Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Najczęstsze błędy szkoleniowe

Najczęstsze błędy szkoleniowe
fot.istockphoto
Zawód trenera uważany jest za niezwykle prestiżowy. Słowo „trener” brzmi tak dumnie, że coraz więcej osób decyduje się na ukończenie kursu lub studiów podyplomowych, by znaleźć się w gronie mówców motywacyjnych bądź trenerów sprzedaży. Należy jednak pamiętać o tym, że szybki kurs lub studia nie powinny się kończyć równie szybkim wejściem na salę szkoleniową. Takie postępowanie może skutkować skreśleniem własnej kariery trenerskiej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wbrew temu, co może się wydawać na pierwszy rzut oka, wyjście na środek i przeprowadzenie efektywnego szkolenia nie jest łatwe. Dobry trener powinien bowiem nie tylko przekazać swoim słuchaczom wiedzę teoretyczną, lecz także nauczyć ich konkretnych umiejętności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy szkoleniowe:

BRAK CELU SZKOLENIA ORAZ DOPASOWANIA JEGO POZIOMU DO WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ODBIORCÓW
Projektując szkolenie, należy na samym początku ustalić jego główny cel. Trener po dokładnym zbadaniu specyfiki branży, kultury organizacyjnej firmy, wiedzy i umiejętności pracowników oraz po przeprowadzeniu wywiadu kompetencyjnego powinien ustalić konkretny obszar, który zostanie usprawniony dzięki szkoleniu. Jeśli trener nie określi celu szkolenia, trudno będzie mu ocenić jakiekolwiek efekty takiego kursu, które powinny zostać osiągnięte przez poszczególnych pracowników. Ponadto gdy trener prowadzi szkolenie otwarte z konkretnego tematu, z reguły na sali szkoleniowej pojawiają się osoby, które są zainteresowane danym tematem. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy szkolenie ma być przeprowadzone dla grupy odbiorców z konkretnej firmy. Tu niezbędne jest poznanie uczestników, ich umiejętności, wiedzy i doświadczenia, a także branży, w której działają, by nie popełnić np. faux pas w postaci przygotowania szkolenia z podstawowych technik sprzedaży opartych na bezpośrednim kontakcie, kiedy sprzedawcy pozyskują klienta głównie telefonicznie.

WYKŁAD TEORETYCZNY Z UŻYCIEM WYŚWIETLANEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
Jak mawiał jeden z hinduskich mędrców Swami Sivananda Saraswati: „Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii”. W przypadku wykonywania obowiązków trenera warto przyjąć ten cytat jako złotą zasadę prowadzenia szkoleń. Dlaczego? Ponieważ 8-godzinne szkolenie, na którym prowadzący wyświetla slajdy i opowiada o nich, opierając się wyłącznie na teorii zaczerpniętej z książek, nie aktywizuje uczestników, nie rozwija ich umiejętności, co więcej – zwyczajnie ich nudzi. Należy również pamiętać o tym, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu przyswaja określoną ilość informacji w jednym czasie, dlatego przygotowując szkolenie teoretyczne, trzeba zadać sobie pytanie, ile z tych informacji powinno być zapamiętanych przez uczestników. Szkolenie warto urozmaicić różnego rodzaju przerywnikami w postaci chociażby fragmentów filmików do wspólnej analizy, ćwiczeń zespołowych lub indywidualnych na forum, czy też zwyczajnej burzy mózgów, aby poznać punkt widzenia uczestników i sprawdzić, czy są aktywnymi słuchaczami.

ZBYT SZEROKI PROGRAM SZKOLENIA
Budżet szkoleniowy zwykle jest ograniczony. Należy uważać, by w tej kwestii nie popaść w pewną pułapkę, czego konsekwencją będzie nierzetelne przeprowadzenie szkolenia. Organizowanie szkoleń jednodniowych, podczas których trener ekspresowo szkoli jego uczestników (gdy normalnie powinny one zajmować np. trzy dni), mija się z celem. Uczestnicy takiego szkolenia otrzymują w rezultacie bardzo obszerny materiał do przyswojenia, a trener mówi szybko i skrótowo. Efektem takiego szkolenia jest to, że pracownik czuje się „wyeksploatowany”, tak naprawdę niewiele z niego pamiętając. Takie sytuacje niestety zdarzają się nagminnie, dlatego przed przeprowadzeniem szkolenia należy się zastanowić, co można zrobić, by szkolenie było efektywne i zgodne z oczekiwaniami uczestników.

MANIPULACJA I OBIECYWANIE „GRUSZEK NA WIERZBIE”
Śledząc kampanie reklamowe dotyczące szkoleń otwartych z różnych dziedzin, można spotkać się z takimi hasłami, jak: „Po tym szkoleniu kobiety będą ustawiały się do ciebie w kolejce!”, „Z nami zostaniesz sprzedawcą roku!” „To szkolenie odmieni Twoje życie!”. Z reklamowego punktu widzenia jest to świetny chwyt marketingowy. Stosując jednak takie hasła, można się narazić na ostrą krytykę ze strony niezadowolonych uczestników. Trzeba bowiem rozważyć, co będzie w sytuacji, w której nieśmiały mężczyzna pójdzie na 6-godzinne szkolenie z podrywu i finałem tej inwestycji będzie jedno wielkie rozczarowanie w postaci braku kolejek kobiet pod jego drzwiami? Nie można zatem przesadzać ze zbyt chwytliwymi hasłami. Przeważnie obraca się to przeciwko trenerowi personalnemu.

BRAK WIARYGODNOŚCI TRENERA
Trener powszechnie uważany jest za osobę mądrą, inteligentną, oczytaną i posiadającą ogromny bagaż doświadczeń życiowych, które pozwalają mu stawać na środku sali i uczyć inne osoby. Słuchacze oczekują, że będzie to osoba szczera, którą można obdarzyć zaufaniem, a to, o czym będzie mówiła, okaże się wiarygodne. Niestety same tytuły ukończonych szkół i zdobyte certyfikaty poświadczające posiadanie określonych umiejętności często nie są wystarczające do tego, by trafić do uczestnika szkolenia. Niejednokrotnie bywa tak, że podczas szkolenia pada pytanie, na które trener nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi i odbiegając nieco od tematu oraz koloryzując swoją wypowiedź, próbuje zadowolić w ten sposób uczestnika szkolenia. Takie sytuacje są na porządku dziennym, ponieważ zwykle trener boi się przyznać, że czegoś nie wie. Niestety takie zachowanie prowadzi zwykle do utraty wiarygodności i zaufania. Niejednokrotnie szkoleniowcy sięgają w tak stresującym momencie po narzędzie zwane wprost wprowadzeniem uczestnika w błąd, którego skutki są dla nich bardzo niekorzystne.

DOROTA GRABOWSKA
kierownik sekcji szkoleń Grupa Prawna Goldwin S.A.
dorota.grabowska@gpgoldwin.pl

2017-05-19 10:21 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.