Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Co dwie głowy, to nie jedna

Co dwie głowy, to nie jedna
Dr Monika Gromadzka - andragog, trener, konsultant, pracuje w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ambasadorka EPALE

W ciągu całego naszego życia byliśmy, jesteśmy i będziemy członkami niezliczonej ilości grup. W grupach tych funkcjonują pewne zasady (czasem niepisane), pewne akceptowalne wzory zachowań, wartości, misje, wizje itp. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że społeczności są miejscami uczenia się.
W istocie jednak uczenie się jest procesem społecznym, co zostało już wielokrotnie potwierdzone w badaniach specjalistów. Tworzenie uczących się społeczności, w których praktycy w sposób nieformalny, z dala od sal szkoleniowych, mogliby się rozwijać, zostało też dostrzeżone przez świat zawodowy1. Oczywiście, aby uczenie się przebiegało pomyślnie i rzeczywiście przyniosło korzyści zarówno członkom grupy, jak i firmie, w której oni pracują, warto dokładniej przyjrzeć się temu, jak funkcjonują podobne grupy. W uczących się społecznościach kluczowymi elementami są współpraca i zaangażowanie, a grupy te często działają na zasadzie wymiany. Ważne jest też budowanie poczucia bezpieczeństwa, tak aby uczestnicy gotowi byli na udzielanie i przyjmowanie feedbacku. Osobną kwestię stanowi motywacja – jeśli pracownicy będą przymuszeni do uczestnictwa w grupie, jeśli nie pokażemy im bezpośredniego pozytywnego wpływu na ich pracę czy ich samych oraz nie odwołamy się do ich wartości i potrzeb, to po jakimś czasie proces uczenia się może po prostu stać się nieefektywny. Oczywiście oprócz tworzenia własnych społeczności uczących się można wziąć pod uwagę uczestnictwo w tych już istniejących. Mają one najczęściej charakter nieformalny, powstają przy organizacjach pozarządowych, instytucjach edukacyjnych czy religijnych bądź są inicjowane przez osoby prywatne. Od wielu lat bardzo prężnie działają również grupy spotykające się wirtualnie (YouTube, Second Life, grupy na Facebooku). Kilka lat temu także instytucje państwowe i międzynarodowe dostrzegły potencjał uczących się społeczności. Tak właśnie powstała platforma EPALE – wielojęzyczna i bezpłatna witryna internetowa dla kadry edukacji dorosłych, stworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem, który przyświecał tej inicjatywie, było stworzenie miejsca dla specjalistów (praktyków i/lub teoretyków) zajmujących się szeroko rozumianą edukacją ludzi dorosłych. Stąd na platformie jest szereg narzędzi, które umożliwić mają komunikację i tworzenie własnych grup. Można zapisać się do już istniejących społeczności praktyków z różnych krajów wybrać jedną z grup polskich („HRLab”, „Pogromcy mitów rozwojowych”, „E-learning”, webinary i szkolenia przez internet” czy „Ewaluacja zorientowana na użyteczność”), ale można także – dzięki funkcji Collaborative Space (czyli Prywatna Przestrzeń Współpracy). Na platformie EPALE można ponadto uzyskać aktualne informacje o tym, co dzieje się w Europie: o trendach w świecie edukacyjnym i zawodowym, eventach oraz problemach, wyzwaniach czy osiągnięciach kolegów z innych krajów. Każdy zarejestrowany uczestnik może sam dodać wpis na blogu, komentować treści innych, dodawać własne materiały (szczególnie przydatna opcja, gdy budujemy swoją profesjonalną markę) czy wreszcie poinformować społeczność o ciekawych kursach, warsztatach, seminariach czy konferencjach, w których warto wziąć udział.
Ogromnym plusem społeczności uczących się, także tej skupionej wokół platformy EPALE, jest fakt, że członkowie samodzielnie decydują o włączaniu się w aktywność edukacyjną (dodawanie komentarzy, dzielenie się wiedzą), mają możliwość planowania i organizowania procesu uczenia (korzystają m.in. z wyszukiwarki aktywności edukacyjnych) oraz są odpowiedzialni za treści, które przekazują. Wszystko to wpływa na nasze poczucie sprawstwa, zwiększa naszą odpowiedzialność za własny rozwój, ale też buduje naszą markę w gronie innych praktyków.
Jako osoba mocno zaangażowana w rozwój EPALE serdecznie zapraszam wszystkich, który chcą doskonalić umiejętności i promować swoje interesujące pomysły, do współtworzenia społeczności EPALE. 

Przypis:
1 Patrz m.in.: http://blog.bersin.com/from-e-learning-to-we-learning

*tekst promocyjny

 

2017-11-22 08:43 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.