Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Jakie role przyjmujemy w pracy? Model Belbina

Jakie role przyjmujemy w pracy? Model Belbina
fot.istockphoto
Co może zrobić menedżer, by zdiagnozować potencjał swoich podwładnych? Jak sprawić, by zespół działał jak dobrze naoliwiona maszyna i osiągał najlepsze rezultaty? Warto zacząć od zdiagnozowania ról grupowych i takiego doboru osób do grupy, aby ich współdziałanie było optymalne.

Autorem pojęcia roli grupowej jest dr Meredith Belbin, który w latach 70. XX w. zajmował się badaniami nad skutecznością zespołów. Odkrył, że czynnikiem odpowiadającym za sukces pracy grupowej jest wzajemne dopasowanie członków zespołu. Wyodrębnił osiem ról zespołowych, które są wzajemnie komplementarne. W modelu Belbina im większa różnorodność, tym większe szanse na skuteczne działanie. Efektywna praca grupy jest możliwa, gdy predyspozycje i kompetencje jej członków wzajemnie się uzupełniają. Role grupowe, które wyróżnił w swojej typologii Belbin, można zdiagnozować za pomocą kwestionariusza jego autorstwa.
Koordynator (naturalny lider) to osoba, która potrafi motywować innych do działania, koordynować pracę grupy i podejmować racjonalne decyzje. Do jej kompetencji należy delegowanie zadań, potrafi wykorzystywać potencjał wszystkich członków grupy. Człowiek akcji (lokomotywa) to osobowość nastawiona na realizację celu, bardzo dynamiczna, popychająca zespół do działania. Dobrze się sprawdza w pracy pod presją czasu czy pod wpływem stresu. Nie boi się podejmować niepopularnych decyzji. Zamiast koncentrować się na relacjach wewnątrz grupy, skupia się na realizowaniu celu. Jest odporny na stres i efektywny. Jednak jego słabą stroną bywa choleryczny temperament i tendencja do narzucania innym własnego zdania.
Człowiek idei (wizjoner, siewca pomysłów) to osoba odpowiadająca za część koncepcyjną pracy. Świetnie się sprawdza na etapie burzy mózgów, gdy potrzebne są nowe, twórcze rozwiązania i niebanalne pomysły. Dzięki swojej kreatywności i twórczemu myśleniu zawsze zaproponuje coś innowacyjnego. Niestety, o ile na etapie formowania idei wizjoner jest niezastąpiony, zwykle potrzebuje wsparcia, gdy przychodzi do fazy realizacji. Szybko traci zapał, nudzi go mozół pracy organizacyjno-logistycznej.
Wtedy z pomocą przychodzi mu organizator. Osoba, która świetnie się sprawdza w realizowaniu części praktycznej przedsięwzięcia. Ma talent do wdrażania pomysłów w życie. Cechuje go wysoka obowiązkowość i zdroworozsądkowe podejście do świata. Potrafi realizować wizje w sposób przemyślany, metodyczny i ‒ co najważniejsze ‒ skuteczny. Lubi pracę w ustrukturyzowanym środowisku, nie przepada za zmianami. Powierzone zadanie wykonuje sumiennie i do końca.
Człowiek kontaktów podnosi morale grupy i stawia przed nią nowe wyzwania. To ważna rola społeczna, zwykle przejawiana przez osoby ekstrawertywne i komunikatywne. Najważniejszą kompetencją człowieka grupy jest zdolność nawiązywania kontaktów na zewnątrz grupy i negocjowania. Sędzia to analityczny umysł w zespole. Świetnie się sprawdza przy ewaluacji projektów. Potrafi podejmować decyzje na chłodno, bez emocji. Do jego słabych stron często należy trudność w empatycznym współodczuwaniu z innymi członkami grupy.
Człowiek grupy to jedna z najbardziej społecznych ról w Belbinowskiej typologii. Osoba, która przejawia predyspozycje do bycia człowiekiem grupy, zwykle ma niską potrzebę dominacji i rywalizacji. Działa łagodząco na nastroje panujące w grupie, bywa rozjemcą w sytuacjach konfliktowych. Koncentruje się bardziej na pozytywnej atmosferze pracy niż na wyniku końcowym. Zwykle ma wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, jednak w sytuacjach kryzysowych może mieć problem z podejmowaniem decyzji.
Perfekcjonista to osoba skupiona na detalach. Jest nieoceniona w zadaniach wymagających dużego stopnia szczegółowości. Jednak w swojej koncentracji na detalach może niekiedy tracić z oczu wizję całości.
Każda z ról grupowych jest szczególnie istotna na innym etapie projektu. W fazie budowania zespołu szczególnie istotne będzie wyłonienie koordynatora i człowieka akcji, którzy pokierują procesem i rozdzielą zadania. Na etapie kreowania pomysłów inicjatywę przejmuje siewca. W fazie planowania sprawdzi się sędzia, a w fazie realizacji niezbędny będzie praktyczny organizator. Nawiązywaniem kontaktów na zewnątrz grupy zajmie się człowiek kontaktów, a łagodzeniem napięć w fazie konfliktu człowiek grupy. Finisz pracy projektowej należy do perfekcjonisty, który sprawdzi wszystkie detale i wypuści w świat gotowy produkt będący efektem optymalnego współdziałania grupy.

MARTA NOWAKOWSKA
psycholog i trener umiejętności interpersonalnych, Centrum Psychologiczno-Coachingowe inspeerio,
m.kondys@inspeerio.pl

2017-05-19 10:32 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.