Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Koncentruj się na zasobach, nie na brakach

Koncentruj się na zasobach, nie na brakach
fot.istockphoto
Poczucie obfitości, obok poczucia własnej wartości, pozytywnego myślenia, proaktywności, spójności wewnętrznej, stanowi jedną z cech charakteru, znajdującą się w centrum zainteresowań logodydaktyki, koncepcji wspierającej rozwój człowieka. Logodydaktyka, stworzona przez Iwonę Majewską-Opiełkę pod wpływem logoterapii prof. Viktora Frankla, opiera się na właściwie rozumianej skuteczności działania i permanentnym rozwoju.

Poczucie obfitości nie tylko jest najrzadziej omawianą cechą spośród wyżej wspomnianych, lecz także budzi sporo kontrowersji. Być może dlatego, że tak naprawdę jest czymś mało uchwytnym, nienamacalnym i trudnym do przełożenia na płaszczyznę zawodową.
Poczucie obfitości jest niczym innym jak wiarą w to, że wystarczy dla nas dóbr, na których nam zależy. To zdolność do odczuwania wdzięczności za to, co się ma, i spokojne dążenie do realizacji własnych pragnień. Poczucie obfitości to świadomość bogactwa tego świata, a także własnych zasobów. To koncentracja na dostatku rzeczy, pomysłów, sposobów. To podejście do życia i świata pozbawione lęku, oparte na wierze w siebie i współpracy z wszechświatem. To skoncentrowanie się na obfitości świata i nas samych w tym świecie, a nie na braku. Ale jak się ma współpraca ze wszechświatem do klienta, który odrzucił moją ofertę i podpisał kontrakt z konkurencją, albo kiedy wymarzone stanowisko pracy, o którą się ubiegaliśmy, otrzymał ktoś inny?
Kluczem do działania w myśl poczucia obfitości w sytuacjach kryzysowych jest koncentrowanie się nie na braku, a na zasobach właśnie. Bo jeśli wierzymy w swoje zasoby i jesteśmy proaktywni, niepodpisany kontrakt może być dla nas szansą… Odrzucenie naszej oferty pracy może dać nam dodatkową motywację, aby założyć swoją firmę albo zmienić zawód.

Dlaczego nie?
Nie ma sytuacji biznesowej, w której nie możemy zastosować nieszablonowego rozwiązania. Bo jeśli mamy poczucie obfitości, nie boimy się kryzysu, utraty klientów, utraty pieniędzy, pracy. Dlaczego? Dlatego że posiadam odpowiednie zasoby, które w każdej sytuacji pozwolą mi osiągnąć zamierzone efekty.

Nasze zasoby:
1. fizyczne, materialne ‒ czyli zdolność do zgromadzenia potrzebnych środków (własnych lub pożyczonych),
2. mentalne, intelektualne ‒ czyli pomysły, umiejętności już zdobyte i te, które zdobyć można albo te, które możemy otrzymać od innych ludzi jako źródło umiejętności lub pomysłów,
3. nadzwyczajne, czyli to, co nie mieści się w żadnej z tych kategorii, a jednak istnieje – np. szczęśliwe przypadki, dobre niespodzianki, sprzyjający układ rzeczywistości.

W jaki sposób budować poczucie obfitości? Oto kilka wskazówek:
– Starannie dobieram słowa, używając tych, które programują obfitość: nie potrafię, nie umiem versus zrobię, spróbuję, nauczę się, pieniążki versus pieniądze.
– Szukam rozwiązań, koncentrując się na zasobach dóbr, pomysłów, relacji z innymi ludźmi.
– Okazuję wdzięczność za to, co wokół mnie. Za koleżanki, kolegów z pracy, za reklamacje klientów, dzięki którym możemy się rozwijać.
– Postrzegam klientów jako moich partnerów, dzięki którym tworzę wyjątkowe wartości.
– Dzielę się tym, co posiadam, działam w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, daję napiwki.
– Pomagam innym, dzielę się wiedzą i akceptuję oraz szanuję konkurencję.
– Cieszę się z sukcesów innych, gratuluję im i inspiruję się dokonaniami innych.
– Systematycznie oszczędzam.
– Pracuję nad poczuciem własnej wartości.
– Uważam na swoje myśli, przestawiam je natychmiast, kiedy sobie uświadomię, że myślę w kategorii braku i lęku.
– Działam w kierunku lepszych zarobków, realizacji własnych pragnień.

Koncentruję się na tym, na co mam wpływ, nie zazdroszczę. Poczucie obfitości buduje się przez świadome podejście do wszelkich nadchodzących do nas informacji, do ich weryfikowania i uzupełniania o własną wiedzę oraz szukania tzw. „trzeciego wyjścia”.

AGNIESZKA KAZUŚ-MUSIAŁ
Prezes Zarządu DBL Polska Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o
agnieszka.kazus-musial@dbl.com.pl

2017-07-13 10:14 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.