Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Wyzwanie dla programów wellbeingowych

Wyzwanie dla programów wellbeingowych
fot.istockphoto
Aktualnym wyzwaniem dla organizacji jest coraz silniejszy i bardziej widoczny rynek pracownika. Według prognozy Narodowego Banku Polskiego z listopada (Jabłonowski i in., 2017) stopa bezrobocia miała obniżyć się do 4,7 proc. do końca 2017 r., a pod koniec 2018 wynieść już 4,1 proc. Porównując te dane do prognoz z lipca, gdzie zakładano bezrobocie pod koniec 2017 na poziomie 4,9 proc. oraz 4,3 proc. w 2018, widać wciąż malejący trend. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w listopadzie 2017 wyniosła 4,5 proc., czyli w rzeczywistości jest jeszcze niższa, niż zakładał NBP.

Zjawisko to wiąże się ze stabilnością zatrudnienia oraz wciąż przybywającymi ofertami pracy. Taka sytuacja w Polsce wymaga od pracodawcy wyróżnienia się, co może zostać osiągnięte dzięki dopasowanej do potrzeb pracowników ciekawej ofercie benefitów.
Według raportu Deloitte „HR Technology Disruptions for 2018” (Bersin, 2017) i dziesięciu przewidywanym zmianom zadbanie o samopoczucie pracownika będzie jednym z kluczowych wyzwań. Autor wskazuje, że nie tylko działy HR powinny szukać narzędzi do zwiększania produktywności. Zadaniem pracodawcy będzie zastanowienie się, jak odpowiedzieć na potrzeby pracowników, którymi są: zachowanie uważności w miejscu pracy i dobrego stanu psychofizycznego poprzez odpowiedni sen czy jedzenie. „Forbes” (Schawbel, 2017) również wskazuje, że finansowy i psychologiczny dobrostan stanie się priorytetem w 2018 r. Aż 84 proc. pracowników odczuwa fizyczne, psychiczne czy też ujawniające się na poziomie zachowania symptomy złego samopoczucia. Symptomy obniżonego nastroju lub depresji mogą skutkować nieobecnością w pracy. Szacuje się, że jest to ok. 5 dni oraz 11,5 dnia ograniczonej produktywności na przestrzeni trzech miesięcy.
W skali roku są to koszty rzędu 200 milionów opuszczonych dni pracy w Stanach Zjednoczonych i 17 do 44 bilionów dolarów straty w produktywności.

KONKURENCYJNOŚĆ PAKIETU BENEFITÓW
Pracodawcy aktualnie oferują ubezpieczenie zdrowotne, karnety na siłownie, wyjścia do teatrów, dopłaty do posiłków w pracy, wsparcie w rzuceniu palenia czy masaże w miejscu pracy. Widać pewną różnorodność w wyborze benefitów, jednak czy rzeczywiście tego oczekują pracownicy?
W związku z niskim bezrobociem ważne jest zmniejszenie rotacji pracowników poprzez uatrakcyjnienie miejsca pracy. Działy HR będą mierzyć się ze znalezieniem takich rozwiązań i propozycji, które będą bardziej spersonalizowane, a co za tym idzie lepiej dopasowane do potrzeb. Personalizacja programów wellbeingowych to wyróżnik na rynku pracy.

1 KROK: ZIDENTYFIKUJ POTRZEBY
Z badań przeprowadzonych przez CEBOS w 2016 r. wynika, że Polacy najbardziej cenią zdrowie zaraz po szczęściu rodzinnym – 57 proc. Zachowanie, które w najwyższym stopniu przekłada się na zdrowie, to odżywianie – 48 proc. Rośnie popularność prozdrowotnego stylu życia – o 27 proc. od roku 1993. Zaraz po zdrowiu cenną wartością jest spokój ducha – 52 proc. Jeśli właściwe odżywianie przekłada się na zdrowie, to z kolei unikanie sytuacji stresujących związane jest z wypełnianiem potrzeby spokoju – 30 proc. W tych samych badaniach Polacy przekazują odpowiedzialność za zdrowie na osoby trzecie – państwo. Można sądzić, że być może pracownicy również oczekują od pracodawcy większej troski o ich zdrowie. Zaskakującym faktem jest tendencja wzrostowa od 1993 roku, gdzie 74 proc. osób brało odpowiedzialność za zdrowie, a w 2016 już tylko 55 proc.
Opinię o popularności prozdrowotnych zachowań częściej niż inni wyrażają młodsi respondenci – w wieku od 18 do 34 lat (75 proc.–78 proc.), czyli pokolenie Y i Z. Niedługo to ta część społeczeństwa będzie stanowić większość pracowników organizacji, warto więc tworzyć programy benefitów skierowane do tej grupy odbiorców.

2 KROK: ZDECYDUJ SIĘ NA WYRÓŻNIK
Powoli standardem w dużych organizacjach jest prywatna opieka zdrowotna czy karnet na siłownię. To właśnie te firmy będą konkurować o pracowników. Taka oferta zaspokaja po części kluczową potrzebę, jaką jest troska o zdrowie, jak jednak odróżnić się od innych firm?
Odpowiedzią może być profilaktyka i wprowadzanie głębszej zmiany, która rozwiązuje problem „dbania o zdrowie”. W poprzednich artykułach z cyklu zostały wskazane możliwe działania organizacji wspierające pracowników w budowaniu długoterminowo dobrostanu psychofizycznego:
– zmiana środowiska pracy oddziałująca na wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych,
– programy rozwojowe promujące zdrowie,
– wyposażanie pracownika w zdolności do zarządzania emocjami.
W przytaczanych badaniach zdrowie oraz spokój ducha to jedne z najważniejszych wartości. Dwie pierwsze zaspokajają potrzebę zdrowia, która może zostać przeniesiona na życie prywatne. Treningi zarządzania emocjami z kolei przyczyniają się do poprawy samopoczucia (badania własne niepublikowane), co przynosi pracownikom spokój ducha. Zwrotem z inwestycji w tego typu działaniach rozwojowych jest wzrost zadowolenia i spokój, ale również ograniczenie zachowań niekorzystnych w organizacji.
Obecnie ok. 40 proc. pracodawców uważa inicjatywy wellbeingowe za priorytet w strategii budowania benefitów dla pracowników. To ogromna szansa na zbadanie tego obszaru. Tworzenie profilaktycznych inicjatyw oraz narzędzi pomoże w dłuższej perspektywie wesprzeć pracowników, zanim pojawią się większe problemy psychofizyczne (Bruce, 2018).

3 KROK: UMOŻLIW PERSONALIZACJĘ
Na podstawie badań można obserwować trendy w zmieniających się potrzebach społeczeństwa i wytyczać kierunki poszukiwania zmian w systemach benefitów. Pozwala to stworzyć wachlarz benefitów dla pracowników, tak aby ograniczony wybór był udogodnieniem. Jednak każdego pracownika należy potraktować jako indywidualną jednostkę poprzez umożliwienie wyboru pakietu benefitów skrojonych na miarę. Dzięki takiemu podejściu pracownik czuje się ważny dla organizacji. Postrzegane wsparcie od organizacji wiąże się z lepszym wykonaniem pracy i niższym poziomem stresu, warto więc dokonać tego wysiłku (George, Reed, Ballard, Colin i Fielding, 1993).

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SPERSONALIZOWAĆ OFERTĘ?
Interesującym rozwiązaniem jest stworzenie platformy lub aplikacji służącej do wymiany informacji między pracownikami a działami HR. Zaoszczędza to czas obydwu stron, jak również pozwala pracownikowi dokonać świadomego wyboru. Ważne, aby do każdego benefitu został zamieszczony opis przyjazny dla użytkownika: nakreślony cel, korzyści z korzystania, czas i warunki.
Oferta benefitów pozwoli wyróżnić pracodawcę, ale również sprawi, że obniżą się koszty pracy w organizacji. Program wellness dla pracowników w Stanach Zjednoczonych kosztuje przeciętnie 132 dolary na rok a organizacja oszczędza na tym 294 dolary rocznie (Baicker, Cutler, Song, 2010). Skąd oszczędności? Ze zmniejszenia dni nieobecności. Te wyniki pokazują, że warto inwestować w zdrowie pracownika.

KATARZYNA WOJTKOWSKA
coach IC, trener PTP, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator programów wellbeingowych dla organizacji Edukacja Żywieniowa.PL 

Bibliografia:
– Baicker K., Cutler D., Song Z. (2010), Workplace wellness programs can generate savings, Health affairs, 29(2), 304‒311.
– Bersin J. (2017), HR Technology Disruptions for 2018: Productivity, Design, and Intelligence, Deloitte Consulting LLP.
– Bruce Ch. (2018), How employers should approach their benefits program in 2018. HR Technologist. Pozyskano z: https://www.hrtechnologist.com/articles/employee-benefits/ how-employers-should-approach-their-benefitsprogram- in-2018/
– CEBOS (2016), Komunikat z badań, nr 138/2016. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16. PDF
– Eurostat (2017), Harmonised unemployment rate by sex. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table &language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
– George J.M., Reed T.F., Ballard K.A., Colin J. i Fielding J. (1993), Contact with AIDS patients as a source of work-related distress: Effects of organizational and social support. „Academy of Management Journal”, 36, 157‒171.
– Jabłonowski J., Raszkowska S., Saczuk K., Skibińska M., Strzelecki P., Wyszyński R. (2017), Raport o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych, Narodowy Bank Polski, 3/17. Pozyskano z: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_ pracy/rynek_pracy_2017_2kw.pdf 
– Schawbel D. (2017). 10 Workplace trends you’ll see in 2018. „Forbes”. Pozyskano z: https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2017/11/01/10-workplace-trends-youll-seein- 2018/#5d222c364bf2

2018-03-22 08:18 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.