Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Czy styl zarządzania ma płeć?

Czy styl zarządzania ma płeć?
fot. istockphoto
Pytanie dotyczące stylu zarządzania wiąże się nierozerwalnie z pytaniem o płeć mózgu. Czy mężczyźni i kobiety myślą inaczej? Czy inaczej komunikują się ze światem? Czy inaczej przetwarzają dane i w rezultacie inaczej działają? Odpowiedzią na te pytania są badania nad morfologiczną budową mózgu obu płci.

Mężczyźni i kobiety są sobie równi, ale są różni. Można powiedzieć, że obie płcie są sobie równe jedynie ze względu na wspólną przynależność do tego samego gatunku homo sapiens.
Kobiety i mężczyźni widzą i odczuwają różne rzeczy w odmienny sposób i odmiennie na nie reagują. W pewnym sensie świat oznacza dla każdej płci co innego. Na to, jak myślimy, uczymy się, widzimy, odbieramy zapachy, odczuwamy, porozumiewamy się, kochamy, walczymy, odnosimy sukcesy i ponosimy porażki, ma wpływ budowa mózgu.
Mózg, narząd najważniejszy dla ludzkich emocji i działań, jest u obu płci zbudowany nieco inaczej. Przetwarza on informacje w różny sposób, co daje w efekcie odmienne percepcje, preferencje i zachowania.
Naukowcy od stu lat starają się wyjaśnić te różnice. Początkowo metody badań nad płciowo zdeterminowanymi odmiennościami mózgów były dość prymitywne, podobnie jak przyjęte w tych badaniach założenia. Jedno z badań oparte było na centymetrze krawieckim: minimalnym wymogiem dla profesora chirurgii powinien być obwód głowy rzędu 52–53 cm; poniżej 52 cm nie można było oczekiwać żadnej znaczącej działalności intelektualnej, a poniżej 50,5 cm nie można było oczekiwać normalnego poziomu inteligencji.
Lata 60. XX w. przyniosły rozwój badań nad mózgiem. Paradoksalnie, odkrycie neurologicznych różnic między płciami zbiegło się w czasie z okresem, kiedy w polityce najgłośniej negowano ich istnienie i robiły to głównie same kobiety.

PŁEĆ MÓZGU
Kiedyś zakładano, że rodzimy się neutralni płciowo, a to, co determinuje nasz model umysłowości, to uwarunkowania społeczne, że biologia ma stosunkowo niewielki wpływ na nasze zachowania i postawy.
Społeczeństwo, w którym dorastamy, owszem, ma na nas wpływ, ale polega on w zasadzie na wzmacnianiu naturalnych różnic biologicznych.
Mózg ludzki zaczyna się kształtować wedle męskiego lub kobiecego wzorca na przełomie 6. i 7. tygodnia po zapłodnieniu. Geny decydują o naszym ośrodku płci, czyli naszej płciowej tożsamości, ale już za nasze preferencje seksualne i ośrodki ról płciowych, czyli za charakter zachowań (agresja, uległość, odwaga, bojaźliwość), odpowiadają hormony. Naturalny model mózgu jest żeński. Jeśli płód jest genetycznie żeński (XX), podstawowy schemat mózgu nie ulega żadnym zasadniczym zmianom i mózg rozwija się według schematu kobiecego.
W przypadku chłopców, aby naturalnie żeńską strukturę mózgu zmienić w schemat męski, potrzebne jest radykalne działanie męskich hormonów – androgenów. W momencie, kiedy mózg zaczyna się formować, płód płci męskiej (XY) poddany zostaje działaniu potężnej dawki testosteronu, czterokrotnie wyższej niż poziom, osiągany w okresie niemowlęcym i dziecięcym.
Hormony męskie zmieniają sposób ułożenia sieci połączeń w mózgu, umysł się maskulinizuje.
Drugim przełomowym momentem rozwoju osobnika płci męskiej jest okres dojrzewania. Podczas rozwoju mózgu w łonie matki hormony kontrolują powstawanie schematu sieci neuronów. Potem, w okresie dojrzewania, hormony uruchomią sieć, którą wcześniej stworzyły.

RÓŻNICE MORFOLOGICZNE MÓZGU KOBIETY I MĘŻCZYZNY
Sprawność człowieka w określonej dziedzinie zależy od tego, w jakim stopniu odpowiedni obszar w mózgu jest wyraźnie przeznaczony do pełnienia określonej funkcji – czy funkcja ta jest skupiona, czy rozproszona.
U kobiet funkcje językowe są skupione i koncentrują się z przodu lewej i prawej półkuli. U mężczyzn funkcje językowe są rozproszone i umieszczone są z przodu i z tyłu tylko lewej półkuli.
Orientacja przestrzenna u mężczyzny skupiona jest na dużym obszarze z przodu prawej półkuli; u kobiety znajduje się z tyłu mózgu.
U mężczyzny reakcje emocjonalne zlokalizowane są tylko w prawej półkuli, u kobiet obecne są w obu półkulach.
Różnice męsko-damskie występują także w budowie ciała modzelowatego, wiązki włókien łączących lewą i prawą połowę mózgu zapewniających wymianę informacji między półkulami. U kobiet spory obszar ciała modzelowatego jest grubszy i bardziej bulwiasty. Także u kobiet występuje więcej połączeń tworzących ciało modzelowate, dochodzi więc do wymiany większej ilości informacji. Im więcej ludzie mają połączeń między lewą i prawą półkulą, tym płynniej i lepiej mówią; dlatego kobieta chce słyszeć o miłości, a mężczyzna, by wyrazić uczucie, myje jej samochód.

SCHEMAT MĘSKI I SCHEMAT KOBIECY
Kobieta mocniej reaguje na bodźce zmysłowe, gdyż jej mózg jest lepiej przystosowany do wyłapywania informacji zmysłowych oraz do łatwiejszego łączenia tych informacji ze sobą i dostrzegania relacji między nimi.
Dlatego kobiety lepiej wychwytują sygnały społeczne, odbierają subtelności znaczeń na podstawie np. różnych elementów mowy pozawerbalnej oraz przywiązują większą wagę do życia osobistego i relacji międzyludzkich.
Kobiety mają większą łatwość wysławiania się, lepiej wypadają w testach sprawności werbalnej niż mężczyźni. Lepiej od nich słyszą, bo mają większą wrażliwość na dźwięk, lepiej widzą w nocy, są bardziej wrażliwe na czerwony koniec spektrum barw światła i odróżniają więcej odcieni czerwieni, mają szersze pole widzenia, tj. odbierają większy obraz. Kobiety mają odmienny zmysł smaku – są bardziej wrażliwe na smak gorzki, a słodycze wolą bardziej skondensowane i w większych ilościach. Nosy kobiet są także wrażliwsze.
Mężczyźni wykazują się większą sprawnością w tym, co wymaga uzdolnień przestrzennych; lepiej czytają mapy, kobiety lepiej czytają ludzi.
Ich świat to świat przedmiotów, nie relacji. Podchodzą pragmatycznie do życia i problemów.
Są agresywniejsi, pewniejsi siebie, chętniej współzawodniczą.
Uczucia mężczyzna pokazuje w działaniu. Ceni wartości ekonomiczne, polityczne, teoretyczne.

STYL ZARZĄDZANIA
Kobiety i mężczyźni śmieją się z innych rzeczy i inne rzeczy ich denerwują, widzą świat przez pryzmat innych wartości, innych zasad, innych priorytetów. Płeć mózgu determinuje to, co ich motywuje oraz sprawia, że „chce im się chcieć”.
Poznanie tych różnic i odpowiednie reagowanie na nie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Pozwala także docenić i wykorzystać różnice między płciami do rozwoju i budowania określonej kultury firmy.

MAGDALENA MALICKA
praktyk biznesu, trener rozwoju osobistego, master business & life coach, wykładowca Akadeamii Leona Koźmińskiego, szef programowy Studia Komunikacji Rozwoju i Zmiany,
biuro@magdalenamalicka.pl

2018-05-08 08:53 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.