Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Rozmowa tak, ale tylko według ustalonych reguł

Rozmowa tak, ale tylko według ustalonych reguł
fot. istockphoto
Jak wiele z problemów z jakimi się na co dzień borykamy bierze się przede wszystkim z trudności o charakterze komunikacyjnym? Współczesne systemy edukacyjne w bardzo niewielkim stopniu troszczą się o należyty rozwój kompetencji komunikacyjnych swoich wychowanków.

Jest tak co najmniej z dwu powodów czy obsesji: indywidualizmu i weryfikacjonizmu. Po pierwsze więc nasze szkoły i uczelnie nastawione są głównie na indywidualne przyswajanie i zaliczanie materiału. Po drugie zaś faworyzują te kompetencje, które można skutecznie i precyzyjnie zweryfikować w postaci testów czy kolokwiów, uzyskując w ten sposób proste i porównywalne dane liczbowe. Kompetencje komunikacyjne natomiast z jednej strony wymagają współpracy, działania grupowego, z drugiej zaś niezwykle ciężko jest je jednoznacznie zweryfikować.
W efekcie tego do pracy w urzędach, instytucjach i korporacjach stawiają się ludzie dla których dużym kłopotem okazuje się praca w zespole. Ich wysokie indywidualne kwalifikacje nie przekładają się na sukces grupowy. Nie słuchają się na wzajem, nie potrafią przyjmować krytyki, nie starają się o należyte uzasadnienie wygłaszanych poglądów, bezwiednie stosują nieuczciwe chwyty logiczne, monopolizują rozmowę, narzucają własne zdanie, wyrażają się obraźliwie o innych uczestnikach rozmowy, starają się nimi manipulować za pomocą mowy ciała itd., lista jest naprawdę bardzo długa.
Sytuacja taka generuje cały szereg problemów, utrudnia realizację zadań, prowadzi do poważnych konfliktów interpersonalnych. Pierwszym krokiem na drodze do jej opa-nowania jest stworzenie wewnątrzfirmowego regulaminu prowadzenia rozmowy. Jego poszczególne zapisy powinny wynikać ze specyfiki wyzwań, przed jakimi stają na co dzień zespoły funkcjonujące w firmie. Winny też być ustalane na zasadzie ogólnego konsensusu i akceptacji. Nadto należy je upowszechniać i co do poszczególnych zapisów dostatecznie instruować. Dobrym pomysłem jest spisanie najważniejszych zasad dobrej rozmowy w postaci kodeksu w punktach, a następnie umieszczenie tego kodeksu w widocznych miejscach w firmie. Osoby, które padły ofiarą niedobrych praktyk komunikacyjnych winny niezwłocznie to oznajmić oraz powołać się na odpowiedni zapis kodeksu.
W przypadku kłopotów z wdrażaniem poszczególnych zapisów takiego kodeksu można pomyśleć o zaproszeniu do firmy kompetentnego logika lub filozofa, który przeszkoli pracowników w toku cyklu warsztatów.
Obok zamieszczamy przykład takiego kodeksu, opracowany przez autora dla potrzeb grupy z którą od dawna pracuje.

REGUŁY DOBREJ ROZMOWY
1. Tematem Dobrej Rozmowy są sprawy ważne ‒ to znaczy, że co najmniej jeden jej uczestnik może przyznać i wyjaśnić dlaczego temat rozmowy jest dla niego ważny.
2. Uczestnicy Dobrej Rozmowy obdarzają się szacunkiem, co znaczy, że:
– Nie przerywają sobie nawzajem.
– Nie monopolizują dyskusji.
– Nie wyrażają się wobec siebie obraźliwie.
– Przestrzegają kolejności głosu.
– Formułują krytykę poglądów, z którymi się nie zgadzają, a nie ocenę osób, które te poglądy podzielają.
– Wyrażają gotowość przedstawienia uzasadnienia każdego wyrażonego przez siebie poglądu.
– Występują w obronie osób potraktowanych w dyskusji nieuczciwie (ofiar manipulacji, erystyki, nonszalancji, presji).
– Nie używają w stosunku do siebie pozawerbalnych oznak dezaprobaty jak fukanie, cmokanie, przewracanie oczami czy lekceważące machanie dłońmi.
3. Uczestnicy Dobrej Rozmowy troszczą się o to, żeby każdy uczestnik miał możliwość zabrania głosu i zajęcia stanowiska, ale nie przymuszają nikogo do zrobienia tego.
4. Uczestnicy Dobrej Rozmowy słuchają siebie nawzajem z uwagą, nie dążąc wyłącznie do tego, żeby wyrazić własne stanowisko. Dobrym obyczajem takiej Rozmowy jest, by jej uczestnicy wyraźnie odnosili się do poglądów przedmówców, parafrazując meritum tego, co zostało powiedziane.
5. Uczestnicy Dobrej Rozmowy dokładają wszelkich starań, żeby argumentować rzetelnie, co znaczy, że:
–Wyraźnie zaznaczają, co jest ich tezą.
–Powołują się wyłącznie na wiarygodne świadectwa.
–Starają się wskazać źródła przytaczanych informacji.
–Używają pojęć możliwie jednoznacznych i zdefiniowanych.
–Wyjaśniają nieznane (trudne) pojęcia i teorie, na które się powołują.
–Przyjaźnie przyjmują krytykę, traktując ją jako okazję do przetestowania swojego stanowiska.
–Szanują prawa logiki (starają się unikać chwytów erystycznych).
6. Jednym z istotnych celów Dobrej Rozmowy jest uzyskanie ważnych rozstrzygnięć, dlatego jej uczestnicy starają się, na różnych jej etapach, a w szczególności na zakończenie, przedstawić podsumowanie najważniejszych ustaleń oraz odkryć.
7. Dobrym obyczajem Dobrej Rozmowy jest dbałość o piękno języka, zarówno w brzmieniu (dykcja), formie (gramatyka) jak i treści (zasób słów).
8. Podczas rozmowy należy mieć baczenie na to, co nieprzewidywalne i tajemnicze. Nagła niespodziewana dygresja, metafora, przebłysk intuicji, żart warto niekiedy dopuścić do rozmowy nawet przy pogwałceniu części z powyższych zasad. Trzeba się w tym wszakże kierować umiarem i wyczuciem. Spontaniczność bywa zwodnicza.

TOMASZ MAZUR
filozof, praktykujący stoik, trener,
info@tomaszmazur.edu.pl

2017-05-17 08:52 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.