Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG 19-20.04.2017

Nowe zadania HR w spółkach giełdowych

Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako hub raportowania niefinansowego; rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi; motywacja kluczowych pracowników.
Podczas pierwszego dnia Kongresu odbędą się cztery sesje plenarne. Pierwsza dyskusja „Ewolucja roli HR w spółce giełdowej” będzie dotyczyła takich zagadnień jak: model organizacyjny i rola HR; zarządzanie kosztami i wynikami pracy; badanie efektywności HR; zarządzanie zmianą.
W drugiej sesji plenarnej nt. „HR jako hub raportowania niefinansowego w spółce giełdowej” będzie mowa o:  korzyściach z raportowania niefinansowego; zakresie raportowania w obszarze pracowniczym i społecznym; stworzeniu, wdrożeniu i sprawnym monitorowaniu polityki dotyczącej praw człowieka.
Trzecia sesja jest poświęcona roli HR w zarządzaniu danymi osobowymi. Będzie mowa m.in. o zakresie danych osobowych gromadzonych przez działy HR; gromadzeniu danych wynikających z regulacji giełdowych, m.in. MAR; nowych regulacjach UE i nowych sankcjach w zakresie danych osobowych.
Tematem czwartej sesji, zamykającej część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu, będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników takie jak: czego oczekują dziś pracownicy; wspólne cele pracowników i pracodawców; jak spełnić oczekiwania w najbardziej efektywny sposób.
Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w grze terenowej „Grywalizacja w praktyce
- Odkoduj 5 cichych zabójców zaangażowania w Twojej firmie”.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:
- Zmiana roli HR a zmiana funkcjonowania firmy;
- Jak HR może przygotować spółkę do raportowania informacji niefinansowych;
- Nowoczesny proces rekrutacyjny a dane osobowe;
- Kapitał ludzki i procesy HR w liczbach i wskaźnikach;
- Najnowsze wyzwania w zakresie prawa pracy;
- Usprawnienie zarządzania ludźmi dzięki Termometrowi Organizacji oraz analizie BIG DATA;
- Bitwa o Talenty - zgrywalizowany program dla najlepszych, którzy wymagają tego, co najlepsze;
- Jak zbudować przewagę pracodawcy na rynku?

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Fundacja Standardów Raportowania jako Partner Instytucjonalny; BPI Polska jako Partner Strategiczny; BPSC SA, DLA Piper, Extended DISC Polska, Olesiński i Wspólnicy oraz Westhill Consulting jako Partnerzy; Braster i PZU Zdrowie jako Partnerzy Medyczni; Tatra Holding jako Partner Organizacyjny oraz Unicomp WZA jako Partner Technologiczny.

19-20 kwietnia 2017 - Hotel OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej
Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Informacje: www.seg.org.pl

 

2017-03-28 13:44 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.