźmi, w którą są wpisani HR Biznes Partnerzy, można tak projektować i zarządzać działaniami rozwojowymi pracowników, by jednocześnie zabezpieczyć bezpośredni wpływ na rezultaty biznesowe firmy ale też silnie wzmocnić motywację szkolonych ludzi.

Sensowność motywuje ludzi

Większość ludzi ma wyższą motywację do działań i zmian, które w ich mniemaniu są „sensowne”. Oznacza to, że HR Biznes Partner dbając o projektowanie szkoleń w ścisłym powiązaniu z potrzebami biznesowymi, precyzyjnie ustalając cele i zakres wpływu szkolenia na biznes oraz komunikując te cele wszystkim uczestnikom procesu zmiany szkoleniowej, ma szanse zbudować wysokie zaangażowanie pracowników biorących w tej zmianie udział. Wysoka motywacja pojawia się wówczas, jako naturalna konsekwencja takiego podejścia.

Ścisły związek z codziennymi zadaniami

HR Biznes Partner ma też możliwość zadbać o bardzo ścisły związek pomiędzy treściami szkoleniowymi i w efekcie zdobywanymi nowymi kompetencjami, a codziennością zawodową uczestników. Jeżeli działanie rozwojowe jest zaprojektowane dokładnie na kanwie specyfiki pracy, w jakiej działa na co dzień uczestnik szkolenia, to jego motywacja buduje się automatycznie za każdym razem gdy widzi, jak kolejny element szkolenia idealnie nadaje się do natychmiastowego wykorzystania w pracy. Widoczne korzyści osobiste stają się wówczas źródłem motywacji do zmiany szkoleniowej.

Premia od efektów

Przy projektach rozwojowych, które są rzetelnie oceniane pojawia się też odpowiedź na pytanie: „Ile i w jakim obszarze na szkoleniu zyskała firma?”. Pojawia się wówczas szansa podzielenia się korzyściami biznesowymi z poszczególnymi aktorami procesu szkoleniowego, w tym z uczestnikami szkolenia. Dodatkowy rodzaj bonusa, wynikający wprost z wartości dodanej projektu rozwojowego, staje się kolejnym bodźcem motywacji pracowników do efektywnego udziału w projekcie. HR Biznes Partner może zadbać również o ten aspekt „kontraktowania rezultatów” uczestnika szkolenia, a także trenera lub coach’a, który wspierał efektywność zachodzącej zmiany.

Biorąc pod uwagę rolę, jaką na rzecz poprawy sensowności realizowanych w firmach szkoleń może odegrać HR Biznes Partner, szczególnie cieszą kolejne inicjatywy Stowarzyszenia w tym obszarze. W 2014 rusza bowiem projekt wprowadzenia na rynku Standardu Partnerstwa Biznesowego w obszarze rozwoju. Jest on wprawdzie dedykowany głownie do trenerów i coach’ow, którzy działają na rynku, jako „wolni strzelcy”, ale na powstaniu tej elitarnej, promowanej przez PSTD, grupy certyfikowanych Partnerów Biznesowych HRD skorzystają na tym standardzie wszyscy uczestnicy rynku szkoleń i rozwoju.

Monika Ziaja
konsultant SEB w firmie 2C Consulting Sp. z o.o.
koordynator badania TDI w PSTD

Zobacz również: O motywowaniu i wystąpieniach

2014-01-27 14:11 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): ziaja,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.