Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Dlaczego z pracy odchodzą „perełki”?

Dlaczego z pracy odchodzą „perełki”?
fot.istockphoto
Nagła zmiana zachowania wzorowego pracownika objawiająca się wycofaniem z dyskusji podczas firmowych zebrań i spotkań w pomieszczeniu socjalnym, spadek wydajności jego pracy i wzrost ilości pomyłek, spóźnianie się do pracy i chroniczne zmęczenie, coraz częściej pojawiający się gniew i frustracja oraz opór przed zmianami w firmie to sygnały, których nie można przeoczyć. Najczęściej prowadzą one do pojawienia się na biurku szefa zwolnienia lekarskiego lub wypowiedzenia.

Zwalnianie się z firmy kluczowych dla niej pracowników i związane z tym koszty to rutyna przy prowadzeniu biznesu. Warto jednak zawczasu zadbać o specjalistów na tyle, by nie tracić ich przez błędy popełniane ze strony menedżerów lub kulturę pracy firmy nastawionej na liczby, a nie na człowieka. Chcąc uniknąć rotacji i ogromnych kosztów związanych z rekrutacją oraz z przeszkoleniem nowego pracownika, należy poznać najczęstsze powody wpływające na decyzję o rezygnacji z pracy.

WYNAGRODZENIE
Sytuacja osób, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową w danej branży, jest zwykle trudna. Najczęściej występującym w takim przypadku wynagrodzeniem jest pensja minimalna (obecnie 2100 zł brutto), bez dodatków w postaci premii uznaniowej. Jeśli pracownik nabędzie doświadczenie i zdobędzie wiedzę praktyczną, a jego wynagrodzenie mimo starań pozostanie na tym samym, niskim poziome co na początku, będzie to jeden z głównych powodów jego przejścia do konkurencji, która za jego umiejętności zapłaci adekwatne wynagrodzenie.

BRAK UZNANIA I DOCENIENIA
Świadomość, że zaangażowanie w pracę jest zauważane przez przełożonych, to bardzo ważny motor napędowy. Nie chodzi tu o dziękowanie z ich strony za każdą czynność, ale o pochwały za osiągnięcie sukcesu, np. w postaci wprowadzenia nowego pomysłu, który zwiększył zyski lub przyspieszył wykonywanie określonych zadań. Niestety, menedżerowie często zapominają o tym, by pokazać swojemu podwładnemu, że są z niego zadowoleni i doceniają wkład, jaki wnosi do firmy. Jeśli pracownik czuje, że jego sukcesy nie są zauważane, a dodatkowo przy każdym błędzie wymierzana jest surowa kara lub przeprowadzana rozmowa dyscyplinująca, jest to kolejny powód do tego, by poszukać szefa, który doceni wysiłek, bo na dłuższą metę takie traktowanie spowoduje ogromny spadek motywacji i chęci do pracy.

RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
Zła atmosfera, brak współpracy czy po prostu odpowiednich relacji pozwalających czuć się dobrze w pracy jest kolejnym ważnym i wystarczającym sygnałem do tego, by zmienić otoczenie. Każdy chciałby do pracy przychodzić z przyjemnością i mieć do kogo się odezwać, a nie czuć się osaczonym przez skłócony ze sobą zespół ludzi, w którym dochodzi do kierowania kąśliwych uwag.

NIEDOPASOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA DO STANOWISKA LUB BRAK MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Pracownik oddelegowany do pracy, której nie lubi lub też po prostu na której się nie zna, będzie się męczył przy jej wykonywaniu, popełniając liczne błędy, przez co straci motywację. Obowiązki będą przez niego wypełniane do momentu, w którym nie pojawi się realna szansa na ucieczkę. Szczególnie często zdarza się to wtedy, kiedy przełożony nie zna swoich pracowników, a więc ich umiejętności, predyspozycji czy cech charakteru.
Kolejnym przykładem może być ambitny pracownik, który oczekuje możliwości rozwoju przez doskonalenie swoich umiejętności czy nabywanie nowych. Jeśli nie ma on wyznaczonej przez pracodawcę odpowiedniej ścieżki kariery, a jedyne szkolenia, na które może się wybrać, to te odbywane we własnym zakresie, pojawia się rutyna, która na dłuższą metę zmusi go do odejścia. Stanie w miejscu przez długi czas będzie dla niego męczące, napawając go przeświadczeniem, że cofa się w rozwoju i traci swój cenny czas.

NADMIAR PRACY, STRES I BRAK RÓWNOWAGI
Firmy, które stawiają obowiązki zawodowe wyżej niż prywatny czas pracownika i jego potrzeby, nie działają na swoją korzyść. Zbyt duża ilość obowiązków prowadząca do nadgonadgodzin i pracy zabieranej do domu powoduje nie tylko frustrację i stres, lecz także podawanie w wątpliwość własnych umiejętności. Pojawiają się bowiem myśli, że być może ktoś inny dałby sobie ze wszystkim radę. Przy długotrwałym braku równowagi i stresie trwającym przez kilka miesięcy wycieńczony pracownik może podjąć decyzję o odejściu, nawet wtedy, kiedy otrzymuje adekwatne do stanowiska wynagrodzenie.

BRAK PRZESTRZENI I SAMODZIELNOŚCI
Zupełnie zrozumiałe jest to, że kiedy przychodzi do firmy nowa osoba, to proces jej wdrażania trwa przez co najmniej kilka miesięcy. Należy wtedy nie tylko ją uczyć, lecz także kontrolować każdy krok, aby mieć pewność, że realizuje zadanie tak, jak należy, i za jakiś czas będzie mogła je wykonywać samodzielnie. No właśnie ‒ samodzielnie. Jeśli nadmierna kontrola się nie kończy i mimo rocznego lub kilkuletniego doświadczenia pracownik musi tłumaczyć się z każdej decyzji, nie jest to dla niego komfortowa sytuacja, szczególnie gdy posiada on wiedzę i wysokie umiejętności. Bardzo ogranicza to taką osobę, ale również świadczy o braku zaufania ze strony szefa.  

MARCIN KOJRO
prezes Support Solutions, sp. z o.o.,
marcin.kojro@reinforce.pl 

Bibliografia:
– http://hrstandard.pl/2015/12/31/10-powodow-przezktore- pracownicy-odchodza-z-pracy/
– https://www.hbrp.pl/b/trend-prawdziwe-przyczyny- -odchodzenia-z-pracy/Nq3REXLj
– Branham L., „7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy”, przeł. A. Rogalińska, Studio EMKA 2010. 

2018-04-16 15:24 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.