Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Opinie pracowników o benefitach

Opinie pracowników o benefitach
Pracownicy o benefitach / Fot. istockphoto.com
Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak, w Polsce wyróżnia się ponad 60 rożnych rodzajów benefitów pracowniczych. Ich liczba z pewnością będzie rosła.

W krajach, gdzie od lat bardzo dobrze funkcjonuje gospodarka rynkowa, pakiet benefitów jest znacznie szerszy. Organizacja WorldatWork w USA wyróżniła aż 167 tak zwanych łącznych korzyści z pracy – Total Rewards. Poza rożnymi składowymi finansowymi amerykańskie organizacje dają pracownikom  możliwość skorzystania między innymi z masażu w miejscu pracy, ubezpieczenia dla zwierzątka domowego czy programu kontroli wagi.

Tak bogata oferta świadczeń pracowniczych jest następstwem szybkiego rozwoju gospodarki i coraz większej rywalizacji firm o pracowników. Pracodawcy amerykańskich organizacji, ale również i polskich, mają więc sporo możliwości, aby pozafinansowo wpływać na zaangażowanie swoich pracowników. Badania pokazują, że ta możliwość jest coraz częściej wykorzystywana. W 2012 r. 66 proc. ankietowanych pracowników zdeklarowało, że w ich firmach jest możliwość skorzystania ze świadczeń dodatkowych. W 2013 r. było to już 75 proc. badanych.

W kontekście przytoczonych danych organizacje muszą się zastanowić, jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji na świadczenia dodatkowe. Koszty te są rożne, w zależności od tego jaki pakiet firma oferuje swoim pracownikom oraz w jakim stopniu partycypują oni w ich finansowaniu. W badaniach firmy Sedlak & Sedlak poproszono respondentów, aby wskazali, jaki jest miesięczny koszt ich pakietu świadczeń. Najwięcej pracowników (29 proc.) zdeklarowało, iż otrzymuje pakiet o wartości poniżej 200 zł. Ponad pracowników (26,5 proc.) otrzymuje benefity o wartości od 201 zł do 400 zł. Natomiast 22 proc. pracowników otrzymuje benefity o wartości przekraczającej 800 zł.

Jak widać, w przypadku wielu organizacji nakłady ponoszone co miesiąc przez pracodawców na dodatkowe wynagrodzenia są spore. Dlatego pracownicy zatrudnieni w firmie nie powinni być jedyną grupą, do której skierowana jest oferta świadczeń. Warto pomyśleć o kształtowaniu wizerunku organizacji na zewnątrz właśnie poprzez wynagrodzenie.

W Stanach Zjednoczonych benefity są jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę podczas wyboru pracy. W Polsce potencjalni pracownicy firm mają ograniczoną możliwość sprawdzenia, jaki pakiet benefitów zostanie im zaoferowany w razie podjęcia pracy. Większość firm nie ma w zwyczaju informować o benefitach w swoich ofertach rekrutacyjnych. W 2013 r. 55 proc. respondentów odpowiedziało, że firmy nie zamieszczają w ofercie rekrutacyjnej informacji na temat przysługujących na danym stanowisku świadczeń, (68 proc. Firm z przewaga kapitału polskiego i 43 proc. firm z przewagą kapitału zagranicznego).

Niezwykle istotne z punktu widzenia skuteczności oferowanych świadczeń jest odpowiednie zarządzanie nimi w firmie. Samo stworzenie listy benefitów i zaoferowanie ich pracownikom może nie przynieść zamierzonego efektu. Zanim pakiet benefitów zostanie  wprowadzony w organizacji, należy zbadać oczekiwania pracowników. Według badań „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, bez względu na to, czy firma oferuje świadczenia dodatkowe czy nie, najbardziej pożądanymi benefitami są szkolenia, kursy zawodowe, podstawowa opieka medyczna i zajęcia sportowe. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie w firmie systemu kafeteryjnego, czyli systemu, w którym każdy z pracowników decyduje o tym, co ma wchodzić w skład jego pakietu świadczeń. W 2013 r. taką możliwość miała ⅓ ankietowanych. Zazwyczaj to pracodawca określa listę benefitów oraz kwotę, którą zatrudniony może na nie przeznaczyć

Jeżeli firma ma zdefiniowany pakiet benefitow przysługujący pracownikom, niezbędne jest badanie satysfakcji z oferowanego pakietu świadczeń. Badanie takie można przeprowadzić w tradycyjny sposób za pomocą ankiety czy rozmowy z pracownikiem. Można również skorzystać z bardziej nowatorskich rozwiązań. Nowością na polskim rynku jest internetowa platforma www.badaniaHR.pl, która służy do kompleksowego badania pracowników i organizacji online. Platforma ta umożliwia między innymi zbadanie satysfakcji z wynagrodzenia. Badanie dostarcza informacji na temat zadowolenia pracowników z poziomu i struktury wynagrodzenia oraz identyfikuje najbardziej wartościowe składniki wynagrodzenia, w tym świadczenia dodatkowe.

Pracodawcy powinni pamiętać, że oczekiwania i potrzeby pracowników są rożne. Ewoluują wraz z rozwojem gospodarki i dopasowują się do sytuacji rynkowej czy rodzinnej. Konieczne staje się więc bieżące kontrolowanie zadowolenia pracowników z przysługującego im pakietu świadczeń właśnie za pośrednictwem badań satysfakcji. Badania wskazują, że w tym obszarze firmy nie wykazują się dużą aktywnością. Według pracowników, tylko 22 proc. organizacji przeprowadza badanie satysfakcji z benefitów. Największy odsetek firm decydujących się na realizację badania przeprowadza je raz do roku.

Mówiąc o zmianach upodobań pracowników, warto zwrócić uwagę także na zmiany profilu i rotacje zasobów ludzkich w firmach. Katie Johnson w artykule How to make your benefits strategy work for generation Y informuje, że w 2014 r. prawie połowę światowego kapitału ludzkiego będzie stanowić pokolenie Y. Pracodawcy muszą się z tym zmierzyć. Poznać potrzeby pokolenia Y i jednocześnie mieć na uwadze oczekiwania wciąż prężnie funkcjonującego na rynku pracy pokolenia X. Zaproponować atrakcyjny z obu punktów widzenia pakiet świadczeń dodatkowych. Aby osiągnąć jak największą satysfakcję, konieczne będzie zróżnicowanie oferowanych pakietów, nie tylko ze względu na stanowiska.

Analizując satysfakcję pracowników z przysługującego im pakietu świadczeń, należy przede wszystkim sprawdzić, czy oferowane przez pracodawców benefity są postrzegane przez pracowników jako dodatkowa wartość. Często zdarza się, że pracownicy traktują otrzymywane benefity nie jako świadczenia dodatkowe, a bezwarunkowy element wynagrodzenia. Obowiązkiem firm jest informowanie pracowników o tym, że wszystkie oferowane świadczenia dodatkowe są w gruncie rzeczy dobrą wolą pracodawcy, zwłaszcza że 94 proc. Pracowników biorących udział w badaniu oceniło, iż rozumie informację, które są im przekazywane na temat oferowanych świadczeń. W tym celu można wykorzystać narzędzie, jakim jest Total Rewards Statement. Jest to dokument zawierający informacje na temat łącznych korzyści, tych finansowych i niefinansowych, które pracownik otrzymuje od pracodawcy.

Aby zwiększyć atrakcyjność benefitów w oczach pracowników, pracodawcy powinni zwracać uwagę nie tylko na zawartość pakietu świadczeń dodatkowych, ale i na jego wartość. Badania swoich pracowników o wartości przysługujących im benefitów. W 2012 r. było to tylko 18 proc.

Inną bardzo ciekawą kwestią przedstawioną w raporcie jest ocena konkurencyjności oferowanych świadczeń na tle innych firm. Opinie na ten temat nie są jednoznaczne. 51 proc. Ankietowanych pracowników oceniło ofertę świadczeń dodatkowych w swojej firmie jako gorszą niż te, które są oferowane przez konkurencję. W 2012 r. niezadowolonych pracowników było więcej. 53 proc. badanych zadeklarowało, że pakiet świadczeń oferowany w ich firmach jest gorszy od oferty innych organizacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że i w tym wypadku powodem niezadowolenia pracowników jest brak odpowiednich informacji na temat oferty pakietu świadczeń.

Świadomość pracodawców w obszarze świadczeń dodatkowych rośnie. Według badanych pracowników coraz większy odsetek pracodawców podejmuje aktywność w obszarze zarzadzania pakietami benefitów. Rośnie także świadomość i coraz wyższe są oczekiwania pracowników. Pozostaje pytanie, w jaki sposób pracodawcy reagują na pojawiające się wyzwania. Odpowiedź już w najbliższym czasie będzie można uzyskać z raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku”, w którym to pracodawcy wypowiedzą się na temat świadczeń dodatkowych funkcjonujących w ich firmach.

Kinga Tapa
specjalista ds. wynagrodzeń
Sedlak & Sedlak

Zobacz również: Benefity dla odchodzących pracowników

2013-08-29 09:23 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): opinie o benefitach, tapa,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.