Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Pracodawca może skutecznie zmniejszać stres pracowników

Pracodawca może skutecznie zmniejszać stres pracowników
fot.istockphoto
Stres w pracy jest związany z szeregiem negatywnych skutków na poziomie pracownika, a także organizacji. Konsekwencjami są mniejsza produktywność, zwiększona absencja, wzrost kosztów związanych z zachorowaniami i wzrost liczby wypadków. Skuteczne przeciwdziałanie stresowi powinno zatem obejmować działania zarówno organizacyjne, jak i indywidualne.

Współczesne tempo życia i systemy produkcji czy wszelkiego rodzaju usług stają się źródłem napięć, które w efekcie wzmacniają czynniki powodujące stres. Jest on powszechnie uznawany za wynik relacji pomiędzy wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracownika. Negatywnymi skutkami stresu może być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania jednostki w postaci lęku, gniewu oraz wypalenia zawodowego.

SPOSOBY NA WALKĘ ZE STRESEM WŚRÓD PRACOWNIKÓW
Zarządzanie przez partycypację jest sposobem zwiększania kontroli pracownika nad procesem pracy przez intensyfikowanie jego udziału w róż nych procesach organizacyjnych, a szczególnie w procesie podejmowania decyzji dotyczących jego własnej pracy.
Zapewnianie wsparcia społecznego oraz informacji zwrotnej może polegać na opiekowaniu się pracownikami nowo zatrudnionymi przez pracowników bardziej doświadczonych (tzw. mentoring), mogą to być także formalne i nieformalne spotkania zespołów pracowniczych, wyjazdy integracyjne itp.
Wprowadzanie elastycznych godzin pracy zapobiega dotkliwemu dla wielu osób stresowi związanemu z niemożnością zachowania równowagi praca–dom. Praca w godzinach pomiędzy 6.30 a 18.30 lub skondensowany – 4-dniowy zamiast 5-dniowego system pracy skutecznie łagodzi ten stres.
Analiza roli zawodowej i określanie celów jest niezbędne wtedy, gdy podejrzewa się, że istnieje stres wynikający z niejasności i konfliktowości roli zawodowej. Metodą przeciwdziałania w takiej sytuacji jest wyjaśnianie ról zawodowych i zakresów odpowiedzialności przez pracodawców, czyli tworzenie tzw. profili roli zawodowej. Są tam sformułowane wszystkie oczekiwania zawodowe wobec pracownika – jasne, konkretne oraz wzajemnie niesprzeczne. Ważne jest także określanie sposobów osiągania celów oraz gratyfikacji związanych z ich osiąganiem. Budowanie autonomicznych zespołów jest również sposobem na zwiększanie partycypacji pracowników w procesie pracy. Przykładem może być tworzenie 8–12-osobowych zespołów, które dysponują większą samodzielnością i są odpowiedzialne nie za jedno, lecz za grupę zadań określonych procesem produkcji, począwszy od rozdzielania między siebie obowiązków, przez sporządzanie raportów, zamawianie materiałów, szkolenie kandydatów do pracy itp. Jednak wyniki badań nad stresem zawodowym dowodzą, że skutki stresu w postaci dobrostanu psychicznego i fizycznego wynikają w większej mierze z tego, co my jako pracownicy wnosimy do sytuacji stresowej, niż z tego, co wnoszą do niej warunki pracy. Jest to wyraźny dowód na to, że mamy także możliwość wpływania na znaczącą część naszego stresu w pracy.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
Stresowi w pracy można przeciwdziałać. Należy przede wszystkim zapewnić pracownikowi takie warunki pracy, które zapobiegają pojawieniu się stresu. Menedżerowie z reguły koncentrują się na celach do osiągniecia i uważają, że w procesie realizacji zadań pracownik sam będzie szukał rozwiązań, by te zadania zrealizować. Tak się jednak nie dzieje lub działania te są nieskuteczne. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć sytuacji stresowych w miejscu pracy.

GRAŻYNA KACZMAREK
psycholog, Centrum Medyczne Falck w Warszawie

 

2017-07-10 08:36 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.